Sfinţirea bisericii din parohia Chinteni

publicat la 1 iunie 2009 în Ştiri

În localitatea Chinteni (lângă Cluj-Napoca), a fost sfinţită biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”, motiv de sărbătoare şi împlinire sufletească pentru pr. paroh Adrian Avram, pr. vicar parohial Aurel Ana şi pentru credincioşii parohiei, în urma drumului urmat spre împlinirea visului de a avea din nou o biserică. Ceremonia sfinţirii şi Sfânta Liturghie Arhierească au avut loc duminică, 24 mai 2009. Au celebrat Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, împreună cu părintele vicar general Mihai Todea, părintele protopop Cristian Sabău şi mulţi alţi preoţi din Cluj-Napoca şi împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de studenţi teologi de la Institutul “Sfântul Ioan Evanghelistul”.

image Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor şi a unui mare număr de credincioşi, între care se aflau persoane consacrate, precum şi membri ai Asociaţiei Caritas Eparhial. Între invitaţi amintim pe dl. senator Mihail Hărdău, dl. senator Şerban Rădulescu, dl. deputat Horea Uioreanu, d-na Lucia Suciu, primar al localităţii Chinteni, ş.a. Celebrarea a avut o dimensiune ecumenică prin participarea invitaţilor din alte Biserici şi confesiuni creştine, cum ar fi: pr. Abraham Simion, parohul ortodox din Chinteni, pr. ortodox Augustin Lăpădatu, din Biserica Ortodoxă şi pastorul reformat Laszlo Mora. Momentul de sărbătoare a fost întregit prin semnul începutului făcut de un grup de copilaşi, care pentru prima dată, s-au apropiat cu suflete curate de Trupul şi Sângele lui Hristos.

În predica la Sfânta Liturghie, PS Florentin a reamintit drumul spiritual propus de Biserică după Mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului nostru Isus Hristos, începând cu Duminica lui Toma şi Duminica Mironosiţelor, în care se vorbeşte despre Învierea lui Hristos, fiind amintit faptul că El a înviat într-un trup adevărat: “Toma doreşte să vadă semnul cuielor şi găseşte semnul iubirii din care a izvorât iubirea pentru toţi; mironosiţele îl caută pe cel mort între morţi, îl caută pe Hristos în mormânt, dar El este Înviat şi trebuie căutat între cei vii. Urmează în continuare Duminica Slăbănogului, căruia Hristos îi spune “Învie, ia-ţi patul tău şi umblă”, apoi Duminica în care Hristos – apa vie, oferă apa cunoştinţei femeii din Samaria care apoi Îl recunoaşte ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu”.

Preasfinţia Sa a continuat: “Astăzi, în cea de-a V-a Duminică, Biserica invită la meditaţie asupra orbului din naştere care se afla în apropierea Scăldătoarei Siloamului, căruia Hristos – Lumina lumii, îi va aduce lumina ochilor, repetând un gest pe care Tatăl Creator l-a săvârşit dintru începuturi, cum este scris în cap. II al Genezei: Dumnezeu îl plăsmuieşte pe Adam din argila pământului şi apoi suflă în nările sale suflarea de viaţă. La fel, Fiul lui Dumnezeu împlineşte tot un act al Creaţiei: cu pământ şi cu lucrare divină, redă orbului vederea, ochii lui se deschid şi el îl cunoaşte pe Isus. El a primit nu doar lumina vederii exterioare ci şi Lumina Spiritului Sfânt, lumina cunoştinţei, a vederii interioare, pentru a înţelege că omul acela, pe care nu îl cunoştea, era Fiul lui Dumnezeu celui viu şi a se închina lui. (…) Este duminica luminii care dă viaţă, încălzeşte, luminează şi transformă pe plan real, material, dar este şi a Luminii Spiritului Sfânt, care are acelaşi efect în suflet, pe plan spiritual. Spiritul Sfânt este dătătorul vieţii – El este lumina cunoştinţei, El este cel care încălzeşte sufletele şi le transformă în slujitori ai lui Hristos”(…).

În încheierea celebrării liturgice, Pr. paroh Adrian Avram a rostit un cuvânt de mulţumire, amintind obstacolele, dar şi realizările, împlinirile avute până finalizarea lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare a sfântului lăcaş. A subliniat faptul că meritul mare pentru realizările de azi aparţine de fapt înaintaşilor, “martirilor şi mărturisitorilor Bisericii Greco-Catolice, aceia care şi-au dat viaţa lor pentru credinţă, pentru Biserică şi pentru libertate şi bunăstare în ţara noastră. Noi suntem aceia care culegem roadele dobândite prin martiriu şi prin sângele vărsat”.

Părintele a amintit şi bunii credincioşi ai parohiei care L-au primit pe Hristos în casa lor în perioada în care o mână de oameni s-au hotărât să reînfiinţeze parohia greco-catolică din Chinteni: Ferenţiu Vasile, Matei Vasile şi Molnar Teodor, trecuţi la Domnul. Au fost amintiţi de asemenea, cei care au ajutat material şi spiritual: Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla cu Episcopul Eparhial, credincioşii parohiei Chinteni “care au arătat disponibilitate şi dragoste pentru ca parohia să renască” şi binefăcătorii din ţară şi străinătate: Guvernul României, Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul local al Comunei Chinteni, organizaţia Renovabis Germania şi Conferinţa Episcopală Spaniolă. Mulţumind în continuare şi nominal firmelor, persoanelor care au ajutat, părintele a încheiat: “Să fim împreună în sufletele noastre cu Dumnezeu şi să ne unim în rugăciune în sfântul lăcaş al Parohiei greco-catolice Chinteni”.

Ca semn al bunei colaborări – părintele Adrian Avram este şi Consilier Eparhial cu probleme social-caritative, se ocupă de coordonarea Caritasului Eparhial – PS Florentin i-a oferit o icoană cu Sfântul Nicolae (după o tipologie din sec. al XIX-lea). De asemenea, copilaşii au primit câte o amintirea de la prima Împărtăşanie şi un cadou simbolic. S-au înmânat şi alte diplome, medalii şi daruri care să întărească amintirea sărbătorii.

Parohia greco-catolică Chinteni s-a reînfiinţat în anul 1996, când a revendicat biserica şi întregul patrimoniu confiscat de autorităţi în 1948. În urma dialogului cu reprezentanţii parohiei ortodoxe din Chinteni, nefiind retrocedată biserica veche a comunităţii greco-catolice, s-a cumpărat o biserică (construită în anul 1932, de către comunitatea ortodoxă) şi s-a trecut la renovarea acesteia. Sfinţirea sfântului lăcaş şi consacrarea sfântului altar, în care s-au depus moaştele Sfintei Bernadette Soubirous de Lourdes, a urmat încheierii lucrărilor de renovarea generală. Astfel s-a dăruit lumii un nou izvor de har prin care sufletele să-şi găsească hrana spirituală necesară mântuirii.

“Binecuvântează, Doamne, acest rod al îndurărilor şi al bunătăţii tale, pe toţi cei care iubesc podoaba casei tale şi pe toţi închinătorii care se vor ruga într-însa” – stă scris în încheierea Hrisovului ce a fost sigilat în masa altarului bisericii din parohia Chinteni, avându-l ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae, de la Mira Liciei, mare făcător de minuni.

Viorica Sabo, redactor DIRMM

image

image

image

image

image

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *