PS Florentin despre continuarea lucrărilor sinodale

publicat la 12 octombrie 2008 în Ştiri

Continuă lucrările celui de-al XII-lea Sinod al Episcopilor
relatare de la Vatican a Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu,
Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

Continuăm periplul nostru sinodal cu ziua de joi, 9 octombrie 2008, care a început, ca de obicei, foarte punctual, la ora 9, cu sunetul clopotului cel mare din holul Aulei Sinodale, care îi invita pe toţi membrii participanţi la cea de-a VI-a Adunare sinodală generală să intre în sală. În momentul în care a venit şi Sfântul Părinte, a început rugăciunea. Ca în fiecare dimineaţă, am recitat împreună Ora a III-a în limba latină, însoţiţi de un cor care a dat tonul cântului gregorian – totul era cântat -, iar în momentul lecturii au venit doi acoliţi cu lumânări, care purtau textul, şi unul dintre Cardinalii preşedinţi a citit lectura, după care a urmat meditaţia făcută de către Cardinalul Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova, preşedinte al Conferinţei Episcopale din Italia.

În această zi au fost prezenţi 241 de părinţi sinodali, 5 erau bolnavi iar alţii lipseau şi am fost invitaţi să ne rugăm pentru ei. După ce s-a făcut, în mod electronic, prezenţa, s-a trecut la votarea membrilor comisiei pentru mesajul final. Au urmat alocuţiunile în plen, din diferite colţuri ale lumii, care s-au oprit asupra unor probleme legate de Biblie. S-a sugerat chiar memorarea unor părţi ale Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum s-a făcut în unele locuri, de exemplu în Coreea. Alţii au vorbit despre faptul că nu există încă suficienţi preoţi pentru comunităţi, şi Cuvântul lui Dumnezeu poate fi proclamat, dar omilii în cadru liturgic nu se pot face, şi de asemenea, sunt distanţe foarte mari care trebuie parcurse, cum este cazul Braziliei. Au fost multe intervenţii, chiar şi propuneri foarte concrete cu privire la proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu în aşa fel încât să fie o hrană pentru comunitate. La ora 10.30 s-a încheiat Congregaţia Generală şi Episcopii au fost invitaţi să se deplaseze în Bazilica vaticană, mama bisericilor, Bazilica San Pietro, unde Sfântul Părinte, împreună cu Cardinalii, a celebrat o Sfântă Liturghie în memoria Pontifului Pius al XII-lea.

De la ora 16.30, programul a continuat cu cea de-a VII-a Adunare generală. După momentul prezenţei, au continuat discuţiile asupra multor probleme legate de Sfânta Scriptură şi difuzarea ei în familie, despre traducerea ei în limbi mai puţin cunoscute. De asemenea, au fost abordate aspecte cu privire la formarea teologică a viitorilor preoţi, la modul în care ei trebuie să fie pregătiţi pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost şi câteva intervenţii din partea delegaţilor fraterni ai altor biserici, în mod particular au avut cuvântul fraţii din bisericile protestante. A vorbit Secretarul general ecumenic al discipolilor lui Hristos din Statele Unite ale Americii, Reverendul Robert Welsh, care a încheiat cu o rugăciune pentru buna reuşită a acestui Sinod. În continuare, a vorbit Reverendul Gunnar Stalsett , Episcop emerit de Oslo, din Federaţia Mondială Luterană din Norvegia. Şi el a arătat importanţa acestei teme din punct de vedere ecumenic şi că este foarte interesant rezultatul acestui Sinod; a abordat şi problemele sociale, vorbind despre libertatea religioasă, despre terorism, despre orice modalitate de violenţă, spunând că antidotul tuturor acestora este o mai autentică interpretare a Sfintelor Scripturi în contextul globalizării în care ne aflăm şi în care noi, Bisericile, trebuie să realizăm un climat de pace şi de împăcare.

Întâlnirea s-a încheiat cu intervenţii libere şi cu o rugăciune. În cadrul intervenţiilor libere, a fost foarte interesantă cea a preşedintelui Federaţiei Biblice Catolice, Mons. Vincenzo Paglia, care spunea că Biblia a fost tradusă în 2450 de limbi din lume, dintre care în 480 de limbi este tradusă Biblia integrală, în 1168 de limbi este tradus numai Noul Testament. În total, se spune că în lume sunt circa 7000 de limbi. Aceste date mi s-au părut deosebit de interesante şi poate puţin cunoscute.

Împreună cu rectorul Colegiului Pio Romeno, pr. Pop Claudiu, cu rectorul Misiunii din Paris, pr. Gabriel Buboi, cu pr. vicerector, Vasile Man şi cu pr. Cristian Crişan, ne-am deplasat la Auditorium Parco della Musica, unde a avut loc un program cultural sub numele "Cultura ne uneşte: România-Italia". S-a organizat o seară culturală în onoarea vizitei primului ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, la Roma. A participat un numeros public româno-italian. Au fost prezenţi ambasadorii pe lângă Sfântul Scaun – dl. Marius Lazurcă, de asemenea ambasadorul României în Italia, Răzvan Victor Rusu, a fost prezent şi ministrul culturii din Italia, Sandro Bondi şi, bineînţeles, reprezentanţi ai României, dl. prim-ministru Tăriceanu fiind însoţit de către câţiva miniştri şi secretari de stat, între care ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu, ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulescu şi alţii.

În cadrul serii culturale româno-italiene a avut loc un program artistic cu jocuri populare prezentate de grupul de dans "Cununa Carpaţilor", precum şi câteva piese de George Enescu interpretate de către Orchestra de Cameră "Filarmonia". Solista Ana Tifu a cântat la vioară, împreună cu orchestra, din "Anotimpurile" lui Vivaldi. De asemenea, au prezentat momente artistice balerinul italian Giuseppe Picone, soprana Felicia Filip şi tenorul Mario Malagnini. În acest timp, pe fondul muzical se proiectau imagini din România. A fost o atmosferă plăcută, seara s-a încheiat cu o recepţie la care am avut ocazia să îl salutăm pe dl. prim-ministru Tăriceanu, să ne exprimăm bucuria de a-l întâlni la Roma şi să îi mulţumim pentru susţinerea pe care o acordă Bisericii noastre.

Ziua de vineri, 10 octombrie a început cu rugăciunea Orei a III-a, în limba latină, în prezenţa Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea. Au fost prezenţi 236 de părinţi sinodali. La Adunarea generală s-a continuat discuţia în plen. De la deschiderea Sinodului, a trecut aproape o săptămână de ascultări, discursuri şi vizionări, cu privirea îndreptată spre cele 8 monitoare din sală. În momentul în care cineva vorbeşte, toată lumea priveşte la monitor – este mult mai uşor decât să fie căutată persoana într-o sală de 300 de persoane. Pe ecranul principal este scris numele celui care vorbeşte şi se proiectează o hartă a ţării şi steagul, iar pe celelalte monitoare se vede persoana vorbind şi într-un colţ apare timpul cronometrat, astfel încât şi cel care vorbeşte să poată vedea cât timp mai are din cele 5 minute alocate.

Au avut loc, din nou, foarte multe mărturii din multe colţuri ale lumii, despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre evanghelizare, lipsa traducerilor, metode, între care şi metoda Lectio divina – una dintre cele mai frecvent abordate. A urmat pauza – întotdeauna sesiunea de dimineaţă are o pauză binevenită, în care se poate servi o gustare, la un mic bar fără băuturi alcoolice, care se află în holul Aulei Paul al VI-lea, unde există şi câteva Biblii unicat care au fost aduse din Arhivele Secrete Vaticane şi din Biblioteca Apostolică Vaticană. Am făcut câteva fotografii cu aceste manuscrise, unele dintre ele foarte vechi, de exemplu Codicele Vatican – unul dintre Codicii de secolul IV, în limba greacă, una dintre versiunile de bază pentru Sfânta Scriptură.

După pauză, am reluat discuţiile în cadrul Congregaţiei generale: au fost câteva mărturii foarte emoţionante. Amintesc o mărturie despre martiri ai credinţei care au fost arestaţi pentru că aveau Biblia şi li s-a spus să o calce în picioare, şi atunci ei s-au aplecat şi au sărutat-o. După acest gest, au fost condamnaţi la 10 ani de muncă silnică în Siberia. Desigur, nu au putut avea nici cărţi de religie, nici cateheţi şi atunci încercau să înveţe pe de rost Sfânta Scriptură. S-au prezentat multe asemenea situaţii dramatice din diferite colţuri ale lumii, dar şi proiecte catehetice, realizări, din alte colţuri ale lumii.

Sesiunea de dimineaţă s-a încheiat cu rugăciunea Îngerul Domnului, care se face tot în latină, şi după masă, de la ora 15, ni s-a propus să mergem la Institutul Pontifical pentru studii patristice Augustinianum, la o prezentare cu privire la cateheza familiilor. Titlul era "A face accesibile Sfintele Scripturi şi cateheza familiei pentru toţi". Ni s-a făcut o prezentare video foarte frumoasă, despre o iniţiativă a unei familii care, în cadrul apostolatului pentru consacrarea familiilor, a început o acţiune ce a continuat şi s-a extins foarte mult, a plecat din America, s-a extins în Filipine, China şi Rusia. S-au folosit foarte multe instrumente electronice de lucru, situri performante pe internet, care pot fi accesate. Există un astfel de catehism în două volume, în care se utilizează atât texte din Sfânta Scriptură, cât şi întrebări din Catehismul Bisericii Catolice, completate şi cu comentarii din documente pontificale. De asemenea, sunt şi texte de rugăciune foarte utile pentru rugăciunea în familie. Este prezentată chiar şi modalitatea în care această rugăciune să se facă în familie: fiecare copilaş al familiei îşi are rolul său, cei care ştiu sunt puşi să citească, cei mai mici să aprindă o lumânare, în aşa fel încât să poată fi făcută în acelaşi timp şi o lectură a Bibliei şi o cateheză care să unească familia în rugăciune.

Mi s-a părut foarte interesant, de aceea, după prezentare, am luat legătura cu persoanele care au realizat această cateheză şi le-am dat coordonatele de contact, invitându-i cu bucurie în România, să facem şi împreună o astfel de acţiune, care sperăm să prindă rădăcini şi să aducă sănătate familiilor din Eparhia noastră.

După amiază, ne-am îndreptat către Aula Sinodală, unde a continuat cea de-a IX-a Congregaţie generală cu discuţiile în plen, urmate de o serie de alocuţiuni. Între timp am mai primit un cadou: Societatea Biblică Germană şi Societatea Biblică Unită ne-au oferit, fiecărui părinte sinodal şi membrilor Sinodului, câte o ediţie din Biblia ebraică, din Septuaginta în limba greacă, şi Noul Testament în limba greacă – instrumentele de lucru de bază şi cele mai preţioase, indispensabile pentru exegeza actuală. Au urmat intervenţiile generale, în care au fost aduse diferite argumente, s-a vorbit şi despre traducerile Bibliei în limbi locale, mai ales pentru cei din Africa.

După o foarte scurtă pauză, a vorbit Cardinalul Angelo Scola, care a prezentat o relaţie despre modul în care a fost primit documentul Sacramentum Caritatis. Trebuie să spun cu multă bucurie că şi numele României a fost de multe ori amintit: Conferinţa Episcopilor din România a trimis datele necesare şi am fost amintiţi în acest raport de mai multe ori, ceea ce înseamnă că se are în vedere şi situaţia din ţara noastră, în privinţa modului în care a fost primit acel document.

În cadrul intervenţiilor libere am avut şi eu o intervenţie, şi au intervenit, de asemenea, mai mulţi Episcopi orientali, tocmai pentru a sublinia importanţa faptului ca, în document, şi în general în documentele pontificale, să se aibă în vedere şi anumite elemente ale Liturghiei bizantine. Să nu fie amintite doar elemente ale slujbei latine, ci şi celelalte elemente rituale ale Bisericilor Orientale, ca fiind parte din Biserica Catolică, acesta fiind un aspect foarte important care poate ajuta ecumenismul cu Biserica Ortodoxă. Au urmat şi alte intervenţii libere pe baza acestui document, arătându-se legătura dintre acest document şi tema Sinodului şi alte intervenţii.

Congregaţia s-a încheiat tot cu o rugăciune. La Congregaţia de după amiază, Sfântul Părinte nu a mai fost prezent, deoarece are un program foarte încărcat. Sinodul este o sarcină pe care o onorează de fiecare dată când poate, dar în acelaşi timp are multe primiri, vizite ad limina, primiri de persoane oficiale, audienţe şi celebrările liturgice.

Ziua de sâmbătă, 11 octombrie , a fost de asemenea o zi plină, au continuat Adunările Generale, Sfântul Părinte nici în această zi nu a participat. La lucrările de după-amiază ale Sinodului, a vorbit IPS Jakubinyi, Arhiepiscopul de Alba-Iulia, despre situaţia din România. Excelenţa Sa a amintit şi despre persecuţia Bisericii Române Unite. Din nou, pentru 5 minute, pe monitorul principal a apărut harta ţării noastre şi tricolorul.

Duminică, 12 octombrie, în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Papa Benedict al XVI-lea , vor fi proclamaţi sfinţi ai Bisericii preotul italian Gaetano Errico, călugăriţa elveţiană Maria Bernarda Butler, călugăriţa indiană Alfonsa a Neprihănitei Zămisliri, şi laica ecuadoriană Narcisa de Jesus Martillo Moran. După celebrarea liturgică din Piaţa San Pietro, urmează să ne bucurăm de duminică, ziua Domnului, zi liberă, şi apoi luni, 13 octombrie, vom avea din nou o zi plină de alocuţiuni.

Rugăm pe bunul Dumnezeu ca, în continuare, să binecuvânteze lucrările acestui Sinod şi să trimită Spiritul Sfânt ca să îi inspire pe părinţii sinodali, să poată lua acele decizii, să poată înscrie acele elemente pe care Dumnezeu le doreşte pentru Biserica Sa aici pe pământ. Amin.

* * *

O zi de lucru la Sinodul Episcopilor – Vatican

Ca şi participant la lucrările celei de-a XII-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor, Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, prezintă programul unei zile obişnuite de lucru, din cadrul celor trei săptămâni (5-26 octombrie 2008) în care 253 de părinţi sinodali din toate părţile lumii, meditează asupra "Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa şi misiunea Bisericii".

"Ca să ne putem încadra în programul casei surorilor de la Institutul Maria Bambina, unde suntem cazaţi, trebuie să ne trezim dimineaţa, la ora 5.45. După un program individual, la ora 6.30 ne întâlnim în capela mare de la parterul clădirii, aflată pe latura stângă a colonadelor Pieţei San Pietro, pentru a celebra împreună oficiul Laudelor divine, în limba italiană, în ritul latin. De la ora 7 este Sfânta Liturghie, tot în ritul latin, care se celebrează pe rând, de către Episcopii latini. Noi, Episcopii de rit bizantin, concelebrăm cu toţii la masa Sfântului Altar. Este o concelebrare cam de 25 de persoane zilnic, între care 6-7 preoţi, restul sunt cu toţii Episcopi din diferite colţuri ale lumii.

După Sfânta Liturghie urmează micul dejun şi apoi avem la dispoziţie în jur de 30-45 de minute pentru studierea documentelor. În acest timp, citim documentele pe care le primim – primim foarte multe informaţii, multe buletine, uneori texte care trebuie citite şi aprofundate de la o zi la alta şi atunci avem nevoie de un timp de studiu, după care ne deplasăm la Aula Sinodală, astfel încât să fim acolo cel puţin cu un sfert de oră înainte de Adunarea generală.

Programul în plen se desfăşoară până la ora 12.30 când ne întoarcem acasă, urmând ca la ora 13 să mergem la masa de prânz de circa o oră, apoi avem încă o oră binevenită de program individual, urmată de o oră – o oră şi un sfert de studiu pe documente.

La ora 16.30 ne deplasăm în Aula Sinodală până la ora 19, când ne întoarcem acasă. Avem timp să facem Vecernia, în general o facem individual – pentru că surorile deja se roagă la ora la care ajungem în capelă. După Vecernie, de la ora 20, luăm masa de cină. Urmează un moment de rugăciune şi mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru ziua în curs, un examen de conştiinţă şi programul de seară – din nou un program de studiu de circa o oră şi jumătate.

În jurul orei 23.30-24 este stingerea, odată cu momentul în care se sting şi luminile la geamurile Sfântului Părinte."

+ Florentin Crihălmeanu
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *