Ziua Vieţii Consacrate – Cluj 2007

Publicat pe: 4 februarie 2007|Secțiunea: Ştiri|

ZIUA VIEŢII CONSACRATE LA CLUJ-NAPOCA – SĂRBĂTORE A DĂRUIRIIÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU ŞI A SEMENILOR

Praznicul „Întâmpinării Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, aniversat anual în data de 2 februarie este, începând cu anul 1996, şi „Ziua Vieţii Consacrate”, zi de laudă plină de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu de către persoanele consacrate, acele persoane care au făcut totala dăruire de sine Domnului prin voturile sărăciei, curăţiei şi ascultării.

Cu acest prilej vineri, 2 febr. a.c., începând cu ora 18.00, Mănăstirea greco-catolică „Sfânta Macrina” a Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare”, a găzduit celebrarea „Zilei Vieţii Consacrate” în Cluj-Napoca. La manifestare au participat PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, împreună cu reprezentanţi ai diferitelor Ordine şi Congregaţii religioase din Biserica Greco-Catolică de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla: surori din Ordinul Sfântului „Vasile cel Mare” împreună cu Superioara Provincială, Maica Marcela, surori ale Congregaţiei Maicii Domnului (CMD) împreună cu Superioara CMD, Maica Benedicta, surori din Ordinul „Sfântul Iosif al Apariţiei”, surori Dominicane şi surori din cadrul Congregaţiei Surorilor Doctrinei Creştine. De asemenea, au fost prezenţi călugări ai Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare” însoţiţi de Superiorul local Pr. Marian Ţuţuraş şi fraţi ai Ordinului „Societăţii lui Isus”, Superiorul Provincial al iezuiţilor, Pr. Olivo Bosa fiind cel care a călăuzit itinerariul spiritual al rugăciunii, prin meditaţii despre ce înseamnă a-L urma pe Isus pe calea vieţii consacrate.

Programul s-a desfăşurat într-un cadru festiv, în faţa Uşilor Împărăteşti a Capelei Mănăstirii fiind aşezată în mod simbolic Sfânta Scriptură-Cuvântul lui Dumnezeu. Comitetul de Organizare, coordonat de pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii şi persoanele consacrate, a organizat o sărbătoare a rugăciunii, un timp de comuniune frăţească în faţa lui Dumnezeu. În acorduri muzicale, pe un ecran au fost proiectate imagini ilustrând frumuseţea Creaţiei şi a Vieţii Oferite, precum şi reprezentări artistice ale unor pagini din Istoria Mântuirii. Cântări şi psalmi au alternat cu meditaţii şi momente de reculegere, seara fiind o înălţare de lumini, un prinos de bună mireasmă spirituală oferit de fraţi şi surori din Ordine şi Congregaţii diferite, dar uniţi în aceeaşi dăruire totală a vieţii şi fiinţei lor în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor.

Preasfinţia Sa Florentin, a adresat un cuvânt de încheiere, arătând importanţa rolului pe care îl au persoanele consacrate în Biserică şi societate: „Anul în care ne aflăm şi perioada istorică a Bisericii este, o perioadă cu totul particulară: o perioadă care are şansa de a relansa Biserica Greco-Catolică spre înălţimea a ceea ce a fost mai înainte de anul 1948. Este o ocazie care depinde de noi, dacă ştim să o valorificăm. Atât cu noile structuri ierarhice cât şi cu deschiderea pe care Occidentul ne-o arată, poate nu atât de mult prin Integrarea Europeană, cât prin Asociaţii care au lucrat şi până acum în Biserica noastră. În acest context persoanele consacrate au un rol foarte important, acela de a purta în lume modelul sfinţeniei. Lumea are nevoie, în perioada pe care o trăim, de focare, de oaze de rugăciune.

Amintesc un al doilea punct: binefacerile integrării, sigur, le vom vedea în timp. Însă, ceea ce ne interesează pe noi, dincolo de aceste binefaceri pentru care îi mulţumim lui Dumnezeu, este şi pericolul secularizării excesive, al unor concepţii despre viaţă, despre familie, despre morala creştină în general, care vor veni foarte puternic şi la noi, mult mai puternic poate decât le-am simţit până acum. Aşa cum se fac presiuni şi asupra altor ţări, pentru a accepta la nivel legislativ anumite tipuri de legături pe care Biserica le consideră imorale. Ei bine, aici este rolul nostru, al persoanelor consacrate: prin cateheză, prin pastoraţie, să putem să ne organizăm în aşa fel încât să ne completăm reciproc şi să putem pătrunde în societatea de astăzi la cât mai multe nivele, educând în spirit creştin, nu numai pe membrii Bisericii noastre, dar cred că este nevoie să ne gândim la cetăţenii României de astăzi, să ne ridicăm la un nivel care să depăşească nivelul pur confesional.”

Ziua Vieţii Consacrate este, pentru toţi credincioşii consacraţi lui Dumnezeu prin Taina Botezului, un prilej de a reînnoi angajamentele vieţii creştine. De asemenea, această zi de sărbătoare este o ocazie de a mulţumi lui Dumnezeu pentru activitatea celor ce îşi împlinesc misiunea de a-L arăta pe Isus oamenilor, de a aduce, în numele lui Isus, alinare în suferinţă şi ajutor în nevoie.

Viorica Sabo redactor,
Departamentul Mass-Media al Episcopiei de Cluj-Gherla

img16