Sărbătoare în parohia Boiereni – sfințirea noii biserici "Nașterea Maicii Domnului"

Publicat pe: 29 noiembrie 2016|Secțiunea: Ştiri|

În Duminica a XXX-a după Rusalii, a Tânărului bogat, 27 noiembrie 2016, comunitatea greco-catolică păstorită de pr. Alexandru Florin Șanta, din localitatea Boiereni, Protopopiatul Lăpuș, s-a bucurat de sfințirea noii biserici cu hramul Nașterea Maicii Domnului, de către Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, alături de care s-a aflat și un distins oaspete, Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea Mare. Cei doi Ierarhi au fost primiți în mod tradițional, cu pâine și sare, de tineri îmbrăcați în frumosul strai popular, la capela parohiei, din casa preotesei văduve Reghina Manu, acolo unde, vreme de mai mulți ani, parohia greco-catolică din Boiereni și-a desfășurat programul liturgic. De la capelă, Ierarhii, împreună cu preoții și însoțiți de credincioși, au plecat în procesiune, intonând pricesne, până la noua biserică, unde s-a desfășurat ceremonia sfințirii. În masa sfântului altar au fost așezate moaștele Fericitului Vladimir Ghika, preot martir al Bisericii Catolice mort în închisorile comuniste, și ale Sfinților mucenici Nazarie, Ghervazie, Celsie și Protasie.

imagine

A urmat Sfânta Liturghie arhierească, răspunsurile liturgice fiind date, în dulcele glas maramureșean, de corul bisericii din Ieud – Maramureș, împreună cu pr. paroh Costin Ioan. Alături de cei doi ierarhi s-au rugat 26 de preoți, doi diaconi și aproximativ 400 de credincioși care au înfruntat ploaia și frigul cu sufletele pline de lumina momentului. Între cei prezenți au fost: pr. Anton Crișan, Vicar cu preoții și persoanele consacrate al Eparhiei de Cluj-Gherla; pr. Olimpiu Todorean, Vicar general al Eparhiei de Oradea; preoții protopopi: pr. Cristian Sabău de Cluj I, pr. Felician Neagoș de Beclean, pr. Aurel Cociș de Lăpuș; precum și pr. Călin Bot, rector, și studenți ai Seminarului "Sf. Ioan Evanghelistul", preoți și credincioși, cei mai mulți din Protopopiatul Lăpuș, dar și din alte protopopiate ale Eparhiilor de Cluj-Gherla, Oradea și Maramureș.

În cuvântul de învățătură, PS Florentin a prezentat mai întâi un scurt istoric al parohiei Boiereni, menționând, pe baza Șematismului Eparhiei de Cluj-Gherla din anul 1947, faptul că la un an înainte de intrarea în ilegalitate a Bisericii Greco-Catolice, credincioșii majoritari erau cei greco-catolici, fiind consemnați 681 de greco-catolici și doar 101 de credincioși ortodocși. Preasfinția Sa a evocat ultima vizită canonică a Episcopului de Cluj-Gherla, IPS Iuliu Hossu, în ajunul Sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci a anului 1948, și călduroasa primire pe care credincioșii au făcut-o ilustrului Arhiereu în acel moment de încercare pentru Biserica Greco-Catolică. În partea a doua a predicii, la lumina Evangheliei tânărului bogat, PS Florentin a subliniat grija pentru mântuirea sufletului arătată de acest tânăr, dar a atenționat asupra greșelii pe care el a făcut-o, de "a-și lipi inima" de bogățiile lumii și a le iubi mai mult pe acestea decât pe Dumnezeu.

imagine

La încheierea celebrării liturgice, invitatul special la eveniment, PS Virgil, a subliniat că frumusețea noii biserici grăiește de la sine despre ce fel de oameni sunt cei care alcătuiesc comunitatea greco-catolică din Boiereni. În continuare, PS Florentin a felicitat preotul paroh și pe enoriași că au ales calea păcii și armonia și nu calea instanței de judecată, pentru a recupera vechea biserică de lemn din Boiereni, care de drept aparține parohiei greco-catolice. Acest sfânt locaș este ținut închis de către comunitatea ortodoxă din localitate. Pr. paroh Alexandru a adresat un cuvânt de mulțumire îndreptată, mai întâi, către Părintele Ceresc, pentru ziua de bucurie care a împlinit, prin sfințire, drumul celor trei ani de rugăciune, efort și jertfă, al edificării noii biserici.

O caldă mulțumire a fost adresată Preasfinției Sale Florentin, pentru încrederea acordată și, totodată, ambilor Ierarhi, pentru că au încununat, prin arhiereasca binecuvântare, lucrarea oferită lui Dumnezeu și în care se va aduce mărire Numelui Său. În continuare, pr. paroh a mulțumit pr. Olimpiu Todorean, fiu al satului Boiereni, pentru buna colaborare și contribuția la edificarea bisericii. În acest context au fost amintiți, cu recunoștință, binefăcătorii externi: Asociațiile Renovabis, Chiese Dell’Est, Onlus – cu don Antonio Rossi și Caritas de Rimini – cu don Renzo Gradara; calde mulțumiri au fost adresate și credincioșilor parohiei, tuturor sponsorilor, autorităților, credincioșilor din alte confesiuni creștine care și-au oferit sprijinul, tuturor celor care au contribuit, în diferite moduri, la realizarea noului locaș de cult.

imagine

Ca semn de apreciere pentru contribuția la edificarea noii biserici, PS Florentin a oferit Diploma "Cardinal Iuliu Hossu" Consiliului Parohial din Boiereni, primarului, preoților Olimpiu Todorean și Pop Cristian, precum și altor persoane care au contribuit semnificativ la zidirea bisericii. Totodată, Preasfinția Sa a dorit să își exprime aprecierea față de pr. paroh Alexandru, decernându-i Diploma și Crucea "Sfântul Iosif" – cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Cluj-Gherla, care în 1856 a fost acordată de către cel dintâi Episcop de Gherla, Ioan Alexi, tuturor canonicilor și colaboratorilor apropiați la cârma Eparhiei. În numele comunității parohiale, pr. paroh Alexandru a oferit Preasfinției Sale Virgil și Preasfinției Sale Florentin câte un mic cadou, iar Ierarhii, la rândul lor, au oferit păstorului credincioșilor greco-catolici din Boiereni, ca amintire, cadouri și o icoană a Preasfintei Fecioare Maria cu Pruncul. Sărbătoarea sfințirii noii biserici, ce va rămâne în memoria locuitorilor din Boiereni ca moment unic, istoric și plin de har, s-a încheiat printr-o agapă fraternă.

imagine

foto: Eugen Ivuț