Indulgenţe plenare cu ocazia Anului Paulin în Eparhia de Cluj-Gherla

Publicat pe: 24 martie 2009|Secțiunea: Ştiri|

Cu ocazia celebrării Anului Paulin, „ţinând cont de dorinţa expresă a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea precum şi de prevederile decretului nr. 459/07/1 al Penitenţeriei Apostolice„, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla acordă Indulgenţa plenară „credincioşilor creştini catolici care vor participa cu devoţiune şi pietate la una dintre celebrările liturgice sau alte ceremonii publice desfăşurate în onoarea Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor” în Catedrala Episcopală „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, în perioada 15-29 iunie a.c., în 29 iunie de la ora 10.30, fiind celebrată Sfânta Liturghie Arhierească.

Darul Indulgenţei plenare (iertarea definitivă a tuturor păcatelor care au fost mărturisite) se acordă în aceleaşi condiţii şi în bisericile parohiale cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din localităţile: Beclean – în perioada 9-16 martie a.c., în 15 martie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin; Păuşa – în perioada 22-29 martie a.c., în 29 martie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către pr. Anton Crişan, Vicar cu Preoţii; Poşaga de Jos – în perioada 19-26 aprilie a.c., în 26 aprilie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin; Batin – în perioada 2-10 mai a.c., în 10 mai fiind celebrată Sfânta Liturghie de către pr. Biriş Laurenţiu, Protopop de Dej; Apahida – în perioada 24-31 mai a.c., în 28 mai fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin; Săliştea Nouă – în perioada 14-21 iunie a.c., în 20 iunie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin; Telciu – în perioada 15-21 iunie a.c., în 21 iunie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin; şi Dej – în perioada 22-28 iunie a.c., în 28 iunie fiind celebrată Sfânta Liturghie de către PS Florentin.

Decretele privind acordarea Indulgenţei plenare, date din Sediul Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla, în luna martie a.c., şi semnate de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial şi pr. Marius Cerghizan, Secretar Episcopal, stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească credincioşii care vor merge în pelerinaj la bisericile enumerate mai sus, în perioadele de timp stabilite: „1. Să-şi mărturisească păcatele, să se împărtăşească, apoi, aflându-se în biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, să înalţe rugăciuni la intenţia Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, să rostească cu devoţiune şi evlavie rugăciunile Tatăl Nostru, Simbolul Credinţei, Născătoare de Dumnezeu, Mărire Tatălui … Şi acum …, precum şi invocaţii sau rugăciuni adresate Sfântului Apostol Pavel. 2. Indulgenţa plenară poate fi obţinută, de credincioşii creştini, doar în perioadă menţionată, atât pentru ei personal cât şi pentru cei decedaţi, de fiecare dată când vor fi îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, ţinând cont de faptul că indulgenţa plenară nu poate fi obţinută decât o singură dată pe zi.”

„3. Credincioşii care sunt bolnavi sau care din motive legitime şi relevante nu se pot deplasa până la biserica parohială din localitatea stabilită, vor putea obţine Indulgenţa plenară dacă se unesc spiritual cu ceilalţi credincioşi care participă la una dintre celebrările publice în cinstea Sfântului Apostol Pavel, oferind lui Dumnezeu, pe lângă rugăciunile sus menţionate, suferinţele şi jertfele lor pentru unitatea creştinilor.” „Iar Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi, Lui să-i fie mărirea în Biserică şi întru Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!”(Ef 3, 14-21).

Biroul de presă

image