Asociaţia Tineretului Român Unit

ASTRU Eparhial Cluj este o formă de Acţiune Catolică, fiind deci o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Biserica. (Apostolicam Actuositatem 20)

Misiunea ASTRU este să promoveze apostolatul laic al Bisericii Catolice în rândul tinerilor şi copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla. Membrii sunt tineri şi copii obişnuiţi, cu multă energie şi dorinţă de a fi utili Bisericii, care învaţă să îşi asume responsabilităţi. Sunt dornici de a cunoaşte oameni şi de a-şi face prieteni.

Activităţile ASTRU din Eparhia de Cluj-Gherla sunt structurate pe mai multe laturi:

  • Latura liturgică: zile de reculegere, lectio divina, pelerinaje
  • Latura ecumenică: seri de rugăciune Taize, întâlniri ecumenice
  • Latura formativă: campusuri, cursuri, conferinţe, revista Identitate, întâlniri în cadrul Departamentului pentru tineret, participări la întâlnirii şi cursuri de formare naţionale şi internaţionale; organizarea Zilei Mondiale a Tineretului, Săptămânii Tânărului Greco-Catolic, Întâlnirii Eparhiale a Copiilor şi a Tinerilor
  • Latura caritativă: ajutorarea copiilor străzii, vizite la bătrâni
  • Latura cultural-recreativă: excursii, vizionarea de filme educative, serate dansante, seri culturale

 

Str. Moţilor, nr. 26, Cluj-Napoca (CJ)
Tel.: 0758-677 259, Fax: 0364-815 031
E-mail: cluj@astru.ro; consiliu@cluj.astru.ro
Web: www.cluj.astru.ro
Facebook: www.facebook.com/clujastru
Youtube: www.youtube.com/clujastru
Preşedinte: Mihai Moruțan
Asistent spiritual: Pr. Radu Tălpălaru