Indulgenţe plenare cu ocazia Anului Paulin – Pelerinaj la Beclean

Publicat pe: 18 martie 2009|Secțiunea: Ştiri|

image Cu ocazia celebrării Anului Paulin, „ţinând cont de dorinţa expresă a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea precum şi de prevederile decretului nr. 459/07/1 al Penitenţeriei Apostolice„, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a dat 5 Decrete prin care „se acordă Indulgenţa plenară credincioşilor creştini catolici care vor participa cu devoţiune şi pietate la una dintre celebrările liturgice sau alte ceremonii publice desfăşurate în onoarea Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor”, în localităţile Beclean (în perioada 09-16 martie a.c.), Dej (în perioada 22-28 iunie a.c.), Păuşa (în perioada 22-29 martie a.c.), şi Telciu (în perioada 15-21 iunie a.c.), bisericile parohiale din aceste localităţi având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

Primul pelerinaj în onoarea Sfântului Apostol Pavel în Eparhia de Cluj-Gherla, s-a desfăşurat în localitatea Beclean. În dimineaţa zilei de duminică 15 martie a.c., PS Florentin a fost primit la biserica nouă din Beclean de pr. protopop Felician Neagoş, pr. Alin Cândea şi credincioşii parohiei, după care s-a celebrat Sfânta Liturghie. Alături de PS Florentin, la masa Sfântului Altar au concelebrat preoţii: pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii, pr. Ioan Frişan, Protopop al Bistriţei, pr. prof. Vasile Sabo, paroh în parohia Ţentea, pr. Cosma Morar, paroh la Spermezeu, Borleasa şi Căianu Mic, pr. Dorel Bălin, paroh în Şintereag şi Şieu-Odorhei, pr. Horaţiu Bodea, paroh în Matei, Moruţ şi Fântânele, Pr. Lucian Tohănean din Săsarm, Pr. Emil Tohănean din Uriu. Au fost prezenţi credincioşi din Protopopiatele Beclean, Bistriţa şi Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei din Beclean.

În predica la Sfânta Liturghie rostită de Episcopul Eparhial, meditarea Evangheliei duminicii a fost urmată de o prezentare a vieţii şi a personalităţii Apostolului Neamurilor, Sfântul Pavel: „…Avem în faţa ochilor minţii noastre un om cu o educaţie superioară, un adevărat intelectual şi un prim teolog al Bisericii. Paul reuşeşte să schimbe gândul apostolilor, care erau pescari, oameni simpli, arătându-le cât de importantă este deschiderea spre neamuri. În acest fel, Biserica creştină face progrese remarcabile, atât de puternice, încât sec. al IV-lea va găsi Peninsula Anatolică plină de nuclee de învăţătură creştină: de-a lungul Nilului, dar şi în Ierusalim s-au întemeiat foarte multe mănăstiri. Totul a pornit de la acest om care a avut curajul unui drum, am spune, singuratic în călătoriile sale. A avut la început alături pe Barnaba şi pe Marcu, dar apoi s-a separat de ei, a avut pe Timotei, pe Silvan, dar ştim foarte bine că a murit singur, la Roma. Este viaţa unui om care a urmat vocaţia de creştin deplin. După întâlnirea cu Hristos, mesajul său central este Hristos mort şi înviat pentru noi. Aceasta este bucuria lui, aceasta este esenţa pe care încearcă să o transmită tuturor şi aşa cum spune în Epistola către Romani: ‘Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea şi învierea Lui ne-am botezat’, ca să nu mai fim robi ai trupului, să trăim trupeşte, ci să trăim spiritual, sufleteşte.

Despre teologia Sfântului Apostol Pavel am putea vorbi foarte mult. Pavel este foarte spectaculos, dar nu exagerat în exprimări. Foloseşte multe imagini colorate, cunoscute: a soldatului, a corăbierului, a luptătorului, pentru a le oferi oamenilor imagini sugestive în lupta spirituală. În acelaşi timp, Pavel este conştient că Dumnezeul pe care-L căutăm nu este departe, ci este în noi. De aceea invită să dezvoltăm omul interior – pentru că suntem temple ale Spiritului Sfânt. Ne invită să nu-L căutăm pe Dumnezeu în alte părţi şi să nu ne facem Dumnezei din materia pe care o utilizăm sub diferite forme. Sfântul Apostol Pavel are şi talentul de scriitor, respectând legile epistolare cu salut iniţial, cu conţinut, cu temă, cu salut final, doxologie de început, doxologie de final – preamărirea lui Dumnezeu. Paul merge şi mai departe: mistica lui, trăirea lui cu Dumnezeu este atât de puternică, încât devine un poet. În conţinutul scrisorilor sale, Paul are câteva imnuri minunate, pe care Biserica şi astăzi le păstrează în tezaurul ei, în diferite momente semnificative ale anului liturgic. Paul este nu numai un apostol (trimis al lui Hristos), Paul deschide calea misionarismului – a merge la cei care nu îl cunosc pe Hristos, indiferent de frontiere, indiferent de cultură. Paul deschide în acest fel drumul evanghelizării misionare, dar şi al inculturării. Prima idee de ‘globalizare’ putem spune că o are Paul. El vede deja Biserica creştină dincolo de frontiere, dincolo de continente. De asemenea, Paul este protectorul mass-media, al mijloacelor de comunicare în masă, pentru că el înţelege avantajul epistolelor sale. Nu poate fi prezent peste tot, dar scriind, el transmite mesajul său care poate fi citit de mult mai mulţi oameni şi chiar mai mult, Paul invită: ‘citiţi şi scrisoarea pe care am trimis-o laodicenilor’, deci putem spune că mesajul scris apare prin Sfântul Apostol Pavel.”

PS Florentin şi-a încheiat cuvântul, prin citirea unuia dintre frumoasele imnuri ale Sfântului Apostol Pavel: „Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din Care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pământ, să vă dăruiască, după bogăţia măririi Sale, ca să fiţi puternic întăriţi, prin Spiritul Său, în omul dinăuntru, şi Hristos să Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire; ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea, şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi, Lui să-i fie mărirea în Biserică şi întru Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!”(Ef 3, 14-21).

După celebrarea liturgică, pr. vicar Anton Crişan a dat citire Decretului 496, din 11.09.2009, despre condiţiile acordării indulgenţei plenare la Beclean şi au fost rostite rugăciunile prevăzute. După rugăciune, PS Florentin a dat binecuvântarea prin care a fost primit marele har al iertării depline a păcatelor care au fost mărturisite.

Pr. protopop Felician Neagoş a mulţumit Episcopului, preoţilor şi credincioşilor pentru participare. PS Florentin a mulţumit, de asemenea, tuturor celor prezenţi la celebrarea liturgică, preoţilor şi membrilor parohiei şi în mod special corului, pentru activitatea plină de rod pe care o desfăşoară la Beclean, după care a dat fiecărui credincios iconiţe şi binecuvântare. Pr. Neagoş împreună cu pr. Alin Cândea au oferit totodată spre sărutare icoana Sfântului Apostol Pavel şi Sfânta Evanghelie, pentru a marca şi în acest fel semnificaţia zilei de sărbătoare.

V.S.- redactor
Biroul de presă

image

image