„Învierea lui Saul şi învierea noastră” – conferinţe propuse de Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla

Publicat pe: 5 aprilie 2009|Secțiunea: Ştiri|

Ne aflăm în ultima parte a Postului Mare, în apropierea Măritei Sărbători a Învierii Domnului. În acest timp binecuvântat, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, propune un drum de pregătire, pentru ca, urmând acest itinerariu spiritual, credincioşii să aibă ocazia unei întâlniri personale cu Hristos, şi astfel Dumnezeu să pătrundă mai mult în viaţa şi realitatea cotidiană a fiecăruia.

Programul de pregătire spirituală pentru Sărbătoarea Învierii se va desfăşura în Catedrala „Schimbarea la Faţă” (B-dul Eroilor nr. 10), în perioada 7-9 aprilie 2009: zilnic, de la ora 18.00 va fi celebrată Sfânta Liturghie, după care PS Florentin va ţine câte o meditaţie însoţită de imagini tematice. În aceste zile (la fel ca pe tot parcursul Postului Mare), credincioşii vor avea posibilitatea să-şi mărturisească păcatele, eliberându-se de povara lor şi primind iertarea lui Dumnezeu.

În acest an consacrat de către Biserică Sfântului Apostol Pavel, tema generală a zilelor de reculegere propuse de Ierarhul greco-catolic de Cluj-Gherla este „ÎNVIEREA LUI SAUL ŞI ÎNVIEREA NOASTRĂ”.

Saul era un fariseu vestit prin înţelepciune şi prin pilda vieţii lui în respect faţă de legea iudaică, dar aprig prigonitor al lui Hristos pe care nu-L putea înţelege şi al ucenicilor Lui. Mergând pe drumul spe Damasc, el are o întâlnire personală cu Isus Înviat care-i deschide ochii credinţei, reorientându-i cursul vieţii. Saul va primi numele de Pavel şi va fi Apostolul Neamurilor, mesagerul Învierii lui Hristos către toată omenirea din toate timpurile, prin viaţa sa de apostolat şi prin Scrisorile sale.

Deschizând filele Cărţii Sfinte la Faptele Apostolilor, PS Florentin va prezenta în prima zi, marţi, 7 aprilie, (de la ora 19.15), tema: „Martiriul lui Ştefan încuviinţat de Saul”, fiind propus spre meditare citatul biblic: „Şi când se vărsa sângele lui Ştefan, ucenicul Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam uciderea lui …” (Fapte 22,20).

Miercuri, 8 aprilie a.c., va fi celebrată Liturghia Darurilor Înainte Sfinţite, o slujbă de preamărire a lui Dumnezeu specifică Postului Mare (care se face în fiecare miercuri şi vineri din Post), celebrare de o deosebită frumuseţe care cuprinde rugăciuni şi psalmi, lecturi din Profeţii Vechiului Testament şi se încheie printr-o Sfântă Împărtăşanie solemnă cu Trupul şi Sângele Domnului. De la ora 19.30, va urma meditaţia zilei, „Învierea lui Pavel pe drumul spre Damasc”, fiind o aprofundare a citatului despre momentul convertirii lui Saul: „Şi am zis: Ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine: Ridică-te şi mergi în Damasc…” (Fapte 22,10).

Cea de-a treia zi, joi, 9 aprilie, va avea tema de meditaţie: „Pavel, Apostol al lui Hristos Înviat şi mesager al Învierii lui Hristos”, privirea credincioşilor fiind îndreptată, urmând modelul Apostolului Pavel, spre timpul în care trăim, unde, pentru fiecare dintre noi, Isus este Cale, Adevăr şi Viaţă. Prin Isus Înviat ne este asigurată biruinţa asupra oricărui rău şi chiar asupra morţii. Citatul biblic al zilei este: „Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1Corinteni 15,57).

În apropierea Măritei Sărbători a Învierii Domnului, toţi preoţii Bisericii creştine pot spune împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură a învierii celor adormiţi” (1Corinteni 15,14.20).

Mărturisind şi vestind Învierea lui Hristos din morţi şi prin programul celor trei zile de reculegere, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, urmând şirul Episcopilor Bisericii Greco-Catolice (între care se află şi cei care au plătit cu preţul libertăţii şi al vieţii credinţa lor), cheamă la credinţa în Înviere, pentru a primi în suflet bucuria şi lumina Învierii: „Urmând Drumul Damascului împreună cu Sfântul Apostol Pavel, să ne întâlnim cu Hristos Înviat, să ne lăsăm pătrunşi de Lumina Misterului Învierii Sale, şi să fim mesageri ai Învierii lui Hristos în lume, Înviere care să devină centrul vieţii noastre de credinţă! Sărbători sfinte şi binecuvântate! + Florentin”

Viorica Sabo, redactor
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

image