Protopopiatul Buciumi

administrator protopopial: Pr. Ungureşan Gheorghe Marius

adresa: 407280 Floreşti (CJ) str. Card. Iuliu Hossu, nr. 3
telefon: 264-265767; 0766-329347; email: unguresanmarius@yahoo.com

Parohii componente

1.    Buciumi
457050 Buciumi (SJ)
str. Principală, f.n.
Pr. Puie Radu, administrator parohial
2.    Păuşa
457283 Păuşa (SJ)
str. Principală, nr. 23
Pr. Cristea Mirel, administrator parohial
3.    Răstolţu Mare
457006 Răstolţu Mare (SJ)
Pr. Cristea Mirel, administrator parohial
4.    Sângeorgiu de Meseş
457050 Sângeorgiu de Meseş (SJ)
str. Principală f.n.
Pr. Puie Radu, administrator parohial