Hramul Mănăstirii “Sfânta Macrina”

publicat la 18 iulie 2006 în Ştiri

În contextul aniversării a 60 de ani de existenţă, Surorile din Ordinul greco-catolic al “Sfântului Vasile cel Mare”(OSBM) au serbat, duminică 16 iulie a.c., Hramul Mănăstirii “Sfânta Macrina” din Cluj-Napoca.

Conform calendarului liturgic oriental, în ziua de 19 iulie este pomenită Sfânta Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare. Tradiţia ultimilor ani, face ca serbarea Hramului Mănăstirii Surorilor Baziliene să fie programată în cea mai apropiată duminică, aceasta fiind ziua de 16 iulie a.c..

Programul sărbătorii s-a desfăşurat la Biserica nouă a Mănăstirii “Sfânta Macrina”, (str. Crizantemelor – cart. Gheorgheni) şi a început prin rânduiala Utreniei – rugăciunea de dimineaţă a surorilor.

Episcopul de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, a prezidat Sfânta Liturghie Arhierească alături de Mons. Mihai Todea, Vicar General Eparhial şi de numeroşi preoţi. La eveniment a fost invitat pr. Dimitrios Salachas din Roma, aflat în Cluj-Napoca la Cursurile de Vară pentru preoţi unde a susţinut un curs de drept canonic oriental. De asemenea, a fost prezent pr. Florian Virgil, preot spiritual al surorilor, fraţi iezuiţi de la Centrul “Manresa” şi fraţi bazilieni veniţi din Molişet. Surorile Baziliene din întreaga Provincie “Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” s-au reunit la serbarea hramului Mănăstirii din Cluj-Napoca. Între invitaţii speciali a fost şi sora baziliană Mary din SUA, iubitoare a limbii şi obiceiurilor din ţara noastră. S-au alăturat bucuriei Ordinului Bazilian surori din Congregaţia Maicii Domnului, membre ale Ordinului terţiar bazilian, precum şi credincioşi laici din parohiile clujene.

“Ne bucurăm în această sfântă zi de duminică – şi-a început PS Florentin alocuţiunea la Sfânta Liturghie – primind Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie de la Matei referitor la vindecarea celor doi demonizaţi care sălăşluiau în morminte. … Meditând fragmentul evanghelic conştientizăm faptul că o viaţă autentică de credinţă, nu poate fi trăită numai cu buzele, ea trebuie să plece din credinţa inimii, la care se adaugă apoi mărturia buzelor.Un astfel de model de credinţă ne oferă Sfânta Macrina, una dintre marile sfinte ale Bisericii. … Urmând modelului Sfintei Macrina şi noi avem datoria să căutăm împlinirea vocaţiei noastre. O familie sfântă poate fi un model de sfinţenie cel puţin la fel de mult ca şi viaţa călugărească.”

Cu prilejul Sărbătorii Hramului acestei mănăstiri, PS Florentin a mulţumit surorilor Ordinului “Sfântului Vasile cel Mare” pentru ceea ce au împlinit în Biserică şi în mod special în Eparhia de Cluj-Gherla. După ce Biserica şi Ordinul au putut ieşi la lumină, din 1990, s-a remarcat o intensă activitate pastorală a surorilor baziliene pe diferite domenii în şcoli şi în parohii. “Amintim Grădiniţa Confesională “Sfânta Ana” a Ordinului Bazilian, de pe băncile căreia au ieşit câteva generaţii de copii educaţi spiritual. Totodată în domeniul medical, surorile s-au remarcat prin activitatea la cabinetul “Providence” precum şi la Policlinica “Sfânta Familie”. Surorile baziliene au ajutat în Catedrala “Schimbarea la Faţă” încă din anul redobândirii sfântului locaş. De asemenea amintim ajutorul pe care îl acordă celor nevoiaşi, comunităţilor de romi sau altor persoane bolnave aflate în dificultate. Cu siguranţă sunt şi alte aspecte ale vieţii pastorale la care surorile Ordinului “Sfântului Vasile cel Mare” contribuie, le mulţumim. Le mulţumim de asemenea pentru efortul pe care l-au făcut pentru a construi mănăstiri, case, în care să poată să strălucească prin mărturia vieţii lor, prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru.”

De asemenea a fost amintită cumpărarea, renovarea şi adaptarea unei noi case la Gherla, pentru a fi dată o nouă mărturie lui Hristos.

După Sfânta Liturghie, credincioşii au fost invitaţi să viziteze muzeul amenajat de surori în curtea Mănăstirii “Sfânta Macrina”. Istoria plină de lumină a celor 60 de ani de existenţă a Provinciei Surorilor Baziliene din România, a putut fi recitită prin intermediul imaginilor şi a obiectelor de patrimoniu expuse, care vorbesc despre faptele de credinţă şi evenimentele mai importante din viaţa familiei călugăreşti. Muzeul va rămâne deschis pentru toţi cei care doresc să cunoscă mai bine Ordinul Surorilor “Sfântului Vasile cel Mare” şi să se împărtăşească din experienţa vieţii a 60 de ani în slujba Domnului şi a semenilor.

Viorica Sabo, redactor
Departamentul Mass-Media