Octoihul

Duminica Tuturor Sfinților (1R)

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

Duminica Chemării primilor apostoli (2R)

Sfinții Petru și Pavel

Duminica Predicii de pe munte (3R)

Duminica Vindecării slugii sutașului (4R)

Duminica Vindecării celor doi îndrăciți (5R)

Sf. Ilie Tesviteanul

Duminica Vindecării slăbănogului din Capernaum (6R)

Duminica Vindecării celor doi orbi (7R)

Schimbarea la Față

Duminica Înmulțirii pâinilor și peștilor (8R)

Duminica Umblării lui Isus pe ape (9R)

Adormirea Maicii Domnului

Duminica Vindecării unui lunatic (10R)

Duminica Datornicului nemilostiv (11R)

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

Duminica Tânărului bogat (12R)

Nașterea Maicii Domnului

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Duminica Pescuirii minunate (18R)

Duminica Predicii de pe câmpie (19R)

Duminica Învierii fiului văduvei din Nain (20R)

Duminica Semănătorului (21R)

Duminica Vindecării îndrăcitului din Gherasa (23R)

Sf. Dumitru, Izvorâtorul de mir

Duminica Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (22R)

Duminica Învierii fiicei lui Iair (24R)

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Duminica Samarineanului milostiv (25R)

Duminica Bogatului căruia i-a rodit țarina (26R)

Intrarea în Templu a Maicii Domnului

Duminica Tânărului bogat (30R)

Penticostarul

Duminica Învierii

Duminica a III-a a Paștilor

Duminica a IV-a a Paștilor

Împărații Constantin și Elena

Duminica a V-a a Paștilor

Duminica a VI-a a Paștilor

Înălțarea Domnului

Duminica a VII-a a Paștilor

Duminica Rusaliilor

Preasfânta Treime

Săptămâna Mare

Postul Mare