Sfântă Liturghie arhierească festivă în Catedrala greco-catolică “Schimbarea la Faţă”

publicat la 26 mai 2009 în Ştiri

În perioada 25-27 mai 2009, se desfăşoară la Cluj-Napoca, Sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopilor Catolici (CER). Structura consultativă a CER, are scopul de a crea unitate de acţiune pastorală între Episcopii Catolici din teritoriul locuit de români şi cu alte Conferinţe Episcopale din ţările vecine. Conferinţa Episcopală poate adopta decrete, dar acestea intră în vigoare doar după aprobarea dată de către Sfântul Scaun al Romei.

Deschiderea lucrărilor Sesiunii CER s-a făcut în Catedrala Episcopală greco-catolică “Schimbarea la Faţă”, luni, 25 mai 2009, de la ora 18.00, printr-o Sfântă Liturghie Arhierească festivă, la care au participat Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, Francisco-Javier Lozano, Preafericirea Sa Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major şi Întăistătătătorul Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice, Excelenţa Sa Ioan Robu Arhiepiscop şi Mitropolit romano-catolic de Bucureşti şi Înalţi Prelaţi Catolici din Diecezele de rit latin, precum şi din Eparhiile de rit bizantin din România şi Republica Moldova.

image

La acest eveniment important din viaţa Bisericii Catolice, mai mulţi reprezentanţi ai confesiunilor creştine din Cluj-Napoca au răspuns invitaţiei Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, fiind prezenţi în Catedrala “Schimbarea la Faţă”. În mod cu totul particular, PS Florentin a dorit să mulţumească Înalt Preasfinţiei Sale Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul ortodox al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, care, “în semn de frăţietate şi comuniune” a asistat la Sfânta Jertfă Liturgică. Între prezenţele importante la acest eveniment amintim şi pe dl. primar Sorin Apostu, “purtătorul cheilor oraşului”, dl. dr. Florin Stamatian, prefect al judeţului Cluj, dl. deputat Vasile Soporan, alte personalităţi din sfera politică, din armată, din diferite domenii de activitate.

image

De asemenea, au participat la Sfânta Liturghie, preoţi, persoane consacrate, reprezentanţi ai ordinelor şi congregaţiilor religioase din Eparhia de Cluj-Gherla şi un mare număr de credincioşi. Un rol special a avut Corul “Magnificat” al Catedralei greco-catolice, dirijat de prof. Alexandru Suciu, cor care a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie şi la final, a susţinut un înălţător concert de preamărire a lui Dumnezeu.

În calitate de gazdă a manifestării, PS Florentin a ţinut cuvântul de învăţătură, meditând textul evanghelic ales, în care Isus spune “Voi sunteţi lumina lumii”. Episcopul de Cluj-Gherla a arătat: “În această frumoasă lună a florilor, în luna mai, o lună pe care Biserica Catolică a dedică Preasfintei Fecioare Maria, dar în acelaşi timp o lună dedicată şi mărturisitorilor credinţei, ai martirilor pentru unitatea în credinţă, o lună semnificativă pentru noi la împlinirea a 10 ani de la vizita Primului Pontif Roman în România, Isus se adresează apostolilor, spunându-le că ei împlinesc funcţiunea luminii în lume. Lumina este cea care luminează, încălzeşte, dă viaţă, cum vedem în natură, dar şi transformă. În mod asemănător, pe plan spiritual, harul Spiritului Sfânt este cel care luminează, încălzeşte sufletele, cel care ne conferă viaţa spirituală şi cel care ne transformă. Lumina nu poate rămâne ascunsă – Isus arată că lumina pusă în sfeşnic nu poate fi ascunsă sub masă, ea trebuie pusă şi ţinută la înălţime, pentru ca să lumineze întreaga încăpere”. Preasfinţia Sa a continuat: “Lumina spirituală a faptelor bune este de fapt aceea care trebuie să ne lumineze de la înălţime pe noi pe toţi, trebuie să ne schimbe viaţa. Isus spune apostolilor, că lumina aceasta trebuie să lumineze calea înaintea oamenilor, să fie o lumină care să arate calea spre Dumnezeu şi astfel, ei să aducă preamărire lui Dumnezeu. Deci faptele apostolilor trebuie să lumineze oamenilor calea, pentru ca aceştia să preamărească pe Dumnezeu.

Apostolii, în calitate de învăţători, sfinţitori şi conducători, au în grijă pe cei care se apropie de ei, trebuie să le ofere lumina necesară urmării căii lui Hristos, pentru mântuirea propriilor suflete. De aceea, lor le cere Isus mai întâi să respecte poruncile divine, să le trăiască şi apoi să-i înveţe şi pe ceilalţi. Iată nobila misiune la care suntem şi noi chemaţi în calitate de Arhipăstori ai poporului lui Dumnezeu, de confesiune catolică atât de rit bizantin cât şi de rit latin, atât pentru catolicii de limbă română, cât şi pentru catolicii de limbă maghiară şi germană de pe teritoriul României şi al Moldovei – amintim că împreună cu noi se află aici şi Episcopul de Chişinău. Desigur, misiunea noastră se extinde la toţi creştinii şi la toţi oamenii care au nevoie de un cuvânt bun. Iată pluralitatea Conferinţei Episcopilor din România.”

image

În continuare, Ierarhul clujean a salutat distinşii oaspeţi, mulţumind tuturor şi fiecăruia în parte pentru onoarea pe care au făcut-o Eparhiei de Cluj-Gherla prin prezenţa lor la momentul de comuniune pentru un început bun al lucrărilor Conferinţei Episcopilor Catolici din România.

În încheierea celebrării liturgice, fiind invitat la cuvânt, Nunţiul Apostolic a spus: “Pentru mine este o mare bucurie să mă aflu pentru a doua oară în Catedrala greco-catolică din Cluj, cu ocazia Adunării Generale a Conferinţei Episcopale reunită în această Eparhie din capitala Transilvaniei. Este un pământ binecuvântat de Dumnezeu cu frumuseţe incomparabilă”. Excelenţa sa a dorit şi pe această cale să aducă mulţumire Preasfinţiei Sale Florentin şi fraţilor din Episcopatul Catolic, pentru participarea la recentele manifestări de la Bucureşti, prilejuite de împlinirea a 10 ani de la vizita pastoral – istorică a regretatului Papă Ioan Paul al II-lea în România: “În primul rând aş dori să mulţumesc Domnului pentru că încă o dată ne-a binecuvântat cu haruri bogate prin mijlocirea slujitorului lui Dumnezeu şi a urmaşului Sfântului Petru, care încă mijloceşte pentru fii şi fiicele Bisericii Catolice din România, cei care în perioada de persecuţie au ştiut să-şi păstreze credinţa şi chiar să-şi sporească valorile şi practicarea vieţii creştine.”

Ambasadorul Sfântului Scaun la Bucureşti a adăugat: “La intrarea în Nunţiatura Apostolică din Bucureşti se poate vedea un monument în marmură pe care este aşezat bustul Sanctităţii Sale Papa Ioan-Paul al II-lea. Acest monument îi este dedicat pentru a ne aminti că Sfântul Părinte a locuit în Nunţiatură. Textul care se află la baza monumentului, scris în limba latină, este din Evanghelia Sfântului Ioan: “Ut unum sint”“Ca toţi să fie una” (In 17, 21). Aceste cuvinte cuprind întregul program a vizitei apostolice făcute de Papa în România. Sunt cuvintele care au fost rostite în timpul Cinei de Taină, în ajunul Pătimirii lui Hristos. Prin ele Isus cere ucenicilor săi, bărbaţi şi femei care au crezut în El de-a lungul secolelor, să păstreze unitatea între ei, pentru că despărţirea este pricină de scandal pentru lume. “Ca toţi să fie una, pentru ca lumea să creadă” – spune Isus.

Vizita în România a Papei Ioan-Paul al II-lea a fost în primul rând un gest ecumenic pe care urmaşul lui Petru l-a făcut în favoarea unităţii tuturor creştinilor. Testamentul acelei vizite istorice ar trebui să însemne pentru noi toţi, o implicare mai mare şi mai precisă în drumul nostru spre unitatea voită de Isus Hristos în cuvântul Său din timpul ultimei Cine”. (…)

image

În încheierea discursului Excelenţa Sa Javier Lozano a repetat cuvintele pe care Papa Ioan Paul al II-lea le-a rostit în anul 1999, la Bucureşti, în faţa Preafericirii Sale Patriarhului Teoctist şi a membrilor Sfântului Sinod: “Vă mulţumesc că aţi dorit să fiţi prima Biserică Ortodoxă care a invitat în propria ţară pe Papa de la Roma. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi oferit bucuria acestei întâlniri fraterne. Vă mulţumesc pentru darul acestui pelerinaj (…)”.

Mulţumind, PS Florentin a reamintit la rândul său de acel spirit al unităţii trăit la Bucureşti în 7-9 mai 1999: “Ne aducem aminte cu speranţă, cutremur şi cu bucurie în acelaşi timp, de strigătul care a izbucnit în mulţime la Sfânta Liturghie celebrată de Sfântul Părinte în Piaţa Izvor, de strigătul ‘Unitate, unitate, unitate!’, un strigăt care nu a făcut parte dintr-o regie tehnică, ci a fost o dorinţă a poporului românesc pentru a fi una în credinţă. Putem spune că şi prezenţa Înalt Preasfinţiei Sale Bartolomeu în Catedrala noastră este un semn al dorinţei de unitate care există în sânul poporului român. Mai amintesc un cuvânt pe care-l spunea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, ca şi Pontif, la Bucureşti – o misiune pentru noi toţi, încredinţându-ne astfel viitorul ţării noastre: ‘Educaţi-vă tinerii în spiritul unor ţeluri îndrăzneţe, vrednice unor fii de martiri!’ – este o misiune pe care Pontiful Roman ne-a lăsat-o ca şi moştenire şi pe care trebuie să o continuăm, mai cu seamă pornind de la imaginile pe care le avem în sufletele noastre, ale martirilor şi mărturisitorilor Bisericii Creştine.”

Mulţumind încă odată tuturor oaspeţilor pentru prezenţa în Catedrala Episcopală clujeană, PS Florentin a invitat Corul “Magnificat” să încânte auzul ascultătorilor, prin concertul dedicat momentului solemn al Conferinţei Episcopilor Catolici din România. Concertul s-a încheiat prin cântul de biruinţă “Hristos a Înviat”, pe ale cărui acorduri, în procesiune, Ierarhii au ieşit din Catedrală.

A urmat o vizită la sediul Episcopiei greco-catolice unde s-a putut viziona Expoziţia “Zile cu soare în România”, cu imagini de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în Bucureşti şi Expoziţia istorică care prezintă şirul Ierarhilor Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, dintre care cu cinste fac parte ilustrul Cardinal dr. Iuliu Hossu şi IPS George Guţiu, Arhiepiscop Ad Personam, mărturisitori şi luptători pentru apărarea credinţei creştine în unire cu Biserica Romei.

La Sfânta Liturghie de deschidere a CER, în Catedrala greco-catolică din Cluj-Napoca s-a scris din nou istorie. Prin rugăciune şi cânt sacru, s-a înălţat spre cer o simfonie a primăverii, a unui nou început în comuniune şi în trăire creştină. Jertfindu-se iar pe masa Sfântului Altar, Isus a aprins o lumină în întuneric, lumina speranţei, a iubirii creştine. Glasul Lui se aude şi azi: “Eu sunt cu voi, nu vă temeţi”. El e cu noi în toate zilele, “până la sfârşitul veacurilor” (Mt 28, 20).

Viorica Sabo, redactor DIRMM

image

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *