Sfinţirea bisericii Sfinţii Petru şi Pavel din Buciumi

publicat la 2 iulie 2014 în Ştiri

Duminică, 29 iunie 2014, ziua în care Biserica celebrează memoria Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a sfinţit noua biserică cu hramul Sfinţii Petru şi Pavel din parohia Buciumi – vechea biserică parohială fiind în folosinţa parohiei ortodoxe.

Programul a început printr-o procesiune de la şcoala în care, vreme de mai mulţi ani, a funcţionat o capelă pentru parohia greco-catolică Buciumi, până la noua biserică, unde copii îmbrăcaţi în strai popular l-au întâmpinat pe Ierarhul de Cluj-Gherla în mod tradiţional, cu pâine şi sare, iar pr. paroh Radu Puie a rostit un cuvânt de bun venit. A urmat ceremonia sfinţirii bisericii, mai întâi în exterior, apoi au fost sfinţite masa Sfântului Altar şi interiorul bisericii luminoase şi încăpătoare. În masa altarului s-au aşezat moaştele Fericitului Vladimir Ghika, preot martir, mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste.

imagine

Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată în continuare pe un altar amenajat afară, în faţa uşilor noii biserici, în timp ce poporul credincios a umplut curtea şi împrejurimile. Au participat Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, şi peste 20 de preoţi din Eparhia de Cluj-Gherla, dar şi preoţi din Eparhiile de Oradea şi Maramureş, studenţi ai Seminarului "Sfântul Ioan Evanghelistul" din Cluj-Napoca şi peste 500 de credincioşi din Protopopiatul Cluj II şi împrejurimile localităţii Buciumi. Răspunsurile liturgice au fost date cu măiestrie de Corul "Magnificat" al Catedralei episcopale din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Alexandru Suciu.

Istoricul parohiei greco-catolice Buciumi a fost prezentat de PS Florentin în prima parte a cuvântului de învăţătură: "În anul 1700 aici s-a trecut la Sfânta Unire cu Biserica Romei şi această comunitate, în anul 1947, conform ultimului Şematism înaintea prigoanei, era o comunitate de 2263 de credincioşi greco-catolici. Între cultele din localitate erau şi 5 romano-catolici şi 50 ortodocşi. Era o comunitate greco-catolică prosperă care avea Reuniunea Mariană de 199 de membre, avea o şcoală confesională cu 270 de elevi greco-catolici, o casă parohială cu 5 camere şi, sigur, biserica de zid construită în 1872, renovată în 1922. Putem spune că noi în această localitate avem biserică, dar nu o putem utiliza. Şi tocmai pentru pacea din Buciumi, pentru armonia între oameni am preferat să construim o nouă biserică. Nu înseamnă că am abandonat-o pe cea veche, dar permitem tacit fraţilor noştri să celebreze în acea biserică."

"Pentru liniştea sufletească am ridicat noua biserică, deoarece nu se cuvenea ca această comunitate să slujească în şcoală. Am făcut procesiunea de la acea sală de clasă, în care am fost atâţia ani prin grija acelor preoţi care s-au succedat după vrednicul de amintire protopop al Buciumului Ştefan Răgăşanu: mai întâi pr. Romulus Silaghi, consilier pastoral, care se află azi aici. El este păstorul care a deschis porţile credinţei acestei comunităţi din nou, după anii 1990, când o mică comunitate s-a închegat. Parohia a fost apoi păstorită de pr. Cristea Mirel, şi el prezent aici, el fiind cel care a început zidirea pe care astăzi o binecuvântăm. Pr. Radu Puie este cel care a dus la bun sfârşit construcţia. Mulţumim tuturor celor ce au pus umărul la această zidire şi ne bucurăm pentru că astăzi putem să încununăm noua biserică".

imagine

Pentru a onora sărbătoarea Bisericii din 29 iunie, Episcopul de Cluj-Gherla a schiţat, în câteva cuvinte, chipurile Sfinţilor Petru şi Pavel: "Atât Apostolul Petru cât şi Apostolul Pavel au fost martirizaţi la Roma. Sf. Apostol Petru a murit în anul 67, pe Colinele Vaticane unde se înalţă astăzi mama Bisericilor, Bazilica Sfântul Petru din Roma, unde se află Altarul Confesiunii în care celebrează urmaşul Sfântului Petru, Pontiful Roman acum in sede, Papa Francisc. Sub acest altar se află moaştele Sf. Petru, Apostolul care a fost răstignit cu capul în jos. El a fost răstignit astfel pentru că a spus ‘nu sunt vrednic să mor aşa cum a murit Hristos’. Apostolul Petru este cel care a primit misiunea întâi-stătătoare din partea Mântuitorului Isus Hristos: ‘Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor’ (Matei 16,18-19). În tradiţie, acela care avea cheile casei era stăpânul casei, cel care avea responsabilitatea şi grija tuturor bunurilor din casă. În mod asemănător, pe plan spiritual, Sf. Petru a primit acest mare mandat asupra Împărăţiei Cerurilor."

"Sfântul Petru a primit şi un alt mandat, în Evanghelia de la Luca, când Isus îi spune numai lui Petru: ‘Simone, Simone, Satana mi-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar Eu m-am rugat pentru tine, să nu piară credinţa ta; şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi’ (Luca 22,31-32). Mandatul spiritual al lui Petru nu este un mandat de putere lumească, ci este un mandat de slujire. Petru nu primeşte de la Hristos promisiunea că nu va cădea, ci primeşte promisiunea că se va întoarce, cu un scop foarte precis: pentru a întări pe fraţii săi. Aceasta este şi astăzi misiunea Sfântului Părinte, urmaşul lui Petru, Slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu: Pontiful Roman nu este o putere imperialistă, nu sprijină alte puteri lumeşti, ci el este Slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu, Vicarul lui Hristos pe pământ, urmaşul în Tronul Sfântului Apostol Petru."

"Sărbătoarea de astăzi îi alătură Sfântului Petru figura Sfântului Apostol Pavel, despre care ştim că era originar din Tars, în sudul Peninsulei Anatolice, în Turcia de astăzi, unde şi-a început studiile ca un bun iudeu, însă, pe când era cuprins mai puternic de ‘ortodoxia’ propriei credinţe iudaice, l-a atins harul lui Hristos când se afla pe drumul Damascului, plecat cu scrisori pentru a putea duce în închisoare pe aceia care propovăduiau numele lui Hristos. După momentul de orbire, Pavel se va întoarce la credinţa creştină. Va păstra elementele credinţei iudaice, dar va mărturisi pe Acela care a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră. Spre deosebire de Petru, stânca credinţei, cel care a venit să întărească pe fraţii săi, Sfântul Pavel este ‘vasul ales’ căruia Dumnezeu i s-a descoperit."

imagine

"Pavel a primit şi o altă misiune, aceea de ‘Apostol al neamurilor’. Dacă fără Petru, Biserica era lipsită de stânca fundamentală, fără Pavel, Biserica creştină ar fi rămas o sectă iudaică, alături de farisei, saduchei, zeloţi ş.a.. Tocmai prin deschiderea pe care Sf. Apostol Pavel, ca misionar, a avut-o, Biserica Creştină, în foarte scurt timp, se extinde până la hotarele Imperiului Roman, ajungând chiar şi în Peninsula Hispanică, în Nordul Africii şi în Peninsula Anatolică. Marele merit al Sfântului Pavel, Apostolul misionar, este şi acela că a introdus epistolele, pentru a se putea adresa celor care se aflau departe, pentru a transmite un mesaj în timp. Cele mai vechi scrieri biblice pe care le avem sunt Scrisorile Sfântului Apostol Pavel. Abia mai târziu vor scrie Evanghelia de la Marcu, Matei, Luca şi în final Ioan. Iată cum Biserica doreşte să ne pună astăzi în faţă doi oameni care au avut merite deosebite şi au murit martiri. De aceea Biserica Romei a rămas prima în caritate, în iubire, în slujire, pentru că din primele timpuri creştinii mergeau în pelerinaj la Roma, la mormintele Sfinţilor Apostoli, pentru a primi întărire de la aceia care au mărturisit credinţa".

În încheierea celebrării liturgice, pr. paroh Radu Puie a adresat un cuvânt de mulţumire pentru ziua de bucurie "pe care o parte din bunii noştri credincioşi nu au apucat să o vadă şi să se bucure de ea de aici de pe pământ, dar cred că cu siguranţă ei ne asistă în rugăciune din casa Tatălui Ceresc şi se bucură împreună cu noi". A fost o caldă mulţumire adresată PS Florentin "pentru grija părintească şi pentru că a încununat prin sfinţirea bisericii drumul celor 10 ani cât s-au desfăşurat lucrările". A mulţumit credincioşilor parohiei, sponsorilor, autorităţilor, credincioşilor creştini din alte confesiuni care şi-au oferit sprijinul, tuturor celor care s-au implicat şi au contribuit în diferite moduri la realizarea noului locaş de cult.

Tot în semn de mulţumire, PS Florentin a oferit diplome pentru edificarea bisericii, atât pr. paroh Radu, cât şi credincioşilor parohiei Buciumi, consiliului parohial, dar şi primarului Ioan Eugen Lazăr, care a participat la întreaga celebrare, şi unor persoane care au contribuit semnificativ la zidirea lăcaşului de cult în care să se aducă mărire lui Dumnezeu. Totodată, pr. Radu Puie a oferit Preasfinţiei Sale Florentin, din partea comunităţii din Buciumi, o icoană a Preasfintei Fecioare Maria.

imagine

Cu ocazia sfinţirii bisericii din Buciumi, Preasfinţia Sa Florentin a îndemnat la credinţă: "Să păstraţi credinţa primită de la moşii şi strămoşii voştri şi să rămâneţi ca pietre vii la temelia acestei biserici, să fie o biserică mereu deschisă, să nu fie niciodată goală, întotdeauna să fie oameni la rugăciune şi Bisericile din Buciumi să fie în continuare ca adevărate surori. Biserica aceasta să-şi deschidă porţile pentru toţi credincioşii indiferent de confesiune, să arătăm că o biserică nu poate fi închisă, o biserică trebuie să rămână deschisă, aceasta este menirea ei, să lumineze tuturor în credinţă, dar şi sufletele trebuie să poată primi această lumină. Rămâneţi deci, iubiţi credincioşi care astăzi vă vedeţi visul împlinit, ca pietre vii ale credinţei, după cuvântul Sf. Apostol Petru".

Programul zilei de sărbătoare, ce va rămâne în memoria localităţii Buciumi ca o zi de har, luminată de razele soarelui de vară şi ale Spiritului Sfânt coborât peste noua biserică, s-a încheiat printr-o mare agapă fraternă la care au fost invitaţi toţi participanţii la frumoasa sărbătoare.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *