Noutăţi despre vizita Preasfinţiei Sale Florentin în Italia

publicat la 29 mai 2006 în Ştiri

Untitled document PS FLORENTIN: „cu această ocazie am sărutat pentru întâia oară inelul urmaşului în tronul apostolic al Sfântului Petru, Preafericitul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, căruia i-am înmânat o imagine cu episcopii mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, precum şi o altă imagine cu episcopii Eparhiei de Cluj-Gherla.”

În continuarea şederii sale la Roma, după participarea la Conferinţa Episcopală Italiană din 15-19 mai a.c., Prea Sfinţia Sa Florentin CRIHĂLMEANU a luat parte, în zilele de 23 şi 24 mai a.c., la conferinţele organizate, sub patronajul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea asociaţiei catolice Oeuvre d’Orient. La aceste manifestări au fost prezenţi, pe lângă cardinalul Ignace MOUSSA I DAUD, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, patriarhul Bisericii melchite, cel al Bisericii caldeene, cel al Bisericii maronite, alţi cardinali ai Bisericilor Orientale, înalţi prelaţi şi episcopi din diferite biserici din Orient şi Occident, persoane consacrate precum şi specialişti în istorie bisericească şi ecumenism.

Cu această ocazie, s-a amintit rolul asociaţiei în înfiinţarea şi dezvoltarea a numeroase şcoli din Orientul Apropiat precum şi în promovarea altor proiecte culturale, respectându-se întru totul tradiţiile locale. După căderea regimurilor comuniste, aceeaşi asociaţie şi-a extins activitatea şi în ţări ale Europei de Est, printre care se numără şi România. În contextul manifestărilor aniversare, au fost organizate două recepţii: una la Ambasada Franceză pe lângă Sfântul Scaun şi alta la sediul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale.

Momentul central al acestor manifestări a fost participarea la audienţa pontificală în piaţa San Pietro, miercuri 24 mai a.c.. Prea Sfinţia Sa Florentin mărturiseşte: „cu această ocazie am sărutat pentru întâia oară inelul urmaşului în tronul apostolic al Sfântului Petru, Preafericitul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, căruia i-am înmânat o imagine cu episcopii mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, precum şi o altă imagine cu episcopii Eparhiei de Cluj-Gherla”.

După încheierea acestor manifestări aniversare dedicate asociaţie Oeuvre d’Orient, Prea Sfinţia Sa Florentin şi-a început vizita şi activităţile pastorale în parohiile Palosco, Sarnico şi Carpenedolo din diecezele de Brescia şi Bergamo din nordul Italiei. În aceste parohii, Prea Sfinţia Sa a ţinut mai multe cateheze pentru tinerii ce urmau să primească din mâna sa, duminică 28 mai, Taina Sfântului Mir, a ţinut cuvântări de învăţătură pentru părinţii şi naşii copiilor şi a celebrat zilnic Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, a ţinut o conferinţă despre Biserica Greco-Catolică din România şi una despre icoanele bizantine. Împreună cu preoţii parohi ai acestor parohii, a vizitat mai mulţi bolnavi, câteva oratorii, şcoli confesionale, centre de primire pentru bătrâni, centre de spiritualitate, mănăstiri, locuri de pelerinaj şi obiective culturale din zonă.

Plăcut impresionat de viaţa şi activităţile acestor parohii, Prea Sfinţia Sa Florentin amintea faptul că „în nordul Italiei bisericile sunt pline de buni credincioşi; au fost circa 60 de tineri cu vârste între 12 şi 18 ani care au primit Taina Sfântului Mir şi există iniţiative bune la nivelul laicatului. În această zonă, Biserica Catolică este vie şi ferventă, ducând astfel mai departe puternica sa tradiţie”. Pe lângă faptul că aceste acţiuni au constituit şi bune ocazii de înfrăţire cu diecezele şi parohiile vizitate, Prea Sfinţia Sa afirmă cu nădejde că „acest moment a însemnat o cunoaştere şi o îmbogăţire reciprocă, un model şi sprijin pentru Biserica noastră”.

Diacon Daniel AVRAM,
Consultor Mass-Media