Episcopii catolici au celebrat Liturghia în Catedrala "Schimbarea la Față"

Publicat pe: 4 mai 2017|Secțiunea: Ştiri|

Celebrare liturgică în Catedrala greco-catolică din Cluj
cu ocazia sesiunii de primăvară
a Conferinței Episcopilor Catolici din România

Episcopii catolici de rit latin și bizantin din România și Republica Moldova au celebrat Sfânta Liturghie, în Catedrala episcopală greco-catolică "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, în după-amiaza zilei de joi, 4 mai 2017, eveniment solemn prilejuit de desfășurarea (între 3 și 5 mai 2017) a sesiunii de primăvară a Conferinței Episcopilor Catolici din România în urbea de pe Someș.

Un șir de 16 Ierarhi și aprox. 100 de preoți, au intrat în procesiune în Catedrală, pe acordurile înălțătoare – Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat – intonate de Corul catedralei "Magnificat" dirijat de prof. Alexandru Suciu, care a dat răspunsurile liturgice. Au participat la acest moment de comuniune și rugăciune, preoți vicari, protopopi și parohi; amintim protopopii greco-catolici de Cluj pr. Cristian Sabău și pr. Marius Ungureșan și pe pr. protopop Kovacs Sandor, din protopopiatul romano-catolic Cluj-Dăbâca. S-au unit în rugăciune și un mare număr de persoane consacrate: surori ale Ordinului "Sf. Vasile cel Mare" cu Maica Marcela, superioară provincială, Călugări ai Ordinului "Sf. Vasile cel Mare" cu pr. protoegumen Laurian Daboc, surori ale Congregației Surorilor Maicii Domnului cu Maica Paula, superioară generală, preoți și călugări din Societatea lui Isus cu pr. Henryk Urban superior local, alte ordine și congregații de viață consacrată, asociații din cadrul eparhiei de Cluj-Gherla, precum ASTRU, AGRU, Reuniunea Mariană, Caritas eparhial ș.a., reprezentanți ai autorităților locale și centrale și sute de credincioși greco-catolici, romano-catolici, dar și ortodocși, fiindcă celebrarea a avut o puternică notă ecumenică.

A fost primit și condus în fața Sf. Altar, ca invitat de onoare, Înaltpreasfințitul Ierarh al Bisericii Ortodoxe, IPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Prezența Înaltpreasfinției Sale este un motiv de bucurie, deoarece un țel al Bisericii Greco-Catolice, încă de la întemeierea ei, a fost și este unitatea de neam și țară, de credință în unicul Dumnezeu. Cât de frumos rostea Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, participând la celebrarea ortodoxă de la București, în 1999: "Să izbuc­ne­ască din Bise­rica Orto­doxă Română și din cea Cato­lică o sin­gură cân­tare de pre­a­mă­rire a numelui Dom­nului! Să for­meze o sim­fonie de gla­suri expri­mând fră­ție­tatea cor­dială a rapor­tu­rilor reci­proce și implo­rând comu­ni­unea deplină a tuturor cre­din­cio­șilor".

imagine

La masa Sf. Altar, alături de PS Florentin au concelebrat episcopii: IPS Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit de București; IPS György Jakubinyi, Arhiepiscop de Alba Iulia; PS Petru Gherghel, Episcop de Iași; PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare; PS Martin Roos, Episcop de Timișoara; PS Anton Coșa, Episcop de Chișinău; PS Jenö Schönberger, Episcop de Satu Mare; PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureș; PS Mihai Frățilă, Episcop al Eparhiei "Sf. Vasile cel Mare" de București; PS Mons. Böcskei László, Episcop de Oradea; PS József Tamás, Episcop auxiliar de Alba Iulia; PS Aurel Percă, Episcop auxiliar de Iași; PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de București; și PS Claudiu Lucian Pop, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore.

Sf. Jertfă Liturgică a fost precedată de un cuvânt de salut al Episcopului greco-catolic de Cluj-Gherla, în calitate de gazdă a sesiunii de primăvară CER din 2017. A început, citând primul paragraf din Psalmul 132: "«Iată acum cât este de bine și de frumos, când frații sunt împreună în același loc!» și noi ne bucurăm, – a continuat Preasfinția Sa -, pentru că frații, confrații episcopi catolici sunt împreună, aici, în Catedrala noastră din Cluj". În numele credincioșilor, a clerului, a persoanelor consacrate din Eparhia de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa a dorit să adreseze un călduros bun venit în orașul nostru sediu episcopal, membrilor Conferinței Episcopilor Catolici din România. "Este pentru noi o bucurie și, totodată, o emulație în credință, această ocazie de a primi Întâi Stătătorii diecezelor și eparhiilor catolice din întreaga Românie". În continuare, PS Florentin a salutat nominal fiecare Episcop, dar, mai întâi, a dorit să transmită tuturor toată căldura sufletească din partea Preafericirii Sale, Cardinal Lucian Mureșan Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, dat fiind faptul că nu a putut participa la acest moment festiv și de rugăciune.

imagine

A fost adus, apoi, în atenție "doar un cuvânt: «Hristos, Pâinea vieții»: "pâine, înseamnă bob de grâu jertfit, înseamnă, hrană, viață, comuniune. Aici regăsim de fapt misiunea Episcopului: semănător și sămânță, dătător de hrană și hrană, pontifex – ziditor al comuniunii și conducător al comunității. El este învățătorul, păstorul și conducătorul. Să ne rugăm în aceste zile pentru ca păstorii credincioșilor noștri catolici din întreaga Românie, să petreacă la Cluj-Napoca un timp cât mai favorabil de împreună – reflexie, colaborare, comuniune și contribuție la toate aspectele pastorale ale Bisericii Catolice". Ierarhul clujean a dorit să mulțumească și autorităților prezente, și, tuturor "celor care ne-au sprijinit în demersul nostru de gazde ale sesiunii de primăvară a CER". A încheiat, rugând "pe Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria de la Fatima în această lună mai (nn. luna Sfintei Fecioare), a Sf. Iosif, Patronul Eparhiei noastre, a Sf. Ioan Paul al II-lea, ca Dumnezeu să împlinească lucrarea prin Excelențele Voastre, Arhipăstorii Bisericii Catolice din România și să ne dăruiască o sesiune de primăvară roditoare. Binecuvântarea și viața veșnică să însoțească aceste momente de comuniune, «căci acolo unde este unire a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac». Hristos a înviat!"

Cuvântul de învățătură al celebrării liturgice, a fost susținut de PS Anton Coșa, Episcop romano-catolic de Chișinău. "Se cuvine să îi mulțumim Bunului Dumnezeu la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie", a început Preasfinția Sa Anton, "pentru că ne-am adunat împreună, aici, la Cluj. Sunt zile pline de har și binecuvântare pentru fiecare dintre noi, pentru Bisericile noastre particulare dar și pentru întreaga Biserică Catolică din România, care se manifestă mai unită ca oricând. Sunt zile deosebite, pe care, fiecare dintre noi le așteptăm cu mare nerăbdare, zile în care Hristos, Cel ce este pe deplin prezent în Diecezele și Eparhiile noastre, aici, ni se comunică cu maximă intensitate întărindu-ne în colegialitatea noastră episcopală, binecuvântând eforturile noastre, încurajându-ne, ajutându-ne în inițiativele noastre și, poate, uneori chiar mustrându-ne pentru ceea ce nu reușim să facem. Și la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie pe care o celebrăm împreună, Domnul Hristos este prezent într-un mod deosebit, atât prin Cuvântul Său divin pe care L-am proclamat, cât și prin Taina Sfintei Euharistii pe care o celebrăm."

imagine

Înaltul Ierarh din Chișinău a propus apoi o meditație pe baza textelor liturgice citite – Faptele Apostolilor, cap. 8, vs. 26-39 – "un text are vorbește despre un om însetat cu adevărat după cuvântul lui Dumnezeu, un famen etiopian, un străin față de poporul ales, și, de asemenea, despre un alt om al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt și de elan apostolic, diaconul Filip, care îi vine în ajutor" și textul evanghelic (Io 6, 40-44), în care Isus însuși ne vorbește despre Sine, ca fiind Pâinea ce s-a coborât din ceruri, și, se miră că nu mai este înțeles și acceptat de mulți iudei. Adresându-se celor slabi în credință, Isus ni se adresează și nouă astăzi, celor care suntem slabi în credință". În continuare, PS Anton a prezentat o pildă în care se atrăgea atenția că oamenii nu mai au timp pentru Dumnezeu, nu au timp să îl audă pe Dumnezeu care bate la ușa lor. Este necesară învățătura, ascultarea de învățătura Tatălui, pentru a-l putea întâlni cu adevărat pe Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu ne informează și ne pregătește pentru întâlnirea cu Fiul Său, prin cuvântul Său. Când ne reîncărcăm «bateriile» sufletului cu energia divină a cuvântului sacru și din Sfânta Euharistie, viața noastră nu va mai fi plină de asprime, de indignare, de urât, insulte și răutate. Când ne vom întâlni, apoi, când ne vom hrăni în mod conștient din cuvântul lui Dumnezeu și din Euharistie, vom fi binevoitori și ne vom ierta unii pe alții", a subliniat Episcopul romano-catolic din Republica Moldova.

La final, gazda celebrării, Ierarhul de Cluj-Gherla a mulțumit din nou tuturor participanților, Ierarhilor catolici și în mod deosebit Înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț pentru împreuna-rugăciune. IPS Andrei a spus câteva cuvinte care au fost însoțite de călduroase aplauze: "Este clar pentru toată lumea că în aceste vremuri, în care sunt atât de multe probleme, apropierea Bisericilor creștine ar fi de mare folos pentru mărturia pe care ar putea-o da în fața lumii, cât și în fața Europei care, la vârfurile ei, încă nu este prea angajată creștin. Europa își datorează civilizația pe care o are Bisericii creștine și ar trebui să regăsească acest lucru. Și atunci orice lucrare duhovnicească ce se săvârșește, și, concret, acum – Conferința Episcopilor Catolici ce s-a întrunit aici, la Cluj, este un pas înainte către o viață duhovnicească, spirituală, normală. Vă dorim succes la lucrări!"

imagine

A urmat surpriza pregătită de organizatori – Corul de copii Allegria al capelei "Sf. Iosif" din Catedrala greco-catolică în construcție din Piața Cipariu, a adus bucuria copilăriei și a cântecului. Copiii ai cântat: "Isus din Galileea este azi aici!" și "Lăudați-L pe Isus!" – reamintind motivul principal al întregii celebrări și adunări, prezența Domnului, a lui Isus Hristos viu, înviat, în mijlocul poporului credincios și între toți oamenii care viețuiesc în lume – trebuie doar urmat îndemnul cântecului: "lasă-l să te-ndrume și vei fi eliberat, lasă-l să te-atingă și vei fi eliberat!", pentru că, Hristos a Înviat!

A fost un timp de comuniune și pace, de întâlnire mai presus de ideologii și cuvinte, în căldura și lumina Spiritului Sfânt, sub mantia protectoare a Preacuratei Fecioare Maria, de sus pogorându-se tainic îmbrățișarea Cuvântului întrupat, Cel venit în mijlocul apostolilor după Înviere, Cel care revine mereu pentru a întări și încuraja pe cei ce îi sunt discipoli și următori. Momente cu adevărat înălțătoare, cu mare încărcătură spirituală, în care diferențele au încetat să existe, au rămas doar sufletele reunite în bucuria rugăciunii, în bucuria întâlnirii cu Domnul.

Ierarhii catolici vor celebra, din nou, public, vineri, în 5 mai 2017, Sfânta Liturghie de la ora 7.30, în biserica romano-catolică "Sf. Mihail" din Cluj-Napoca și apoi programul va continua cu sesiunile de lucru ale ultimei zile a sesiunii de primăvară CER.

V.S.

imagine