Moment festiv la început de drum pentru viitorul Episcop auxiliar de Lugoj

Publicat pe: 16 iunie 2020|Secțiunea: Ştiri|

Moment festiv în Eparhia de Cluj-Gherla,
la noul început de drum al pr. Ioan Călin Bot,
viitor Episcop auxiliar de Lugoj

Un nou drum, cel al slujirii episcopale, s-a deschis în fața pr. Călin Ioan Bot, absolvent de studii teologice la Cluj și Roma, preot al Eparhiei de Cluj-Gherla – hirotonit la 10 septembrie 1995 -, formator și profesor al tinerilor liceeni și seminariști, vreme de 14 ani, în două etape, rector al Institutului Teologic Greco-Catolic Sf. Ioan Evanghelistul din Cluj-Napoca și, din 2017, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Prin viața sa, pr. Călin a ales să îI slujească lui Cristos și a făcut-o discret, aproape tainic, astfel încât nimeni să nu poată ști ceea ce doar ochii Celui căruia i s-a oferit pot vedea și cunoaște. Iar Acela, Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Preotul veșnic, în ziua rânduită de la începutul timpului l-a vădit, l-a arătat tuturor vrednic, încredințându-i toiagul arhieresc spre a conduce la mântuire poporul lui Dumnezeu ca Episcop auxiliar de Lugoj.

După ce, inițial, data hirotonirii episcopale a fost fixată pentru 25 aprilie 2020 la Lugoj, în condițiile stării de urgență a fost necesară o amânare. Astfel, prin hotărârea PF Lucian Card. Mureșan, Arhiepiscop Major al BRU, consacrarea episcopală a pr. Călin Ioan Bot, împreună cu cea a pr. Cristian Dumitru Crișan – ales de asemenea ca nou Ierarh al BRU -, s-a fixat pentru ziua de duminică, 21 iunie 2020, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Sfânta Treime" din Blaj. Din cauza pandemiei virale, ceremonia consacrării se va desfășura fără participarea clerului și a laicilor, care, totuși, prin rugăciunea lor vor fi de față prin intermediul mijloacelor de comunicare, probabil mulți dintre ei cu lacrimi de emoție.

Încheierea unei misiuni îndeplinite cu dăruire și noul început de drum pentru preotul Eparhiei de Cluj-Gherla, Pr. Ioan Călin Bot, a fost marcat la Cluj-Napoca luni, 15 iunie 2020.

La orele dimineții – mai ales online – preoții și credincioșii au avut ocazia să-și ia rămas bun de la Vicarul general al Eparhiei la Sfânta Liturghie Arhierească celebrată în capela Mănăstirii Maicii Domnului, Sf. Jertfă oferită lui Dumnezeu pentru pr. Călin Ioan Bot. Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, Surorile Congregației Maicii Domnului (CMD) și preoții concelebranți, pr. cancelar Cristian David, capelan CMD și pr. Marius Cerghizan, vicar cu preoții și capelan al comunității "Bunavestire" CMD, s-au unit în rugăciune cu și pentru viitorul Episcop, "să poată avea o păstorire plină de roade acolo unde Dumnezeu îl cheamă în noua misiune".

În continuare, la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, de unde în ultimii ani părintele Călin Ioan și-a împlinit slujirea, a avut loc o întâlnire sărbătorească. Pr. Ioan Călin a fost înconjurat de colegi, preoții consilieri eparhiali și membri ai Curiei eparhiale. În deschiderea întâlnirii, Preasfinția Sa Florentin, în numele tuturor, i-a adresat câteva cuvinte de suflet, spunând: "Acum, la ceasul despărțirii, cu un ochi râdem și cu un ochi plângem. Ne bucurăm pentru că vom avea un om de nădejde în Sinod, un frate al nostru în Eparhia de Lugoj". În Biserică este foarte importantă unitatea și, de aceea, a subliniat: "Trebuie să cultivăm frățietatea".

Ierarhul de Cluj-Gherla a exprimat "Bucurie pentru Lugoj și pentru cei care v-au cunoscut, din țară și din străinătate, și v-au apreciat ca fiind vrednic – Axios!, Dignus!, de cea mai înaltă treaptă a Sfântului Sacrament al preoției, episcopatul". Apoi, a remarcat: "consider fără falsă modestie că Eparhia noastră poate fi mândră pentru că din sânul fiilor ei a încolțit un vlăstar, s-a maturizat, a crescut falnic iar astăzi este chemat să rodească însutit în Biserica noastră". PS Florentin l-a numit pe pr. Călin "unul dintre cei mai vrednici preoți crescuți în Seminarul nostru eparhial, un slujitor smerit și liniștit al Domnului care în ascultare și-a împlinit mereu cu competență și spirit de inițiativă misiunea încredințată". A adăugat: "pentru mine la nivel personal a fost un adevărat prieten și frate pe care am putut conta la bine și la greu". De aceea, "socotesc că va fi un Episcop de nădejde, un frate ce va pune umărul cu abnegație și dedicare la Crucea Bisericii noastre".

"Pe de altă parte", a continuat, "desigur, ne întristăm pentru un cleric valoros ce pleacă din structura noastră, un preot vrednic, respectat de confrați, căutat și apreciat de persoanele consacrate, precum și de credincioși". Preasfinția Sa a încheiat cu urarea: "rugăm pe Arhiereul Veșnic să îl însoțească mereu cu harul Său pe noul ales ca titular de Abritto și auxiliar de Lugoj, iar noi, cei care nu putem avea nici măcar bucuria de a striga "Axios! Dignus!" în Catedrala Blajului la hirotonirea episcopală, îl asigurăm de prietenia noastră și de însoțirea spirituală în rugăciuni, pentru a putea împlini voința binecuvântată a Domnului oriunde va fi și oricând va trebui!"

Mulțumind Preasfinției Sale Florentin și colaboratorilor, Pr. Călin Ioan a spus: "Primul gând pe care aș vrea să vi-l transmit este că plec cu sufletul împăcat… Acest fapt se datorează comuniunii care s-a creat între noi." A mulțumit în mod special Preasfinției Sale Florentin pentru misiunile pe care i le-a încredințat, pentru încrederea oferită. A adresat un cuvânt de apreciere pentru faptul că, sub păstorirea Preasfinției Sale Florentin, în Eparhia de Cluj-Gherla s-a creat o structură, s-a așezat un fundament, "dar că această structură și această echipă", după mai multe etape ale drumului parcurs împreună, "a ajuns la punctul în care eu m-am simțit – nu doar parte a acestei structuri -, dar prieten și acesta este un lucru mare!"

Pentru prietenie, și împreună-slujire în via Domnului, a mulțumit tuturor și fiecăruia în parte, cerând, totodată, iertare pentru limitele omenești, pentru micile disensiuni inerente unei îndelungate colaborări, dar, a încheiat, "cred că este cel mai greu faptul că te desparți de un loc, de un context și de oameni între care te-ai simțit acasă, te-ai simțit între prieteni. Vă mulțumesc!" A urmat și un schimb de daruri simbolice, semn al comuniunii.

"Voi încă sunteți în catacombe", spunea un înalt prelat roman pășind, la Gherla, în mica dar cea dintâi Catedrală a Eparhiei de Gherla. S-au clădit mai apoi biserici și Catedrale, dar curând, pentru Ierarhi și credincioși ai Bisericii Române Unite, Catedrale au devenit celule întunecate de închisoare, pline de frig și teroare, în care Domnul a binevoit să fie și să rămână cu servii Săi. Mai târziu, Catedrale au fost mici încăperi din locuințe particulare ale unor creștini. Totodată, înalta boltă a cerului acoperea cu har și binecuvântări sublima biserică din Piața Libertății din Cluj, unde ani la rând s-a slujit în aer liber, în soare și ploaie, frig și călduri. Acum, un nou timp de încercare prin care trece întreaga omenire, face din toate casele de creștini biserici și în același timp oprește, limitează accesul în biserici la Altare…

În acest context istoric, al noilor catacombe ale trăirii credinței, Duminică, 21 iunie 2020, doi noi Ierarhi greco-catolici vor ieși din străbuna catedrală a Blajului, închisă pentru mulțimea clericilor și laicilor, dar plină de har. Așa cum tânăra fecioară din Nazaret, Maria, păstra "toate acele cuvinte" în mod tainic ascunse în inima ei, în fața nebănuitelor căi prin care Domnul își desăvârșea lucrarea se cuvine și azi să răspundem cu umilință și recunoștință darului și harului de care nimeni nu e lipsit, fiecare după propria chemare, la fel ca Preasfânta Fecioară: "Iată serva Domnului. Fie mie după cuvântul tău!"(Lc 1,38).

Cu același răspuns în suflet și aflat sub scutul Maicii Sfinte, urmându-I lui Cristos cu credință, Părintele Călin pornește cu hotărâre din acest "acasă" al Eparhiei de Cluj-Gherla pe noua cale pe care a fost chemat, cea a slujirii episcopale, rostind cu încredere cuvintele din fiecare Sfântă Liturghie: "Sus să avem inimile!" "Le avem la Domnul!" îi răspund azi cei care l-au prețuit și cunoscut, îi vor răspunde zi de zi cei spre care se îndreaptă spre a le presăra în suflete sămânța cuvântului divin. Un dialog simbolic ce străbate timpul, mereu același, mereu înălțând fiecare inimă spre un "Acasă" deplin. Fie ca Domnul să îi călăuzească pașii părintelui Călin Ioan Bot, și apoi, Preasfinției Sale Episcopul Călin Ioan, pentru a putea răspunde mereu cu vrednicie vocii tainice a Domnului, chemării Sale spre în sus!

Axios! Vrednic este! Amin.

imagine

imagine

Album foto CMD: aici
Album foto Episcopie: aici
Video: aici