Conferinţa Episcopilor Catolici din România se desfăşoară la Cluj-Napoca

Publicat pe: 24 mai 2009|Secțiunea: Ştiri|

În perioada 25-27 mai 2009, toţi episcopii catolici din România se vor întâlni la Cluj-Napoca, cu ocazia desfăşurării Sesiunii de primăvară a Conferinţei Episcopilor Catolici (CER). La Sesiunea CER va participa Ambasadorul Vaticanului la Bucureşti, Mons. Francisco-Javier Lozano (Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova). De asemenea, va fi prezent şi Episcopul romano-catolic de Chişinău, Excelenţa Sa Anton Coşa.

Cu această ocazie, este programată o Sfântă Liturghie Arhierească festivă, în rit bizantin, la care vor participa toţi episcopii împreună cu Nunţiul Apostolic. Celebrarea va avea loc luni, 25 mai 2009, de la ora 18.00, în Catedrala Episcopală „Schimbarea la Faţă” (B-dul Eroilor, nr. 10). Răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi date de Corul „Magnificat” al Catedralei „Schimbarea la Faţă”, dirijat de Prof. Alexandru Suciu. La încheierea celebrării liturgice, acelaşi cor va susţine şi un Concert de Muzică Sacră.

Programul acestei sesiuni prevede lucrări în plen care vor aborda diferite teme referitoare la viaţa şi activitatea Bisericii Catolice din România.

În calitate de gazdă a manifestării, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla primeşte cu multă bucurie distinşii oaspeţi, cu speranţa ca cele trei zile ale lucrărilor Sesiunii Conferinţei Episcopilor Catolici să fie pline de har şi binecuvântări cereşti, spre lauda lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor.

În forma ei actuală, Conferinţa Episcopală Română datează din 16 martie 1991, având la bază Protocolul nr. 855/1990 al Congregaţiei pentru Episcopi şi al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. După anul 1989, primul Preşedinte al Conferinţei Episcopale Române a fost Eminenţa Sa Cardinalul Alexandru Todea, ales la Roma, pe data de 20 martie 1991, cu ocazia primei vizite ad limina a întregului episcopat catolic din România.

Conferinţa este alcătuită din toţi Episcopii diecezani şi Episcopii coauditori, respectiv toţi Episcopii auxiliari din România. La întrunirile plenare pot asista Arhiepiscopii şi Episcopii emeriţi sau alţi invitaţi.

Reuniunea plenară a Conferinţei are loc de două ori pe an (mai, septembrie) existând, desigur, şi sesiuni extraordinare.

Conferinţa Episcopală Română are două subsecţiuni: Subsecţiunea Latină şi Sinodul Ierarhilor Greco-Catolici. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi pe baza alternanţei celor două rituri.

În România sunt 12 circumscripţii ecleziastice:
– Arhiepiscopia Majoră greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş (cu sediul la Blaj), cu patru episcopate sufragane: Cluj-Gherla, Lugoj, Maramureş (cu sediul la Baia Mare) şi Oradea.
– Arhiepiscopia mitropolitană latină de Bucureşti, cu patru episcopate sufragane: Iaşi, Oradea, Satu-Mare şi Timişoara.
– Arhiepiscopia latină de Alba-Iulia, în jurisdicţia directă a Sfântului Scaun.
– Ordinariatul Armenilor Catolici rezidenţi în România (cu sediul la Gherla) cu Administrator Apostolic.

Viorica Sabo, redactor

Pr. Daniel Avram, Consilier mass-media
al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

image

IERARHII CARE PARTICIPĂ LA SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ A CONFERINŢEI EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA
– Cluj-Napoca, 25-27 mai 2009 –

Excelenţa Sa Francisco-Javier LOZANO
Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova

EPISCOPI ROMANO-CATOLICI:

Excelenţa Sa Ioan ROBU
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti

Excelenţa Sa Cornel DAMIAN
Episcop auxiliar de Bucureşti

Excelenţa Sa Petru GHERGHEL
Episcop de Iaşi

Excelenţa Sa Aurel PERCĂ
Episcop auxiliar de Iaşi

Excelenţa Sa Jakubinyi GYÖRGY
Arhiepiscop de Alba-Iulia

Excelenţa Sa Tamás JÓZSEF
Episcop auxiliar de Alba-Iulia

Excelenţa Sa Martin ROOS
Episcop de Timişoara

Excelenţa Sa László BÖCSKEI
Episcop de Oradea

Excelenţa Sa József TEMPFLI
Episcop emerit

Excelenţa Sa Jenö SCHÖNBERGER
Episcop de Satu-Mare

Excelenţa Sa Anton COŞA
Episcop de Chişinău

EPISCOPI GRECO-CATOLICI:

Preafericirea Sa Lucian MUREŞAN
Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba-Iulia

Preasfinţia Sa Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj

Preasfinţia Sa Virgil BERCEA
Episcop de Oradea-Mare

Preasfinţia Sa Ioan ŞIŞEŞTEAN
Episcop de Maramureş

Preasfinţia Sa Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop de Cluj-Gherla

Preasfinţia Sa Mihai FRĂŢILĂ
Episcop auxiliar de Făgăraş şi Alba-Iulia,
Vicar de Bucureşti

Preasfinţia Sa Vasile BIZĂU
Episcop al Curiei Arhiepiscopale