Postul Paştelui – experienţă a iubirii lui Dumnezeu

Publicat pe: 16 februarie 2007|Secțiunea: Ştiri|

Nr. 375 / 16.02.2007

POSTUL PAŞTELUI – EXPERIENŢĂ A IUBIRII LUI DUMNEZEU

Biserica Ortodoxă şi cea Greco-Catolică vor intra în cel mai mare post de peste an, Postul Paştilor sau Păresimile, stabilit de calendarul liturgic în perioada cuprinsă între 19 februarie – 8 aprilie a.c..

Este un timp de 7 săptămâni, amintind cele 40 de zile petrecute de Isus în pustie, mai înainte de a-şi începe misiunea publică de predicare prin cuvânt şi fapte minunate, misiune mântuitoare încheiată prin Sfintele Patimi, Răstignirea pe lemnul Crucii, moartea şi apoi, glorioasa Înviere urmată de Înălţarea la Cer.

  • În biserici şi mănăstiri programul liturgic va fi adaptat Postului Mare (v. Anexa 1)
  • Pe parcursul săptămânilor Postului, în fiecare miercuri şi vineri de la ora 18.00, PS Florentin Crihălmeanu Episcop de Cluj-Gherla, va celebra în Catedrala „Schimbarea la Faţă”,Liturghia Darurilor mai Înainte Sfintite,celebrare la care vor lua parte studenţii Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, Secţia Pastorală

Programul liturgic în întreaga Eparhie va fi adaptat Postului Mare conform tradiţiei Bisericii Răsăritene. În biserici şi mănăstiri, miercurea şi vinerea (excepţie Vinerea Mare – zi aliturgică) va fi celebrată Liturghia Darurilor mai Înainte Sfintite, un ceremonial de preamărire a lui Dumnezeu, atribuit Sfântului Grigore Dialogul. În programul zilnic al fiecărei parohii greco-catolice va fi inclusă devoţiunea Calea Crucii, culminând cu oficiile speciale pentru săptămâna dinaintea Învierii Domnului (Săptămâna Mare): Oficiul Spălării picioarelor, Rânduiala celor 12 Evanghelii ale Patimilor, Prohodul Domnului…

Reprezentanţii Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, au pregătit pentru fiecare zi de vineri din timpul Postului Mare, începând cu ora 19.15, un ciclu de meditaţii asupra semnificaţiei Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, izvor şi culme a vieţii Bisericii. Astfel, toţi credincioşii sunt invitaţi să descopere bogăţia spirituală a Sfintei Taine Euharistice, pentru a conştientiza marele har al mântuirii care ni se oferă prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

  • Referindu-se la pregătirea spirituală pentru perioada Postului Mare, Preasfinţia Sa Florentin, a arătat:

„Postul Mare este un timp de purificare lăuntrică prin rugăciune, prin mărturisirea păcatelor, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, dar şi un timp al milostivirii, în care suntem chemaţi să privim spre cei care sunt flămânzi, însetaţi, lipsiţi de cele materiale, bolnavi sau întemniţaţi şi să le oferim alinare şi sprijin. Privind spre cei aflaţi în nevoie, vom recunoaşte Chipul lui Dumnezeu, acel chip şi acea asemănare pe care Dumnezeu le-a sădit încă dintru începuturi în Adam cel plăsmuit din argila pământului, acel chip prezent în fiecare dintre noi. Acel chip însă îl putem descoperi numai atunci când privim aproapele la lumina Spiritului Sfânt, la lumina iubirii fraterne, la lumina iubirii divine, a acelei iubiri cu care Hristos a privit spre fiecare dintre noi de la înălţimea Crucii, jertfindu-Se, luând asupra Sa toate păcatele noastre” .

  • „În Misterul Crucii ni se revelează puterea copleşitoare a milostivirii lui Dumnezeu” – ne spune Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea în Mesajul pentru Postul Mare (v. Anexa 3).

Credincioşii romano-catolici au intrat în Postul Paştelui la 21 februarie a.c., zi de pocăinţă, denumită miercurea cenuşii, şi vor încheia acest post la data de 8 aprilie a.c., data Sărbătorii Învierii Domnului conform calendarului latin. La fel ca în fiecare an şi anul acesta, Suveranul Pontif a adresat întregii lumi creştine un Mesaj în care, pornind de la tema biblică „Vor privi la cel pe care l-au străpuns” (In 19,37), îndreaptă atenţia asupra iubirii lui Isus care înălţat pe lemnul Crucii ni se dăruieşte în mod copleşitor şi în acelaşi timp, doreşte să ne atragă la El: „Dragi fraţi şi surori,- este îndemnul Sfântului Părinte – să privim la Cristos străpuns pe Cruce! El este revelarea cea mai răscolitoare a iubirii lui Dumnezeu, o iubire în care eros şi agape, departe de a se contrapune, se luminează reciproc. Pe Cruce este însuşi Dumnezeu care cerşeşte iubirea de la făptura sa: lui îi este sete de iubirea fiecăruia dintre noi.”

Viorica Sabo, redactor

Diacon Daniel Avram
Consultor Mass-Media

Anexa 1 – Plan Pastoral pentru perioada Postului Mare; Anexa 2 – Consideraţii despre post;
Anexa 3 – Mesajul de Postul Mare 2007 al Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea

img160