Ziua Bolnavului la Catedrala Schimbarea la Faţă

Publicat pe: 8 februarie 2010|Secțiunea: Ştiri|

Duminică, 7 februarie 2010, în Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca, s-a celebrat Ziua Bolnavului şi a Personalului Sanitar, zi celebrată de Biserica Catolică la data de 11 februarie – pomenirea liturgică a Preasfintei Fecioare Maria de la Lourdes. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost celebrată de Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, pr. Ioan Mătieş, Vicar cu laicii, împreună cu preoţii care sunt repartizaţi în spitalele din Cluj-Napoca. La celebrarea liturgică au fost prezenţi membrii ai Asociaţiei Medicilor Catolici (AMC) – filiala Cluj şi ai tuturor asociaţiilor care se ocupă de cei bolnavi în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla.

În predica la Sfânta Liturghie, Mons. Mihai Todea a meditat asupra Evangheliei Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, subliniind nevoia raportării acţiunilor vieţii noastre la Isus, care este prezent în toţi oamenii: El a fost „cel înfometat şi însetat, gol şi bolnav, străin şi întemniţat, în cei pe care noi i-am hrănit şi le-am dat să bea, i-am îmbrăcat şi i-am vizitat„.

Pr. Todea a dat citire, în continuare, Mesajului Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea pentru cea de-a XVIII-a Zi Mondială a Bolnavului, din care redăm: „Doresc din inimă ca această zi să fie ocazie pentru un elan apostolic mai generos în slujba bolnavilor şi a celor care se îngrijesc de ei. (…) Aş vrea să reiau Mesajul adresat celor săraci, celor bolnavi şi tuturor celor care suferă, pe care părinţii conciliari l-au adresat lumii, la sfârşitul Conciliului Vatican II: ‘Voi toţi care simţiţi mai apăsătoare povara crucii – au spus ei – … voi care plângeţi… voi necunoscuţii în durere, recăpătaţi curaj: voi sunteţi preferaţii împărăţiei lui Dumnezeu, împărăţia speranţei, a fericirii şi a vieţii; sunteţi fraţii lui Cristos suferind; şi, împreună cu El, dacă doriţi aceasta, voi mântuiţi lumea!’. Mulţumesc din inimă persoanelor care, în fiecare zi, ‘desfăşoară slujirea faţă de bolnavi şi suferinzi’, făcând în aşa fel încât ‘apostolatul milostivirii lui Dumnezeu, de care se ocupă, să răspundă tot mai bine la noile exigenţe’ (Ioan Paul al II-lea, Pastor bonus, art. 152).

În acest An al Sfintei Preoţii, gândul meu se îndreaptă în mod deosebit spre voi, iubiţi preoţi, ‘slujitorii celor bolnavi’, semn şi instrument al compasiunii lui Cristos, care trebuie să ajungă la orice om marcat de suferinţă. Vă invit, iubiţi preoţi, să nu încetaţi să le daţi îngrijire şi alinare. Timpul petrecut lângă cel care este în încercare se revelează rodnic în har pentru toate celelalte dimensiuni ale pastoraţiei. În sfârşit, mă adresez vouă, iubiţi bolnavi, şi vă cer să vă rugaţi şi să oferiţi suferinţele voastre pentru preoţi, ca să se poată menţine fideli faţă de vocaţia lor şi slujirea lor să fie bogată în roade spirituale, în folosul întregii Biserici”.

imagine

După Sfânta Jertfă Liturgică, pr. Ioan Mătieş a rostit un cuvânt de mulţumire faţă de toţi cei care „au înţeles mesajul lui Dumnezeu pentru cei în suferinţă şi se implică într-un mod sau altul şi mai ales celor care în mod organizat fac acest lucru”: Asociaţia Medicilor Catolici din România (AMCR)- Filiala Cluj; Caritas Eparhial care are un departament socio-medical şi oferă servicii medicale de îngrijire la domiciliu, precum şi un departament pentru persoanele cu dizabilităţi; Asociaţia pentru protejarea handicapaţilor neuropsihici care, prin Centrul de Zi „Sfânta Maria”, oferă servicii deosebite celor care frecventează acest centru; Fundaţia „Familia Sfântă” care prin Policlinica fără plată, de asemenea, oferă multe servicii medicale comunităţii clujene şi nu numai. Nu în ultimul rând au fost numiţi toţi medicii care, „deşi nu toţi sunt catolici, colaborează foarte bine cu preoţii din spitale”, menţionând că „în Cluj-Napoca există spitale de stat în care funcţionează capele greco-catolice”; Fundaţia „Credinţă şi Lumină” care, prin serviciile pe care le oferă, aduce multă bucurie şi mângâiere în multe familii în care sunt probleme de sănătate; Surorile din Congregaţia Maicii Domnului şi din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, care au anumite servicii pentru cei bolnavi; persoanele care se îngrijesc de bolnavii lor în familie împlinindu-şi misiunea pe care Isus le-a lăsat-o; preoţii care oferă servicii medicale în spitalele din Cluj-Napoca, dar şi în alte oraşe unde s-a dezvoltat acest serviciu din partea BRU; mulţi preoţi care nu merg în mod special în spitale dar sunt prezenţi lângă cei bolnavi, în familii, ori de câte ori sunt chemaţi.

După ce a numit pe toţi cei antrenaţi în întrajutorarea bolnavilor şi lupta pentru dobândirea sănătăţii, părintele a adăugat: „Aş vrea în mod deosebit să mulţumesc bolnavilor care, prin suferinţa lor, sunt un exemplu deosebit şi de multe ori, dacă ei nu ar exista, poate multe suflete nu şi-ar dobândi mântuirea. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru ei şi îi cer să le dea putere ca să-şi ducă această misiune până la capăt”.

În continuare, a fost invitat dl. prof. dr. Florian Ioan Ştefan, de la Clinica de Neurochirurgie, care a rostit un gând din partea AMC-Cluj: „Ziua Bolnavului este un moment de reflecţie, un moment de recunoaştere a dreptului bolnavului de a fi măcar pentru o zi în centrul atenţiei societăţii. (…) Vremurile, nepăsarea, ş.a., au făcut ca, deşi suntem egali cu toţii în faţa morţii, să nu fim egali cu toţii în faţa bolii. Ar fi mai drept ca fiecare dintre oameni să aibă şansa celui mai bun tratament în faţa bolii. (…)

Nu este vina bolnavului care apasă un pat că nu sunt medicamente, dotarea necesară, sau personal suficient. Nu este vina cadrelor medicale că, deşi ştiu şi cum şi ce să facă, nu pot, pentru că nu au cu ce. Nu este vina lor că sunt prea puţini atunci când suferinţa este prea multă, şi este prea multă suferinţă din prea multă sărăcie. Pentru a remedia toate acestea, nu sunt de ajuns doar acte de caritate sporadice, pentru aceasta este nevoie de mai mult, este nevoie de acel spirit de sacrificiu prin care să-ţi dedici priceperea şi timpul, uneori şi sănătatea, pentru ocrotirea sănătăţii celor mulţi şi este nevoie şi de iubirea faţă de aproapele, faţă de semeni”.

imagine

După aceste momente, preoţii şi credincioşii s-au rugat împreună o rugăciune specială pentru bolnavi, urmând ca, la încheierea programului, aşa ca în fiecare an, medicii catolici (AMC-Cluj) să dăruiască o mică atenţie reprezentanţilor unor asociaţii ale Bisericii, în mod special tinerilor de la „Credinţă şi Lumină” şi de la Centrul de Zi „Sfânta Maria”, darurile fiind menite să le aducă bucurie în suflete.

Atenţia specială oferită de către Biserică bolnavilor va continua toată săptămâna de 7-13 februarie 2010, toţi preoţii fiind invitaţi de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, să celebreze Sfinte Liturghii şi rugăciuni speciale pentru bolnavi, să facă vizite la bolnavi în diferite clinici universitare, să împartă pliante cu rugăciuni speciale pentru bolnavi.

Toate aceste acţiuni sunt menite să readucă în prim-planul preocupărilor zilnice din viaţa noastră iubirea lui Isus – iubirea milostivă. Este mereu nevoie de „buni samarineni” care să ştie să-şi revizuiască lista priorităţilor atunci când se întâlnesc, pe calea lor, cu cei răniţi, jefuiţi, alungaţi, dispreţuiţi. Ziua Bolnavului este îndemnul Bisericii de a pune gestul de ajutor pentru aceştia în fruntea listei, pentru a auzi apoi, la ceasul judecăţii, glasul lui Isus care spune: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25,40).

V.S.- DIRMM

imagine