Sfinţire de biserică în parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest din Cluj-Napoca

publicat la 17 septembrie 2007 în Ştiri

“Fericiţi cei ce şed în casa Ta, căci fără încetare Te pot lăuda.” (Ps 85, 3)

Parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, are, de duminică, 16 nov. a.c., o frumoasă biserică parohială binecuvântată, pregătită să primească într-însa tineri şi vârstnici, bogaţi şi săraci de orice naţionalitate şi religie, deoarece este Casa lui Dumnezeu. Este invitaţia înscrisă pe frontispiciul noului lăcaş de închinăciune ce şi-a deschis porţile în cartierul Mănăştur din Cluj-Napoca.

Solemnitatea Sfinţirii Bisericii “Coborârea Spiritului Sfânt”, celebrată de de PS Florentin Crihălmeanu Episcop Eparhial şi Mons. Mihai Todea, Vicar general Eparhial, împreună cu mai mulţi preoţi ai Eparhiei de Cluj-Gherla şi preoţi invitaţi din alte Eparhii, s-a desfăşurat duminică, 16 sept. a.c., fiind prezenţi în jur de 2000 de credincioşi, în faţa bisericii, sub razele calde ale soarelui de toamnă. Au participat, de asemenea, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, invitaţi din ţară şi străinătate, prieteni şi susţinători ai parohiei păstorită de pr. Ovidiu Lăpuşte.

Programul a început printr-un pelerinaj de la Şcoala Generală nr. 21 – locul unde, între anii 1995-1998, s-a desfăşurat programul liturgic al parohiei din Mănăştur – şi până la noua biserică construită pe str. Parâng nr. 2 A.

Sfinţirea Bisericii şi Sfânta Liturghie Arhierească, s-au desfăşurat de la ora 10.00, pe platoul din faţa bisericii, unde se află impresionantul crucifix de lemn cu Isus răstignit, al cărui autor este dl. Ioan Haitonic. Ceremonia Sfinţirii a început prin procesiunea cu moaştele Sfântului Ignaţiu de Antiohia în jurul bisericii. Sfintele moaşte au fost purtate de către Preasfinţia Sa Florentin, care a binecuvântat şi zidurile exterioare ale edificiului, prin stropirea cu apă sfinţită şi prin ungerea cu mir sfinţit. După aceste momente, Episcopul şi preoţii au intrat în biserică fiind însoţiţi, în mod nevăzut, de cetele îngereşti. A urmat citirea Hrisovului de către pr. paroh Ovidiu Lăpuşte. Documentul, în care sunt înscrise detalii despre construirea sfântului locaş de închinăciune, a fost semnat de PS Florentin şi Mons. Mihai Todea. Hrisovul bisericii şi sfintele moaşte au fost sigilate în masa altarului, în amintirea obiceiului primelor comunităţi creştine de a celebra sfintele slujbe pe mormintele martirilor. În continuare s-a făcut invocarea Spiritului Sfânt asupra bisericii şi s-a trecut la sfinţirea mesei altarului. Masa a fost însemnată cu semnul sfintei cruci, fiind apoi spălată cu apă sfinţită şi cu apă de trandafiri. A urmat ungerea mesei cu Sfântul Mir, simbol al coborârii Sfântului Spirit peste biserică şi masa altarului. După ungerea mesei au fost aşezate în cele patru colţuri icoanele Sfinţilor Apostoli şi Evanghelişti, cei prin care Dumnezeu ne-a dăruit învăţătura Sa şi o icoană a Sfântului Ignaţiu de Antiohia, ale cărui moaşte vor rămâne în altar. Apoi masa a fost îmbrăcată şi s-a depus pe ea Sfânta Evanghelie, antimisul şi Tabernacolul cu Sfânta Taină. Toate aceste gesturi simbolice au fost însoţite de cântări şi psalmi. A urmat binecuvântarea zidurilor interioare ale bisericii, ale iconostasului, cu frumoase picturi realizate de dl. prof. univ. Nimigeanu şi s-a trecut apoi la celebrarea Sfintei Liturghii de sărbătoare.

În predica din cadrul celebrării liturgice, PS Florentin a spus: “Am sfinţit împreună acest nou lăcaş de cult, cu hramul “Coborârii Spiritului Sfânt”. Am aşezat, pe masa Sfântului Altar, moaştele Sfântului Ignaţiu de Antiohia, unul dintre sfinţii martiri ai Bisericii, care, sub semnul crucii şi sub semnul credinţei, şi-a jertfit viaţa. Sfântul Ignaţiu a trăit în primele secole creştine, între sec. I şi II şi a fost episcop în Siria. În timpul persecuţiilor romane a Împăratului Traian în acea zonă, a fost prins, legat şi apoi purtat în lanţuri. Păzit de către 10 soldaţi romani a parcurs drumul de la Antiohia la Roma, cu câteva opriri. Departe de a fi deznădăjduit de gândul că este dus la moarte pentru a fi aruncat fiarelor, Sfântul Ignaţiu de Antiohia a fost netulburat, împiedicând pe credincioşii care încercau să îl scape de la moarte. Ajuns la Roma, el este aruncat fiarelor în stadionul lui Domiţian, între anii 107 şi 117. În timpul drumului spre Roma, drum făcut cu mult curaj şi perseverenţă în credinţă, Sf. Ignaţiu a scris 7 epistole către diferite comunităţi creştine, prin care a trecut, adevărate capodopere ale tezaurului doctrinei creştine. Sf. Ignaţiu, prin misiunea sa de păstor şi conducător a turmei încredinţate, a fost şi un predicator fervent pentru unitatea bisericilor. (…) Pentru Sfântul Ignaţiu, martiriul este condiţia necesară pentru orice creştin, spre a putea urma lui Hristos.

Am ales moaştele acestui Episcop Oriental, poate puţin cunoscut, tocmai pentru că este vorba de un Episcop din Orient care ajunge la Roma şi mărturiseşte acolo, prin acceptarea martiriului, credinţa sa creştină. Episcopul Ignaţiu din Antiohia este un artizan spiritual al unităţii, acea vocaţie spre unitate pe care şi Biserica noastră o are, prin toţi martirii pentru unitate ai secolului al XX-lea, care îşi află relicvele pământeşti la Sighet, sau la Gherla, sau la Jilava, sau în alte locuri binecuvântate şi cunoscute sau încă necunoscute nouă.

Am pus aici aceste sfinte moaşte tocmai pentru că am considerat că această nouă biserică, doreşte să fie un locaş al unităţii pentru toţi creştinii, care să mărturisească încă o dată, vocaţia la unitate a Bisericii Greco-Catolice. În interiorul bisericii, în arcadele laterale, pe cele două părţi, se află, de o parte, importanţi sfinţi ai ritului latin, iar de cealaltă, importanţi sfinţi ai ritului bizantin, tocmai pentru a mărturisi unitatea în credinţă a Bisericii creştine. Trebuie să ştim însă, că adevăratul artizan al unităţii este unul singur, noi oamenii, putem doar ajuta sau împiedica această lucrare. Artizanul spiritual al unităţii este acea Persoană divină cu un rol precis atât în sânul Prea Sfintei Treimi, cât şi în Iconomia Mântuirii. Rolul de a realiza deplina unitate cu respectarea perfectă a diversităţii părţilor, este Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă dătătorul Spirit – Spiritul Sfânt Dumnezeiesc. Iată, iubiţi credincioşi, providenţială coincidenţă şi voinţă divină în hramul acestei Biserici care este tocmai “Coborârea Spiritului Sfânt asupra sfinţilor ucenici şi apostoli” – momentul în care tânăra comunitate creştină apostolică a fost botezată în Spirit Sfânt şi foc, momentul în care creştinii, în unitate, formează nucleul central, care va duce apoi, peste veacuri, credinţa pe care Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu a adus-o, spre mântuirea neamului omenesc”.

După Sfânta Liturghie, a avut loc şi un spectacol în cinstea evenimentului cu momente muzicale susţinute de diverşi invitaţi, între care Nucu Pandrea şi Corul de muzică evreiască-idiş, “Klezmer”, al Sinagogii din Cluj-Napoca. Ca semn de comuniune între religii, corul Sinagogii clujene a cântat şi în cadrul Sfintei Liturghii, la împărtăşirea credincioşilor cu Trupul şi Sângele Domnului. Un rol important au avut corurile de copii (Edelweis), de tineri şi de adulţi ale Parohiei Mănăştur 1 Vest, care au dat şi răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Cu prilejul binecuvântării bisericii parohiale, Preasfinţia Sa Florentin a înmânat distincţii persoanelor care au contribuit mult la viaţa parohiei. Mai întâi, Pr. Paroh Ovidiu Lăpuşte a primit crucea pectorală şi dreptul de a purta brâul roşu, pentru realizările obţinute în activitatea de păstor al Parohiei greco-catolice Mănăştur 1 Vest. A fost distinsă şi sora Carmen din Ordinul “Sfântului Iosif al Apariţiei”, pentru activitatea la Centrul Social “Sfântul Iosif”, unde zilnic sunt hrăniţi sute de săraci.

Un dar au primit toţi credincioşii, care fiind spovediţi, au participat la Ceremonialul Sfinţirii şi la Sfânta Liturghie, deoarece în zilele în care se sfinţeşte un lăcaş de cult, Biserica acordă Indulgenţă plenară. PS Florentin a rostit, la final, câteva rugăciuni şi a făcut semnul crucii asupra mulţimii, pentru primirea Indulgenţei plenare – dar al iertării şi iubirii divine. Iubirea şi iertarea lui Dumnezeu se va revărsa şi de acum înainte, asupra tuturor celor care, cu credinţă şi evlavie, vor păşi în Biserica nouă “Coborârea Spiritului Sfânt”, din cartierul clujean Mănăştur.

V.S. – Dep. mass-media
al Episcopiei de Cluj-Gherla

img237

Urmează Anexa – Scurt istoric al Parohiei greco-catolice Mănăştur 1 Vest

Poze de la eveniment sunt publicate aici.

Anexa – Scurt istoric

Parohia Mănăştur 1 Vest a fost înfiinţată în anul 1722, şi în anul trecerii în ilegalitate a Bisericii Greco-Catolice – 1948, avea un număr de 1276 de credincioşi, fiind păstorită de pr. Clemente Pandrea, protopop de Cluj-Mănăştur. La 17 ianuarie 1993 s-a hotărât reînfiinţarea parohiei Mănăştur 1 Vest, avându-l paroh pe pr. Liviu Ciaca.

În 22 sept 1994 s-a emis o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, de concesionare a unui teren situat în cart. Mănăştur, pentru construirea bisericii parohiale. Între anii 1995-1998 oficiile liturgice s-au desfăşurat la Şcoala Generală Nr. 21, în cinematograful Dacia şi afară, în faţa crucifixului de lemn de pe terenul unde urma să se construiască biserica.

În 26 sept. 1995 a fost numit ca administrator parohial pr. Ovidiu Lăpuşte, care s-a ocupat de construirea noii biserici, astfel încât, la 25 dec. 1998 s-a putut celebra prima Sfântă Liturghie în demisolul bisericii parohiale, unde s-a desfăşurat în continuare programul liturgic. Demisolul a fost inundat, dar chiar şi în condiţii ostile, programul parohiei s-a desfăşurat neîntrerupt. În data de 11 martie 2001, a avut loc binecuvântarea demisolului bisericii parohiale., în cadrul Sfintei Liturghii celebrate de Eparhii de atunci ai Eparhiei de Cluj-Gherla, IPS George Guţiu şi PS Florentin Crihălmeanu. Suportul financiar a fost din ţară şi străinătate. O contribuţie importantă au avut-o sponsorii din Germania, SUA, Austria, Franţa, Italia şi Malta.

În prezent, Parohia Mănăştur 1 Vest este păstorită de Pr. Paroh Ovidiu Lăpuşte şi de Vicarul parohial, Pr. Mihai Kiss. Ei sunt ajutaţi de către cei 16 membrii ai Consiliului Curatorial. În cadrul parohiei activează mai multe grupuri şi Asociaţii ale bisericii: Reuniunea Mariană, Viaţa Ascendentă, grupul ecumenic Unitate şi Pace, Familia Preasfintei Inimi a lui Isus, Asociaţia Credinţă şi Lumină, Corurile de copii, de tineri şi de adulţi, Mişcarea Focolarelor, Asociaţiile ASTRU şi AGRU.

O activitate importantă care face din parohia Mănăştur 1 Vest al doilea centru de caritate din municipiul Cluj-Napoca (după Primărie), este cea desfăşurată de Surorile Sfântului Iosif al Apariţiei la Centrul Social „Sfântul Iosif” unde zilnic, sute de săraci îşi pot alina foamea, fiind totodată asistaţi social şi ajutaţi material. La această operă de caritate care se desfăşoară de mulţi ani în cadrul parohiei, contribuie material şi prin muncă voluntară mulţi credincioşi clujeni, în mod special membrii parohiei Mănăştur 1 Vest.

DIRMM

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *