Sărbătoarea hramului Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca

Publicat pe: 10 septembrie 2008|Secțiunea: Ştiri|

Ziua de 8 septembrie, în care Biserica celebrează "Naşterea Maicii Domnului", este pentru Congregaţia Surorilor Maicii Domnului (CMD) din Cluj-Napoca sărbătoarea hramului mănăstirii de pe str. Fagului f.n.. Fiind fixată tocmai la începutul anului liturgic bizantin, această sărbătoare este considerată începutul tuturor sărbătorilor. Odată cu naşterea Preasfintei Fecioare Maria, începe "derularea" planului de mântuire a oamenilor, mântuire adusă de Domnul Isus Cristos, realizată prin Întruparea Sa din Maria, prin viaţa, pătimirea Sa, moartea pe Cruce şi Învierea Sa glorioasă. În aşteptarea evenimentului, surorile Maicii Domnului au organizat duminică, 7 septembrie 2008, în capela mănăstirii, o seară de rugăciune pregătitoare, în cadrul căreia s-a celebrat Vecernia sărbătorii, urmată de Paraclisul Maicii Domnului, Misterele de Bucurie ale Rozariului şi o Oră de Adoraţie Euharistică.

În dimineaţa zilei de luni, 8 septembrie, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla şi Mons. Mihai Todea, Vicar general, au condus, în deschiderea programului marii sărbători, o procesiune formată din preoţi (în număr de peste 40), persoane consacrate şi în jur de 700 de credincioşi sosiţi din mai multe protopopiate ale eparhiei. Ca o mărturisire de credinţă a fost pentru credincioşii greco-catolici, drumul parcurs în rugăciune, de la Catedrala Schimbarea la Faţă până la Mănăstirea Maicii Domnului, unde s-a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească. Răspunsurile liturgice au fost date, cu căldură sufletească şi măiestrie, de Corul Surorilor CMD, dirijat de prof. Angela David.

img339

Alături de Episcopul eparhial şi Vicarul general al Eparhiei, s-au aflat: pr. Cristian David, cancelar eparhial şi capelan al mănăstirii; pr. vicari Anton Crişan şi Ioan Mătieş; pr. Marius Cerghizan, secretar episcopal; pr. consilier Romulus Silaghi; pr. Călin Bot, rector al Seminarului "Sf. Ioan Evanghelistul"; pr. protopop de la Sângeorz-Băi, Nicolae Jarda însoţit de un grup de credincioşi; pr. Vasile Nistor din Spania; pr. Adrian Avram, director al Asociaţiei Caritas Eparhial; preoţii parohi ai parohiilor din Cluj-Napoca sosiţi împreună cu credincioşii lor, alţi preoţi din eparhie, diaconii Daniel Avram şi Sorin Pop, studenţi teologi, membre ale Reuniunii Mariane, precum şi numeroase persoane consacrate, între care surori din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, împreună cu Maica Valentina superioară OSBM, părinţi din Ordinul "Sfântul Vasile cel Mare", părintele Mihai Orban din "Societatea lui Isus", sora Gabriela din Ordinul "Sfântul Iosif al Apariţiei", veniţi cu toţii pentru a o cinsti pe Maica Domnului, Preasfânta Fecioară Maria.

În cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie, PS Florentin a vorbit despre însemnătatea sărbătorii: "Imnografia de astăzi ne invită la bucurie, pentru că suntem într-o mare sărbătoare, chiar dacă, paradoxal, o numim Sfânta Marie Mică. Sărbătoarea de astăzi aduce cinstire momentului în care, între noi, oamenii, a venit fiinţa umană prin excelenţă, Preasfânta Fecioară Maria". Desigur, în centrul meditaţiei a fost imaginea Preasfintei Fecioare Maria, care este modelul prin excelenţă al fiecărui creştin: "Isus ne oferă spre exemplu calea cea bună, a Mariei, care a ştiut să primească iubirea Sa mai întâi, pentru a înţelege mai apoi cum trebuie să-I slujească. Şi aceasta este o dimensiune pe care Preasfânta Fecioară Maria a respectat-o de-a lungul întregii sale vieţi. Mai întâi, a rămas în rugăciune în faţa lui Dumnezeu, pentru a înţelege care este voinţa Sa. Despre Maria se spune că păstra toate cuvintele lui Isus în inima ei. Nu se spune că le înţelegea, se spune că le medita, pentru ca, primind Cuvântul, să-l poată mai apoi asculta, să poată experimenta acea fericire pe care am ascultat-o la încheierea fragmentului evanghelic, despre care Isus vorbeşte: "Fericiţi sunt aceia care primesc Cuvântul, îl ascultă şi-l împlinesc". Aceasta este fericirea Mariei, cea care a ştiut să asculte Cuvântul, să-l primească cu iubire, şi apoi să-l împlinească.

"Iubiţi credincioşi, cuvioase persoane consacrate, preoţi, călugări, călugăriţe, iată modelul nostru, modelul celei care, din rugăciune, îşi ia puterea pentru acţiune. De aceea poate rămâne în smerenie, desprinsă de minunile care se fac prin ea, în cadrul poporului lui Dumnezeu, şi poate spune: ’Măreşte sufletul meu pe Domnul, pentru că a privit la smerenia servei sale’. Tot ceea ce Maria face nu este nici din mândrie, nici din ambiţie şi nici din amor propriu, ci face din smerenie, ca şi răspuns al iubirii primite. Iată modelul pentru noi, cei care dorim să-I slujim astăzi lui Dumnezeu". În finalul predicii, Preasfinţia Sa s-a referit la Mănăstirea Maicii Domnului, "oază de rugăciune, de linişte şi de bucurie sufletească", încheind printr-un îndemn adresat tuturor: "Să fie această zi o aducere aminte, dar şi o invitaţie la rugăciune pentru această comunitate, dar şi pentru comunităţile călugăreşti din Eparhia, din Biserica noastră şi din întreaga lume. Lumea întreagă are nevoie de exemple, de modele luminoase în viaţa spirituală, de persoane dedicate integral şi total, atât cât Domnul le permite, trupeşte, sufleteşte, spiritual, lui Dumnezeu".

img340

În organizarea frumoasei sărbători şi-au adus contribuţia şi tinerii din organizaţia Cercetaşilor Creştini Români, responsabili, ca de fiecare dată, cu ordinea manifestării şi gata de a aduce un pahar cu apă sau un prim-ajutor persoanelor care aveau nevoie. Pe tot parcursul programului dedicat serbării hramului Mănăstirii Maicii Domnului, a existat posibilitatea primirii Sacramentului Spovezii, astfel încât această sărbătoare să fie o ocazie de reînnoire a relaţiei personale cu Dumnezeu, ocazie de a deveni tot mai mult pământ roditor sub ploaia de haruri pe care Bunul Dumnezeu o revarsă asupra sufletelor, de ziua naşterii Maicii Sale Preacurate.

Dintre valenţele multiple ale acestei sărbători, cea a comuniunii aducătoare de pace şi de nenumărate haruri este aceea care marchează, an de an, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Începând din 8 septembrie 2003, anul sfinţirii Mănăstirii Maicii Domnului, în fiecare an se desfăşoară un pelerinaj-procesiune de la Catedrala "Schimbarea la Faţă" până la mănăstire, după care urmează celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti. Experienţa anilor trecuţi a dovedit că evenimentul hramului reprezintă o ocazie de întâlnire profundă cu Dumnezeu, de primenire sacramentală şi de reînnoire spirituală pentru mulţi credincioşi care-L caută pe Dumnezeu şi au nevoie de un cadru care să-i stimuleze în acest sens. Comunitatea surorilor din Congregaţia Maicii Domnului care trăieşte la mănăstire petrece cu multă emoţie şi bucurie această sărbătoare.

img341

Fiind fiicele Maicii Domnului, pentru surorile din Congregaţia Maicii Domnului fiecare sărbătoare mariană constituie o ocazie de aprofundare a relaţiei personale cu Dumnezeu, prin Sfânta Fecioară, o ocazie de a contempla mai adânc virtuţile Mariei, pentru a încerca să-şi conformeze cât mai mult viaţa personală şi trăirea propriei vocaţii spiritului de jertfă şi de slujire al Mariei. Fiecare sărbătoare mariană este precedată de o zi sau de mai multe zile de rugăciune şi meditaţie mai intense. Surorile se roagă şi pentru cei care urmează să calce pragul mănăstirii, pentru ca Bunul Dumnezeu să le asculte "cererile cele spre mântuire" şi să le împlinească rugăciunile înălţate prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria.

Sr. Maria Letiţia, C.M.D.

Viorica Sabo, Biroul de Presă

img342