Seară Ecumenică de Rugăciune la Cluj-Napoca

Publicat pe: 22 ianuarie 2009|Secțiunea: Ştiri|

Tema: „Să fie una în mâna Ta” (Ez 37, 17)

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, dând curs invitaţiei Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, celebrează, la fel ca în fiecare an, împreună cu întreaga lume creştină, în intervalul 18-25 ianuarie 2009, „Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”. Cu acest prilej, în perioada stabilită, în parohiile Eparhiei, pe lângă rugăciunile zilnice prescrise, s-au organizat programe de rugăciune împreună cu fraţii din alte Biserici.

La nivel eparhial, marţi 20 ianuarie a.c., în capela „Sfântul Iosif” din Piaţa Cipariu, a fost organizată o Seară Ecumenică de Rugăciune, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai diferitelor confesiuni creştine din Cluj-Napoca. Au fost prezenţi mulţi credincioşi, preoţi din parohiile clujene şi surori din Congregaţia Maicii Domnului şi din Ordinul „Sfântului Vasile cel Mare”. Întâlnirea a fost deschisă printr-un oficiu de rugăciune care a inclus citirea textului biblic de referinţă, – Ezechiel 37, 15-28 – urmat de cuvântul Mons. Mihai Todea, Vicar General Eparhial. A fost transmis salutul şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, aflat în aceste zile la Roma. În continuare, au fost invitaţi la cuvânt toţi invitaţii acestei seri ecumenice.

image

În cuvântul său, Părintele Vicar General a vorbit despre textele pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor din anul 2009, care provin din experienţa Bisericilor din Coreea. În faţa despărţirii ţării lor, Bisericile au căutat inspiraţie în profetul Ezechiel, care a trăit şi el într-o ţară dezbinată în mod tragic şi care dorea unitatea pentru poporul său. Mons. Mihai a spus: „Să ne rugăm ca Dumnezeu, care-l trimite pe Spiritul vieţii, conform primei viziuni a lui Ezechiel, la toate oasele uscate, şi care modelează cu mâinile Sale unitatea noastră în diversitate, să facă să sufle un vânt de viaţă şi de reconciliere peste uscăciunea inimilor şi peste dezbinările noastre actuale. Viziunea lui Ezechiel despre cele două bucăţi de lemn pe care sunt scrise numele triburilor despărţite ale lui Israel şi care stau în mâna lui Dumnezeu, este o imagine foarte puternică a puterii reconciliatoare a lui Dumnezeu, care a realizat pentru poporul Său, cu toate dezbinările sale, ceea ce acesta nu poate face singur. Această metaforă arată foarte bine dezbinarea creştinilor şi prefigurează izvorul întregii reconcilieri care se află în inima recincilierii creştine”.

În continuare, pr. Mihai Orban din Ordinul catolic „Societatea lui Isus”, a prezentat o mărturie în care a arătat unitatea în diversitate a propriei familii, ai cărei membri sunt de mai multe naţionalităţi şi din diferite confesiuni. În continuare a spus: „Ce înseamnă pentru noi, în Ardeal unitatea creştină? În Transilvania, trăim în diverse tradiţii atât lingvistice, cât şi religioase, creştine. Mergând pe stradă auzim diverse limbi: română, maghiară, germană.” În acest context, mesajul pr. Mihai este: „Să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică de cei de alte tradiţii, de cei care vorbesc alte limbi, să încercăm să-i cunoaştem ca să-i putem înţelege şi atunci, vom întâlni în ei fraţi ai noştri”. La final, pr. Mihai a cerut tuturor celor prezenţi să se roage împreună rugăciunea „Tatăl nostru”, în limba română şi apoi în limba maghiară.

Au mai luat cuvântul pr. Kovács Sándor, Protopop romano-catolic de Cluj, care a vorbit despre unitatea creştină în contextul anului consacrat de Biserică Sfântului Apostol Pavel, Anul Paulin: „Sfântul Pavel ne aminteşte că deplina comuniune între toţi creştinii îşi are fundamentul «într-un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez … după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă» (Ef 4, 4.5). … În lumea de astăzi, în care se consolidează fenomenul globalizării, dar continuă, cu toate acestea, să persiste dezbinări şi conflicte, omul simte o nevoie crescândă de certitudine şi de pace. Dar, în acelaşi timp, el este rătăcit şi aproape sedus de o anumită cultură relativistă, care pune la îndoială însăşi existenţa Adevărului. În această conjunctură, îndemurile Apostolului Neamurilor – Sfântul Pavel, sunt binevenite.” În continuare, a vorbit pr. Kovács Gyula, Consilier eparhial al Eparhiei reformate a Ardealului, spunând: „Să ne rugăm ca în relaţia cu Dumnezeu şi cu aproapele să putem da dovadă de sinceritate a vieţii noastre creştine, aşa cum Domnul ne îndeamnă în marea poruncă a iubirii. Să ne rugăm şi în această Săptămână de Rugăciune 2009, ca iubirea lui Dumnezeu să biruiască, iar unitatea, în pofida diversităţii, să fie caracteristică Bisericii Sale”.

image

Din partea Bisericii Ortodoxe Române a vorbit pr. Ioan Bodea din Cluj-Napoca: „să ne bucurăm fiindcă suntem într-un loc în care prezenţa Domnului este reală”. Pornind de la fragmentul după Ezechiel, propus ca text de meditaţie, pr. Bodea a vorbit despre atotputernicia lui Dumnezeu, care îşi împlineşte planurile Sale: „Domnul se foloseşte de mâna omului, de glasul lui, dar în mâna Domnului este toată omenirea”. În continuare, tot din Biserica Ortodoxă, pr. Emil Hosu din Boiu-Mare (jud. Maramureş), a rostit un cuvânt în care, de asemenea, a arătat: „Noi în fiecare an ne adunăm aici şi dăm extemporal, dar suntem mereu cu lecţia neînvăţată dacă nu avem ochii aţintiţi spre cer, ca să coboare peste noi lucrarea Duhului Sfânt.” Părintele a chemat la verticalitate creştină, „să avem curajul să ne asumăm proiecte importante ale vieţii noastre creştine”, arătând că „ni se cere să fim mărturisitori şi luptători”.

A urmat cuvântul fratelui Tiberiu Apolzan, Pastor în Biserica Penticostală, care a vorbit despre unitatea între oameni şi despre prezenţa lui Dumnezeu între noi, citând pe Sfântul Evanghelist Ioan: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi” (In, 1, 14). În încheiere, dr. Florin Ţârlea, reprezentant al Ordinului Cavalerilor Templului din Ierusalim, a rostit câteva cuvinte despre unitatea creştină în spiritul specific comunităţii din care face parte: „Spiritul templier îl cheamă pe om, ca fiu al lui Dumnezeu, la o dumnezeiască înnobilare, care se realizează prin comunicare, compasiune, solidaritate şi nu în ultimul rând, iubire faţă de semenul său. … Ecumenismul este o lucrare dumnezeiască şi umană deopotrivă, care trebuie îndeplinită”, încheind prin cuvintele, „fie ca flacăra credinţei în Dumnezeu, să ne călăuzească paşii spre toleranţă şi iubire”.

În încheiere, pr. Titus Sas, vicar al Parohiei „Andrei Mureşanu”, cel care a moderat programul serii, a mulţumit participanţilor, invitând ca toţi împreună să facă rugăciunea zilei propusă de Bisericile din Coreea, după care s-a dat „salutul păcii”- moment de strângere a mâinilor şi de frăţească comuniune. Agapa fraternă pregătită de organizatori, a fost un nou prilej de împărtăşire şi întărire a prieteniilor deja existente. După anul 1998, Seara Ecumenică s-a organizat anual în Cluj-Napoca, fiind de fiecare dată o încununare a programelor din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitate Creştină.

Viorica Sabo, redactor

image

image