Sfințirea bisericii Sf. Gheorghe, din Sângeorz-Băi

Publicat pe: 31 august 2017|Secțiunea: Ştiri|

Ziua de marți, 29 august 2017, în care Biserica sărbătorește ziua de naștere la cer a Sfântului Ioan Botezătorul, a fost o sărbătoare de mare însemnătate pentru parohia greco-catolică Sfântul Gheorghe, din Sângeorz-Băi, prin resfințirea bisericii parohiale. Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, a făcut "binecuvântarea lucrărilor care s-au făcut la biserică și binecuvântarea muncii oamenilor care au contribuit la această lucrare" – a descris pr. paroh Nicolae Jarda, protopop de Rodna, motivul bucuriei comunității pe care o păstorește.

imagine

În prezența Vicarului general eparhial și a unui sobor de preoți, între care, ca invitat, a participat preotul romano-catolic din Rodna, a credincioșilor din Sângeorz-Băi și împrejurimi, s-a oficiat ceremonia sfințirii locașului de cult, urmată, în altarul nou-sfințit, de celebrarea Sfintei Liturghii arhierești. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de sora Dominica din Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD). La momentul rânduit, în masa sfântului altar au fost așezate moaștele Sf. Augustin, ale Sf. Monica și ale Sf. Lucia, fecioară si martiră.

În cuvântul de învățătură, PS Florentin a meditat textul Evangheliei sărbătorii (Matei 14,1-13), pornind de la întrebarea despre Isus Cristos: "Cine este acesta? Este un prooroc? Este Ioan cel înviat din morți? Este o poveste sau o realitate din viața noastră? Această întrebare este un punct de meditație pentru fiecare dintre noi: ce reprezintă pentru mine Cristos? Cine este Cristos pentru viața mea? Este o poveste frumoasă, o legendă, este cineva despre care am învățat la orele de religie, este un mare prooroc, sau este o prezență, o realitate în viața mea de credință, o realitate care-mi poate modifica cursul vieții? Să ne punem această întrebare!"

Preasfinția Sa a îndemnat: "Să ne trezim conștiințele din adormire! ‘Scoală-te’, le spune Sf. Apostol Pavel efesenilor, ‘scoală-te, ridică-te, tu, cel ce dormi, și te va lumina Cristos’… Deseori, ne rugăm intens în biserică, dar când am ieșit afară ne preocupăm de alte lucruri și ne îndepărtăm de credință. Iubiți credincioși, în fața ispitelor lumii, a râurilor de cuvinte, bârfe și discreditări, să ne amintim de vântul care bate, dar nu poate clătina stâncile. Să rămânem și noi în credință tare, așa cum spune psalmistul: ‘Aceia care au încredere în Domnul sunt ca și Muntele Sion. Nu se vor clătina în veci’ (Psalm 124,1). De aceea, să ne întrebăm dacă pentru noi contează mai mult vocea lui Dumnezeu sau vocea lumii."

"Încă din vechime sfințirea unei biserici era un moment extraordinar pentru comunitate, în primele 10 secole era considerat chiar unul dintre Sacramente. Binecuvântăm astăzi această biserică zidită pe stâncă, pe Stânca lui Petru. Să ne amintim ceea ce Isus i-a spus lui Petru: ‘Tu ești Petru și pe această piatră, [care ești tu], Eu voi zidi Biserica Mea și porțile iadului în veci nu vor putea dărâma’ (Matei 16,18)!" Un moment semnificativ a fost, la încheierea celebrării, binecuvântarea pentru indulgența plenară, dobândirea iertării pedepsei datorate pentru toate păcatele mărturisite.

imagine

În continuare, a luat cuvântul pr. Nicolae Jarda, menționând data de 23 august 2017, "când s-au împlinit 19 ani de la sfințirea bisericii parohiale. Mulți dintre cei care erau prezenți atunci, între ei ctitori și binefăcători, ne privesc de sus din cer. Am privit în registrul parohiei și am aflat că, în cei 19 ani, au fost 175 înmormântări, iar Botezuri în această perioadă au fost 177. Unii s-au mutat la Domnul, alții s-au mutat în alte localități sau au plecat peste hotare, și din urmă au venit generații tinere. Biserica a rămas aceeași dar amprenta timpului s-a pus și peste ea, a fost necesară renovarea interioară și exterioară".

Părintele a reamintit: "La reînființarea parohiei greco-catolice din Sângeorz-Băi, celebram Sfânta Liturghie într-o clasă de liceu, apoi într-o capelă la subsolul bisericii. Ne-am grăbit să intrăm în biserică pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. După 20 de ani am observat lucrurile care trebuiau îmbunătățite, s-au făcut modificările necesare și aproape totul a fost înnoit. Zona noastră este o zonă defavorizată financiar, fără firme foarte importante sau alte posibilități de sponsorizare, de aceea putem spune că lucrările care s-au făcut au fost realizate cu ‘bănuțul văduvei’, mai ales prin efortul credincioșilor parohiei din Sângeorz-Băi".

În acest context, pr. Nicolae a mulțumit cu multă căldură credincioșilor dar și Primăriei orașului Sângeorz-Băi și Preasfinției Sale Florentin pentru sprijin. A adresat, în continuare, calde mulțumiri tuturor participanților la aceste momente: pr. Călin Bot, Vicar general; pr. Marius Mureșan, protopop de Someș; preoților din Protopopiatul Rodna care au venit cu credincioși din parohiile lor. Mulțumiri speciale au fost adresate pr. Attila Kiss, preotul romano-catolic de la Rodna, pr. Florin Isac, ceremonier, diaconilor, studenților teologi, surorilor baziliene și din CMD, comunității parohiale, Reuniunii Mariane, corului, autorităților locale, consiliului parohial, tuturor creștinilor din alte parohii.

imagine

În numele comunității din Sângeorz-Băi, Preasfințitului i-a fost oferită ca amintire, de către pr. Jarda, icoana Sfântului Gheorghe, patronul si ocrotitorul acestei parohii. În semn de recunoștință pentru cei care au contribuit la renovarea locașului de cult, și Preasfinția Sa a dorit să ofere câteva Diplome și Medalii omagiale "Iuliu Hossu". Credincioșii chemați să primească semnele de apreciere și mulțumire au depus câteva frumoase mărturii cu amintiri despre parohia din Sângeorz-Băi reînființată după 1989, când vitregiile începutului erau compensate de prezența unor preoți de mare spiritualitate, precum pr. Ioan Vranău, al cărui vrednic urmaș este pr. Nicolae.

La final, PS Florentin, în semn de mulțumire, a oferit părintelui paroh aceleași însemne, precum și o mică statuie a Preasfintei Fecioare Maria de la Fatima. Mici atenții – rozarii, arma de luptă împotriva răului – au fost oferite și familiei părintelui paroh, soției Elena și celor trei fete. Cum se obișnuiește în ziua sfințirii bisericii, credincioșii au fost invitați să intre în altar și să sărute masa altarului, "să se împărtășească din binecuvântarea coborâtă din cer asupra acestui locaș și implicit asupra tuturor credincioșilor".