Invitație: Simpozionul internațional "Milostivi asemenea Tatălui"

Publicat pe: 10 octombrie 2016|Secțiunea: Anunţuri|

În contextul Anului Jubiliar al Milostivirii în Biserica Catolică, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) și Facultatea de Teologie Greco-Catolică, organizează Simpozionul Internațional cu tema "Milostivi asemenea Tatălui", care va avea loc în zilele de 14 și 15 octombrie 2016, în Aula Magna a UBB din Cluj-Napoca.

Prezentul Simpozion reprezintă o ocazie reînnoită de întâlnire și dialog între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică într-un context academic, deschis tuturor acelora care vor să fie martori ai istoriei milostivirii dumnezeiești, începând cu scrierile Sfintei Scripturi, trecând, mai apoi, prin perioada scrierilor patristice și ajungând, dinspre orizontul lumii medievale, înspre cel al perioadei moderne. În tot acest periplu intelectual și spiritual, participanții vor fi însoțiți de câteva figuri academice și monahale, recunoscute atât în plan național, cât și internațional, pentru rezultatele cercetărilor acestora, cât și pentru capacitatea de a insufla tinerelor generații un profund model de viață inspirat de speranța, credința și iubirea creștinească.

Sunt, așadar, invitați toți aceia care doresc să aprofundeze propriul dat al credinței, după modelul patristic, credo ut intelligam / intellego ut credam, [cred ca să înțeleg / înțeleg ca să cred] dar și aceia care au preocupări metafizice sau antropologice în afara unui orizont strict teologic.

Anul Jubiliar al Milostivirii a fost convocat de către Sfântul Părinte Francisc, în perioada 8 decembrie 2015 (sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri) – 20 noiembrie 2016 (sărbătoarea Cristos Rege). În Bula Misericordiae vultus, documentul care instituie jubileul extraordinar, Suveranul Pontif invită: "Avem nevoie mereu să contemplăm misterul milostivirii. Este izvor de bucurie, de seninătate și de pace. Este condiție a mântuirii noastre". (Misericordiae vultus, nr. 2). Tema Simpozionului internațional, ce se va înscrie spațiului universitar și ecleziastic clujean din această toamnă, a fost aleasă în rezonanță cu îndemnul Papei Francisc la reflecție asupra înțelesului termenului "milostivire", pentru că "misterul credinței creștine pare să-și găsească sinteza în acest cuvânt" (Misericordiae vultus, nr. 1).

Organizator
Diacon Claudiu Tuțu
Tel. 0771 603 938

Biroul de presă
al Episcopiei de Cluj-Gherla

imagine

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL "MILOSTIVI ASEMENEA TATĂLUI"
14-15 octombrie 2016
Aula Magna – Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)

Vineri 14 octombrie
CEREMONIA INAUGURALĂ
Orele 9.30Alocuțiuni:
Acad. Prof. Dr. Ioan-Aurel POP, Rector al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Î.P.S. Dr. Andrei ANDREICUȚ, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului
P.S. Dr. Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

SESIUNI DE COMUNICĂRI
Orele 10.30 – 11.20
Tema: "Cele două dimensiuni ale lui Dumnezeu. Despre dialectica tensionată dintre dreptate și milostivire"
Prezintă: Pr. Prof. Dr. Elmar SALMANN O.S.B. Ateneul Pontifical Sf. Anselm, Vatican

Orele 11.30 – 12.20
Tema: "Europa ideologiilor și Dumnezeul milostivirii"
Prezintă: Prof. Dr. Tereza Brândușa PALADE – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Orele 16.00 – 16.50
Tema: "Fericiți cei milostivi. Un comentariu al Fericirii Evanghelice, plecând de la Pars Orientis Ecclesiae"
Prezintă: Pr. Prof. Dr. Guido Innocenzo GARGANO O.S.B. Cam. – Institutul Pontifical Oriental, Vatican

Orele 17.00 – 17.50
Tema: "Biserica Română Unită cu Roma și Dumnezeul Milostiv, în orizontul martiriului din perioada persecuției comuniste"
Prezintă: Pr. Prof. Dr. Cristian BARTA, Decanul Facultății de Teologie Greco – Catolică, Cluj-Napoca, România

Sâmbătă 15 octombrie

Orele 10.00 – 10.50
Tema: "Uleiul milostivirii – o interpretare patristică a parabolei celor 10 fecioare"
Prezintă: Pr. Prof. Dr. Michel van Parys O.S.B. – Mănăstirea Chevetogne, Belgia

Orele 11.00 – 11.50
Tema: "«Iubirea ce mișcă soarele și celelalte stele» (Dante) – dar nu îndeajuns și filosofia. Înspre o metafizică a iubirii în sec. XXI"
Prezintă: Prof. Dr. Emmanuel TOURPE – Institutul de Studii Teologice, Bruxelles, Belgia

imagine