Pregătire spirituală pentru sărbătoarea Naşterii Domnului

publicat la 12 decembrie 2008 în Ştiri

img53PS Florentin Crihălmeanu, Episcop al Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, invită toţi credincioşii la Catedrala Episcopală din Cluj-Napoca, în perioada 16-18 dec. 2008, la programul special de pregătire spirituală pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului.

În cele trei zile, vor avea loc Exerciţiile Spirituale Eparhiale, în cadrul cărora va fi aprofundată tema "La început era Cuvântul… şi Cuvântul s-a întrupat pentru noi", prin meditaţii asupra unor fragmente evanghelice din cap.I al Evangheliei după Sfântul Ioan.

Programul zilnic va începe de la ora 17.00, prin celebrarea Sfintei Liturghii, după care, PS Florentin va aborda, pe rând, cele trei puncte din program, prezentările fiind însoţite şi de imagini tematice.

În prima zi, marţi, 16 dec. a.c., tema meditaţiei este Cuvântul înainte de Întrupare-Cuvântul Creator, şi are în centru fragmentul evanghelic: "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu…" (Io 1, 1-5).

În ziua de miercuri, 17 dec. a.c. , se va medita despre Cuvântul întrupat pentru noi-Cuvântul Răscumpărător, fragmentul evanghelic aprofundat fiind: "Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi…" (Io 1, 14-18).

Zilele de reculegere se vor încheia joi, 18 dec. a.c., meditându-se asupra temei: Cuvântul întrupat în noi-Cuvântul Sfinţitor, fiind explicată evanghelia: "Şi celor care L-au primit, care cred în numele Lui le-a dat puterea … fii ai lui Dumnezeu".

Amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, "Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa, fiind născuţi din nou nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin Cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac" (1 Pt 1, 22-23), Preasfinţia Sa Florentin invită la a ne ridica ochii sufletului din vârtejul lumii contemporane, pentru a privi spre Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care s-a întrupat şi s-a născut pentru noi, pentru ca, prin credinţă, să-I facem loc în viaţa noastră, în noi înşine, şi astfel să primim "puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor şi ai vieţii veşnice!".

Viorica Sabo, redactor
Episcopia de Cluj-Gherla

img52

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *