Tradiția Colindului la Episcopia din Cluj continuă

publicat la 24 decembrie 2015 în Ştiri

Tradiția Colindului la Episcopia din Cluj, de pe vremea Cardinalului mărturisitor Iuliu Hossu, continuă în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Parohiile Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla continuă tradiția Colindului la Episcopia din Cluj, spre care se îndreaptă pentru a-și colinda Ierarhul, pe PS Florentin Crihălmeanu, și pentru a trăi și împărtăși bucuria Crăciunului vestind Nașterea Domnului nostru Isus Hristos.

În prima zi, luni, 21 dec. 2015, au sosit la sediul Episcopiei colindători din parohiile Gherla I și II, Livada, Mintiu-Gherlii, Beclean, tineri din Asociația ASTRU-Cluj; copii de la Centrul de Zi – Caritas, Cluj, parohia "Andrei Mureșanu", Cluj-Napoca cu copii din Corul "Allegria" al Capelei "Sf. Iosif"; parohia "Sf. Iosif", Cluj-Someșeni; Asociația Reuniunea Mariană eparhială; parohiile Cluj-Făget și Dej-Dealul Florilor.

Marți, 22 dec. 2015, a fost cea de-a doua zi în care colindătorii au fost primiți de către Preasfinția Sa și de preoții și invitații care îl însoțeau. În grupuri mari și mici, credincioșii împreună cu păstorii lor, au străbătut, până la Sediul episcopal, uneori chiar și multe ore de drum și au colindat frumoase colinde tradiționale: parohiile Frata, Gilău, Sângeorz-Băi; Asociația Caritas eparhial-Cluj; surorile din Congregația Maicii Domnului de la Mănăstirea CMD din Cluj; parohiile Beclean, Păușa, Chiuiești și corul de la Sf. Liturghie romano-catolică duminicală din capela "Sf. Iosif", Piața Cipariu.

În aceeași zi, spre seară, PS Florentin a plecat să asculte și binecuvânteze alți colindători, la Catedrala episcopală "Schimbarea la Față", unde a avut loc Concertul de Colinde susținut cu măiestrie, în fața unui numeros public, de către Corul "Angeli" al bisericii "Episcop Ioan Bob" din Cluj-Napoca, dirijor: Angela David.

Șirul de colindători care au adus, din prea-plinul sufletelor lor, Spiritul Crăciunului la Episcopia din Cluj a continuat pentru cea de-a treia zi, miercuri, 23 dec. 2014, când Ierarhul de Cluj-Gherla, i-a primit cu aceeași căldură și bucurie, mulțumindu-le tuturor pentru osteneală, răsplătindu-I cu binecuvântări pentru ei și pentru parohiile lor și invitându-i și în anul care vine pentru ca frumoasa tradiție să continue și vestea bună a Nașterii Domnului să risipească orice rău prin revărsare de lumină.

Cu bucurie, au depășit greul drumului și au colindat: parohiile Valea Fânațelor, Glod, Cluj-Florești și, cu talentul și candoarea caracteristică, Corul de copii Junior Vip, dirijor: Anca Mona Mariaș. Au continuat colindul: Asociația "Echipele Maicii Sfinte" din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla; parohia Mănăștur 1 Vest; surorile din Ordinul "Sf. Vasile cel Mare" de la Mănăstirea "Sf. Macrina", Cluj și părinții iezuiți (Societatea lui Isus) de la Centrul spiritual "Manresa", Cluj. Încheirea au făcut-o, veniți de departe, colindătorii din parohia Șanț.

Pe parcursul celor trei zile în care s-au perindat Colindătorii din Eparhia de Cluj-Gherla, mulți dintre ei în portul popular caracteristic zonei de unde au venit, la Sediul episcopal din Cluj s-a trăit bucuria comuniunii și din sute de inimi a fost adresată tuturor urarea: Crăciun binecuvântat de Lumina Sfântă a Ieslei Nașterii Domnului luminat!

imagine

imagine

imagine

Colindul la Episcopul de Cluj-Gherla – o tradiție de suflet din vremea Episcopului Iuliu Hossu, Vestitorul Unirii Neamului Românesc și mărturisitor al credinței în închisorile comuniste, Episcop de Gherla și apoi de Cluj-Gherla între anii 1917-1970.

Tradiția Colindului credincioșilor Eparhiei de Cluj-Gherla la Episcopie este, pentru credincioșii greco-catolici, și un semn de continuitate peste generații, cum mărturisește în Cartea Memoriilor Sale, prin cuvinte încărcate de lumina și dragostea ce-i erau caracteristice, Episcopul mărturisitor Iuliu Hossu, Vestitorul Unirii Neamului Românesc, când vorbește despre primul Crăciun petrecut în detenție, la Dragoslavele, vilă patriarhală transformată în lagăr și împrejmuită cu sârmă ghimpată:

"24 XII [1948], Ajunul Crăciunului. Nașterea Domnului Isus am sărbătorit-o împreună, colindând după strămoșească datină, cântăreții: PS Bălan al Lugojului și PS Aftenie, episcop auxiliar al sfintei Mitropolii a Blajului. Eu cunoșteam textul unei colinde de pe Câmpia Ardealului, cu o duioasă melodie. Așa cum am putut, le-am fredonat-o fraților cântăreți, care au prins-o bine. Din primul moment când o auzisem prima dată acasă, mi-a mers la suflet și cu mare emoție o ascultam în lungul șir al anilor, ca episcop; aflându-mi slăbiciunea, cu ea încununau colinzile și la catedrală (nn. Catedrala "Schimbarea la Față" din Cluj), și la reședință (Sediul Episcopiei de pe Str. Moților, nr. 26, Cluj-Napoca), unde se perindau colindătorii tuturor instituțiilor noastre scumpe: de la școlile primare până la universitari, opera și teatrul național, țărani și intelectuali, ba și din satele vecine: Baciu, Suceag, cartierul Iris și tot Mănășturul; de la ora 5 d.m., până pe la 11 noaptea, neîntrerupt. Pentru că mi-a fost atât de scumpă și izvor de atâta emoție sufletească, doresc s-o las aici, să fie scumpilor mei preoți și credincioși și urmașilor lor amintire a emoțiilor sufletești și a mângâierilor sorbite din ea și la Dragoslavele, și apoi în toate zilele, în cursul căii crucii de care ne-am învrednicit:

Când încă prunc era Isus, / în grădiniță El și-a pus / un trandafir, cu gând curat, / să aibă flori de-ncununat;
Când trandafirul înflorea, / ai Iudei prunci se năpustea / asupra florilor, cu zor, / și au prădat podoaba lor;
Cunună vrei, cunună vrei, / Strigat-a ceata de mișei, / și totuși spinii mi-au rămas, / răspunde Isus cu blându-i glas;
Atunci, cu creanga spinului, / încununat-au fruntea Lui, / și-n loc de trandafiri frumoși / curgea pe frunte sânge roș;

Acesta-i textul colindei aflate, răsărită din poporul scump. La Dragoslavele m-am cugetat să adaug la sfârșit o Doxologie proprie, în acest verset: Isuse, Doamne, prunc ceresc, / toți îngerii te preamăresc, / primește și al nostru cânt, / trimite pace pe pământ.

Cu această colindă am coborât noi, cei trei de la etaj, la frații iubiți de la parter și le-am colindat; și au colindat frumos frații mei, iar eu, sărmanul, am secundat cum am putut, și numai că am început să plâng, cum de atâtea ori pățesc copiii; și era bine, căci copii colindători eram noi atunci.

Scumpii noștri frați, în loc de covrigi, ne-au dat câteva bomboane din mica rezervă ce aveau și câteva vitamine ce avea fratele Ionel primite din afară. Așa a fost prăznuit Ajunul Crăciunului 1948, primul pe calea aleasă a Domnului Isus, născut în peșteră și culcat în iesle, pentru noi și-a noastră mântuire, pentru a lumii mântuire, așezată în pace, între oameni bunăvoire…

25 XII, Nașterea Domnului Isus, prăznuită în Sfânta Liturghie aplicată pentru Biserică și popor; ne-a durut că fratele mai mare, Valeriu (nn. Episcopul Valeriu Traian Frențiu, de Oradea Mare, mort în închisoare în 1952), n-a putut fi cu noi; i-am trimis, prin soldat, urările și felicitările noastre, dorindu-i din suflet grabnică însănătoșire; ne-a trimis și dânsul urările de bine întru Domnul, izvorâte din dragostea sufletului său bun". (Credința noastră este viața nostră, Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu, Editura Viața Creștină, 2003, pag. 146-148).

Viorica Sabo, redactor DIRMM

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *