Bun rămas, Alexandru Pintelei, suflet al Editurii "Viața Creștină"

Publicat pe: 19 aprilie 2019|Secțiunea: Ştiri|

imaginePe drumul Postului Mare, în ziua de 16 aprilie 2019, Alexandru Pintelei, redactor al Editurii "Viața Creștină" a trecut la cele cerești. S-a născut la 10 noiembrie 1972, în loc. Mocod, jud. Bistrița Năsăud, din părinții Gavrilă și Rodovica. Școala generală a parcurs-o în satul Mocod, Liceul la Năsăud, iar apoi, s-a angajat la Casa de copii din Beclean. A urmat cursurile Facultății de Istorie din București și ale Facultății de Studii Europene la Cluj. În anul 2002, îndrumat de pr. Ieromonah Silvestru Augustin Prunduș OSBM, s-a angajat la Editura "Viața Creștină" a Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

A fost condus pe ultimul drum pământesc în cimitirul din loc. Florești, joi, 18 aprilie 2019, la orele prânzului. La înmormântare, pr. Daniel Avram, director al Editurii "Viața Creștină", a început cuvântul său de bun rămas prin cuvântul Domnului: «Lazăre, vino afară!» (Io 11,43), pentru că ar fi vrut, precum Isus pe Lazăr înviat, să îl readucă la această viață pe cel plecat, parcă, prea devreme. Dar, acceptând vremelnica despărțire, cu credință în Învierea din morți, l-a caracterizat prin trei cuvinte: în primul rând "discret", purtându-și crucea fără a se plânge, nedorind să deranjeze cumva pe cineva. L-a numit, apoi, "luptător cu necazurile vieții", prin dăruirea, grija deosebită cu care și-a însoțit părinții până la trecerea lor din această viață, luptător cu boala care, în ultimele luni, "l-a închis într-un fel de temniță, nu putea nici să vorbească, nici să scrie, conștient fiind. Alex, luptător până la capăt cu suferințele din viața lui!" Al treilea cuvânt: "Alex, slujitorul": "slujitor al cuvântului omenesc", pentru că rămânea îndelung aplecat asupra cuvântului scris, se minuna de frumusețea cuvântului, și, în egală măsură, "slujitor al cuvântului ceresc" – expert al muncii redacționale pe care o împărtășea cu bucurie. "Sunt convins", a încheiat pr. Daniel, "că Isus îi va adresa și lui acest cuvânt: «Lazăre, vino afară!»" În continuare a cuvântat pr. Bogdan Doboș, păstorul parohiei Florești – Cetatea Fetei, care l-a evocat ca bun credincios, care "a avut și el calea crucii, proprie, dar a avut și speranța Învierii".

Memoria i-a fost evocată și de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, care a transmis, prin pr. cancelar Cristian David, mesajul său In memoriam: «Cu suflete pline de durere, dar întăriți în credința în Cel Înviat din morți, Isus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, am aflat despre trecerea la Casa Tatălui a d-lui Alexandru Pintelei. Credința noastră creștină ne învață că Mântuitorul, prin moartea Sa, a învins moartea și acum boldul morții nu mai are putere asupra noastră. Prin Botez am fost cufundați în apele morții cu Hristos, dar am și înviat împreună cu Hristos. Ca urmare, moartea, pentru noi, creștinii, nu este un hotar de netrecut, ci este o naștere spre o nouă viață, viața divină în fericirea veșnică.

La chemarea lui Dumnezeu, pleacă dintre noi un suflet blând, care a suferit cu stoicism și perseverență încercările vieții. Se spune că aceia care mor în preajma Sărbătorii Învierii găsesc porțile Raiului deschise… L-am cunoscut mai bine când Casa de Editură "Viața Creștină" era în pragul autodesființării. Nu știam ce să facem, dar Alex cu un optimism realist s-a oferit să salveze situația până la normalizare. A lucrat singur câteva săptămâni, neretribuit, poate luni. Revista și-a reluat activitatea normal după o pauză doar de un număr. A dus în spate toată munca editorială până când alți colegi i-au venit în ajutor. Nu s-a plâns de muncă, pentru că punea suflet în tot ce făcea, rămânând la serviciu până la ore târzii dacă era nevoie.

Părinții bolnavi și bătrâni l-au avut ca singur ajutor la căruntețe, până când Domnul i-a chemat la El. S-a dedicat atunci mai mult operei scriitoricești-editoriale. Apoi, Domnul l-a chemat la o nouă încercare, cu intervenții chirurgicale, cu timp lung de refacere, răbdare, suferință… După un timp a revenit la locul său de muncă păstrând același zel și devotament. A urmat o nouă intervenție și altă convalescență… Un luptător care s-a prins în lupta vieții și-acum sperăm că se bucură din plin de viață!

Pentru Alex astăzi a fost ultimul răsărit de soare…, aici pe pământ, de-acum sperăm că va putea privi spre Răsăritul cel fără de apus, spre Hristos Soarele Dreptății, care să-l învăluie în Lumina Învierii Sale și să îi smulgă de pe buze acel "ADEVĂRAT A ÎNVIAT!", pe care aici, printre noi, îl rostea cu credință și speranță! Mulțumim Alex scumpul, blândul și devotatul nostru coleg și frate în credință! Domnul să te răsplătească acolo în Patria cerească și din mila Lui să-ți dăruiască cununa strălucitoare îngerească!

Transmitem sincere condoleanțe rudeniilor îndoliate și asigurarea că suntem alături în rugăciune în aceste momente de întristare și ne rugăm, ca Lumina Celui care a spus: "Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi." (Io 11,25), să strălucească și în sufletul servului Său, Alexandru Pintelei, iar drumul vieții sale, aici, pe pământ, încheiat, să fie încununat de răsplata cuvenită drepților la ospățul etern, de-a dreapta Gloriei cerești a Tatălui, împreună cu Fiul, în iubirea Spiritului Sfânt. Amin. Să i fie odihna în lumina veșniciei înveșmântată iar memoria în suflete, cu reverență, păstrată, odihnească în pacea Domnului binecuvântată!»

Împreună cu un colectiv, Alexandru Pintelei a redactat, cu venerație, volumul Memoriilor Cardinalului Iuliu Hossu, prima ediție apărută în 2003. Fie ca acum, cel care va fi declarat Fericit al Bisericii Catolice, Episcopul martir Iuliu Hossu, să îl întâmpine și călăuzească pe Alex în fericirea cerească.

Viorica Sabo

imagine

imagine

un comentariu

  1. Eugenia Suărăsan 20 aprilie 2019 at 16:23 - Reply

    Un spirit altruist… a ascultat chemarea…Odihna sa în veșnicie! Condoleanțe celor care i-au apreciat munca!