O bună vestire pentru cartierul clujean Mărăști – sfințirea bisericii greco-catolice Buna Vestire

publicat la 3 octombrie 2016 în Ştiri

Duminică, 2 octombrie 2016, a fost o zi de mare bucurie pentru întreaga Biserică și în mod particular pentru comunitatea parohială din cartierul Mărăști – Cluj-Napoca, dar și pentru credincioșii celorlalte confesiuni din Cluj-Napoca, prin sfințirea, de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, a noii biserici parohiale de pe str. Călan, cu hramul Buna Vestire. În ziua însorită de toamnă, lumina binecuvântării bisericii de zid s-a revărsat peste biserica vie, mulțimea celor peste 1000 de credincioși clujeni și din protopopiatele Eparhiei de Cluj-Gherla, sosiți să se bucure și să-l preamărească pe Dumnezeu, împreună cu credincioșii din parohia Mărăști și cu preoții lor, pr. paroh Grigore Ciupe și pr. Dan Nicula.

Au participat la eveniment părinți și frați ai Ordinului Sf. Vasile cel Mare (OSBM), surori OSBM, surori din Congregația Maicii Domnului, din Congregația Sf. Iosif al Apariției și alte ordine și congregații de viață consacrată, membri ai asociațiilor eparhiale – ASTRU, Reuniunea Mariană, Caritas, ş.a. De asemenea, au fost prezenți preoți din Biserica Ortodoxă: pr. Mihai Colț, pr. Gavrilă Ștețco, pr. Iosif Chertes – cărora PS Florentin le-a mulțumit în mod deosebit "pentru semnul de comuniune pe care îl reprezentați acum pentru noi". De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit prefectului jud. Cluj, prof. dr. ing. Gheorghe Vușcan, că a răspuns la invitația de a participa la sfințirea unei noi biserici greco-catolice în Cluj-Napoca.

imagine

În prima parte a programului, în prezența mai multor zeci de preoți – între care pr. Mihai Todea, vicar general, pr. vicari Anton Crișan și Ioan Mătieș, pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I, alți preoți protopopi, consilierii eparhiali pr. Daniel Avram, pr. Cristian David, pr. Traian Coste-Deak, pr. Călin Sechelea ș.a., și cu participarea studenților Seminarului eparhial teologic "Sf. Ioan Evanghelistul" și a pr. rector Călin Bot, s-a oficiat ceremonia binecuvântării sfântului locaș.

Mai întâi, prin invocarea Spiritului Sfânt, stropire cu apă sfințită și ungerea cu sfântul mir, PS Florentin a sfințit exteriorul bisericii. În continuare, pr. Grigore Ciupe a dat citire Hrisovului, care a fost semnat, depus și sigilat în masa sfântului altar împreună cu moaștele Sfântului martir Dumitru și ale Fericitului martir Vladimir Ghika. Apoi s-a spălat, binecuvântat, s-a uns cu sfântul mir și s-a îmbrăcat masa altarului – locul unde se va coborî Fiul lui Dumnezeu, Mielul de Jertfă, la fiecare Sfântă Liturghie -, s-a așezat pe masă Chivotul – Tronul lui Dumnezeu -, și cele rânduite, apoi s-a binecuvântat interiorul sfântului locaș în cele patru puncte cardinale, fiecare moment al ceremoniei fiind descris și explicat credincioșilor aflați în exteriorul bisericii de către pr. Daniel Avram.

Acestea fiind săvârșite, a fost celebrată în mod solemn Sfânta Liturghie pe altarul amenajat la intrarea în biserică, pentru ca toți cei prezenți să poată participa direct. Răspunsurile liturgice, însoțite de cântări îngerești, au fost oferite de Corul Angeli al bisericii Bob, dirijat de prof. Angela David. În cuvântul de învățătură, PS Florentin a invitat "să sorbim din înțelepciunea cuvântului divin, astăzi din Evanghelia de la Luca, capitolul al șaselea: închipuiți-vă cu ochii minții scena în care Mântuitorul se află pe Muntele numit ulterior ‘al Fericirilor’, în față este întinderea albastră de apă a lacului Ghenizaretului și mulțimile sunt așezate pe panta acestui munte, ascultând cuvântul Mântuitorului, Cuvântul făcut Trup pentru mântuirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu."

imagine

"Isus ne vorbește despre fericire, despre ce înseamnă adevărata fericire, aici, pe pământ, și care este fericirea pe care o sperăm cu toții. Și urmează fragmentul evanghelic de azi: ‘Precum doriți să vă facă vouă oamenii, așa să le faceți și voi’. Este un principiu care ar trebui să fie la baza vieții noastre creștinești, în relațiile cu oamenii. Să ne putem pune în situația celuilalt, să ne întrebăm: dacă noi am fi în situația celuilalt, cum ne-ar place să se procedeze cu noi. Și aici putem lua pe rând toate aspectele vieții sociale, plecând de la sărăcie, boală, neajunsuri, tot ceea ce înseamnă slăbiciune la nivel uman, prin diferitele lipsuri pe care o persoană le poate avea în această lume."

"Isus își continuă discursul, pornind de la trei aspecte ale vieții creștine: iubirea față de aproapele, facerea de bine și a da cu împrumut – caritatea. Isus arată că nu este suficient să îi iubim doar pe aceia care ne iubesc pe noi – un răspuns la o iubire primită, nu este suficient să facem bine doar acelora care ne fac bine nouă, nu este suficient nici a da cu împrumut acelora de la care sperăm să primim poate chiar mai mult. Totuși, trăim într-o societate care ne arată adeseori că acestea sunt principiile după care se ghidează: nepotismul, favoritismul acelora care sunt iubiți, sau beneficiul – a face bine acelora care știu că mi-au făcut bine, mi-au făcut favoruri; și, în al treilea rând, profitul: de ce să dau cu împrumut dacă nu primesc nimic? Într-o societate care caută doar beneficiul, profitul și este bazată pe nepotism, favoritism, este greu să vorbim de o societate creștină. Isus ne spune și nouă, astăzi, repetând de trei ori: ‘Ce har puteți dobândi procedând așa?’"

"Din textul acestei Evanghelii aflăm ceea ce Isus ne cheamă să facem: să nu ne limităm doar la a face bine celor care ne fac bine, Isus ne cere să mergem mai departe, ne spune El ce avem de făcut: ‘Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să sperați nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt’. Iată ce avem de făcut: trebuie să încercăm să depășim nivelul lumii, să ne îndreptăm privirea spre Isus". Pentru a ilustra acest fragment evanghelic, Preasfinția Sa a dat exemplul Sf. Francisc – din sec. al XIII-lea al Bisericii creștine, care și-a propus să trăiască o viață dedicată total lui Dumnezeu. "Ne reamintim din viața Sf. Francisc, de momentul când Sf. Francisc invită câțiva frați să meargă să predice împreună cu el în cetate. Au plecat împreună, au purces prin cetate timp de un ceas și apoi s-au întors la mănăstire fără a fi scos un cuvânt. Și l-au întrebat pe Francisc: ‘Dar când predicăm?’ Francisc le-a răspuns: ‘Tocmai prezența noastră în cetate a fost o predică’."

"Sf. Francisc și frații săi obișnuiau să meargă la cerșit, și, mergând și pe la casele nobililor, adeseori se alegeau nu numai cu refuzuri, ci și cu vorbe dure. Într-o astfel de împrejurare, călugării cu care era Sf. Francisc, auzind cuvintele jignitoare care le erau adresate, s-au supărat și voiau să răspundă. Sf. Francisc i-a oprit și le-a spus: ‘Aceasta este bucuria perfectă!’ Frații au rămas uimiți: ‘De ce?’ – l-au întrebat. ‘Pentru că, acum, primind aceste cuvinte cu bucurie, noi ne asemănăm lui Cristos pe Cruce, atunci când Cristos se jertfea pentru omenire iar ceilalți îl ponegreau, spunându-i: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe Cruce, mântuiește-Te pe Tine și pe noi, jignindu-l în iubirea profundă pe care o avea față de oameni, dar El a rămas pe Cruce’. La fel și noi, să învățăm bucuria perfectă, să învățăm ce înseamnă să fim pe urmele lui Cristos!"

imagine

"Iubiți credincioși, idealul franciscan ne pare de multe ori străin, sau poate chiar nebunesc, în zilele noastre, și totuși, sunt oameni care trăiesc și astăzi după aceste principii, sunt persoane consacrate care au ales sărăcia, ascultarea, curăția, au ales să trăiască pentru Dumnezeu, pentru a putea fi asemănători lui Dumnezeu. Este frumos acest cuvânt, pentru că el ne oferă nu numai principii de viață profunde, ci ne oferă și criteriul pentru a deveni fiii lui Dumnezeu, o spune și Papa Francisc în recentul document Misericordiae Vultus, ‘Milostivirea nu este numai acțiunea Tatălui, ci devine criteriul pentru a înțelege cine sunt adevărații fii ai Tatălui’. Dorim cu toții să fim fii ai Tatălui, suntem fiii Tatălui prin sângele vărsat pe lemnul Crucii, dar acest dar pe care l-am primit pe Cruce trebuie să-l dobândim și prin viața noastră, să devenim cu adevărat, și prin comportamentul nostru creștin, fii ai Tatălui Celui Preaînalt!"

"Fragmentul evanghelic se încheie cu motoul pe care Sfântul Părinte l-a ales pentru acest an: ‘Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este’. Ne întrebăm, de ce atâta milostivire în ziua de astăzi, care ne apare ca zi trăită sub semnul intransigenței, al războiului, fricii, nesiguranței? Milostivirea este cea care deschide porțile pentru noi toți: așa cum Tatăl a fost milostiv cu fiecare dintre noi, suntem și noi obligați să fim milostivi cu cei de lângă noi. Putem fi milostivi cu aceia în care știm că este Dumnezeu prezent, pentru că El S-a jertfit pe Cruce pentru toți oamenii. De aceea, pentru noi, creștinii, milostivirea nu este doar un principiu de viață ci este o obligație pe care trebuie să o împlinim. ‘Fiți milostivi – ne spune Isus și nouă, astăzi – precum Tatăl milostiv este și veți fi fiii Celui Preaînalt!’"

După Sfânta Liturghie, într-un scurt istoric al parohiei clujene Mărăști, pr. paroh Grigore Ciupe a reamintit anii de început 1990-1996 – când, prin strădania unor vrednici credincioși și cu sprijinul călugărilor bazilieni (OSBM), parohia a fost reînființată și s-a propus ridicarea unei biserici; apoi, în februarie 1999, a fost hirotonit preot și i s-a încredințat păstorirea parohiei Mărăști, deci și responsabilitatea construirii bisericii. "După obținerea locului, în 29 august 1999 s-a sfințit piatra de temelie printr-o Liturghie solemnă oficiată de pr. Tertulian Langa, celebrant principal, alături de care au concelebrat: pr. Silvestru A. Prunduș OSBM, pr. Arieșan Grigore OSBM, pr. Suciu Dumitru, pr. Andreica Ioan, pr. Mătieș Ioan și pr. Grigore Ciupe, în prezența unei mari mulțimi de credincioși".

imagine

"Un alt pas important în dezvoltarea parohiei din Mărăști a fost amplasarea pe terenul concesionat a unei barăci – fost atelier de tâmplărie, cumpărat de la o fostă cooperativă de mobilă și tapițerie din Săvădisla și transformată în capelă. Banii folosiți pentru achiziționarea capelei au fost de la pr. Arieșan Grigore, adunați de la credincioși în perioada Bobotezei. Prima Sfântă Liturghie a fost celebrată în parohie de Buna Vestire, în anul 2000, an în care au început și lucrările la biserică. Banii necesari construcției au fost primiți de la Renovabis și Kirche in Not din Germania, cu care am reușit să finalizăm demisolul. Cel care ne-a ajutat în întocmirea dosarului de finanțare a fost ing. Sabău, tatăl pr. protopop, iar pr. Cristian, Vicar general atunci al Mitropoliei Blajului, ne-a susținut cauza în discuțiile cu cele două organizații".

"Alături de ele am fost ajutați și de Conferința Episcopilor din SUA, Arhiepiscopia din Meinz, Secretariatul General de Stat pentru Culte, Consiliul Local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și de către bunii noștri credincioși. După 16 ani, vedem rezultatul muncii noastre, această biserică, astăzi sfințită. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu care ne-a sprijinit și ne-a ajutat să ajungem până aici. Doresc ca acest locaș de închinare să fie spre preamărirea lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor", a încheiat pr. paroh.

Totodată, pr. Grigore a mulțumit în mod deosebit PS Florentin pentru încrederea acordată. A mulțumit familiei și tuturor celor care au contribuit la împlinirea acestui vis. A mulțumit autorităților prezente și, mai ales, "domnului Octavian Popescu, omul de încredere și de ajutor care a fost sufletul acestei biserici". A mulțumit Consiliului parohial pentru ajutor, tuturor credincioșilor, celor care i-au fost alături, celor prezenți, confraților preoți din Biserica Ortodoxă, celor din celelalte Biserici – "fraților din Oastea Domnului, fraților baptiști și penticostali prezenți la celebrare".

A urmat un schimb de daruri, semne de reamintire a zilei luminoase de sărbătoare, prilej cu care PS Florentin și-a exprimat dorința ca "această biserică pusă sub semnul Bunei Vestiri a Arhanghelului Gabriel la Preasfânta Fecioară Maria să rămână un loc deschis tuturor, să fie un loc de rugăciune pentru toți cei care doresc să găsească alinare în fața lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea lor". În încheiere, toți participanții au fost invitați la o agapă fraternă – semn al ospitalității și bucuriei comunității greco-catolice din cartierul clujean Mărăști la împlinirea visului de a avea un locaș de închinare, semn al milostivirii lui Dumnezeu.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *