Lansarea volumului “Absolutul astăzi. Teologia şi filosofia lui Joseph Ratzinger” semnată de prof. Andrei Marga

publicat la 2 martie 2010 în Ştiri

imagine La invitaţia Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi a Institutului de Cercetări Europene, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a participat la lansarea volumului “Absolutul astăzi. Teologia şi filosofia lui Joseph Ratzinger”, apărut în Editura Eikon sub semnătura prof. Andrei Marga, rector al Universităţii Babeş-Bolyai. Între personalităţile care au luat parte la manifestare a fost şi IPS Jakubinyi Gyorgy, Arhiepiscop romano-catolic de Alba-Iulia.

Evenimentul, organizat de Institutul de Cercetări Europene, de Editura Eikon şi cotidianul Ziua de Cluj, a avut loc luni, 1 martie 2010, în Foaierul Clubului Colegiului Academic al UBB, în prezenţa unui numeros public format din oameni de cultură, studenţi, jurnalişti, personalităţi din domeniile ştiinţei şi artei. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Romano-Catolice şi Greco-Catolice, precum şi ai Bisericii Reformate, Biserici prezente în UBB prin Facultăţile de Teologie corespunzătoare. Cartea, cuprinzând date biografice dar mai ales o analiză a gândirii şi teologiei Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, fostul Cardinal Joseph Ratzinger, a fost prezentată de către prof. dr. Vasile Muscă şi de pr. prof. dr. Vasile Leb.

La început a fost citit mesajul Nunţiului papal în România, IPS Francisco-Javier Lozano, care a dorit să exprime “un cuvânt de apreciere şi de admiraţie pentru foarte importanta activitate pe care Universitatea Babeş-Bolyai o desfăşoară pentru susţinerea culturii în România, sub conducerea şi la îndemnul eminentului său rector, prof. Andrei Marga. (…) Cu Papa Benedict al XVI-lea împărtăşim conştiinţa că astăzi trăim un moment de pericol, dar şi de mari oportunităţi pentru om şi pentru lume, ceea ce ne îndeamnă să reflectăm asupra situaţiei actuale a creştinismului, deci şi asupra bazelor Europei care nu mai vrea să accepte seculara sa istorie creştină. (…) Astăzi, în Europa, există persoane chiar la nivel guvernamental care ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu şters definitiv din viaţa publică a comunităţii. (…) Conciliul Vatican II, în Decretul asupra Bisericii în lumea contemporană, a pus din nou în evidenţă profunda corespondenţă între creştinism şi iluminism, căutând să ajungă la o adevărată conciliere între Biserică şi modernitate. În încheiere, permiteţi-mi să spun că în România de astăzi avem nevoie de oameni care, graţie unei credinţe iluminate şi trăite, să îl facă pe Dumnezeu credibil în lume. Aceasta este urarea mea tuturor participanţilor la prezentarea volumului Absolutul astăzi. Teologia si filosofia lui Joseph Ratzinger“.

În continuare, a fost invitat la cuvânt dl. Octavian Hoandră, senior-editor la cotidianul Ziua de Cluj, care a amintit o întâmplare din Piaţa San Pietro, din anul 2009, când “înainte de începerea Messei, a sosit Papa, s-a aşezat, dar zărindu-l în apropiere pe dl. prof. Marga, s-a ridicat, spre surprinderea asistenţei şi, coborând câteva trepte, l-a îmbrăţişat. E mult, e puţin, rămâne la latitudinea fiecăruia… noi am scris despre această scenă în ziarul nostru. După acel moment a urmat editarea volumului pe care îl lansăm azi… şi aş vrea să cred că această legătură dintre prof. Andrei Marga din Cluj şi Sfântul Părinte nu face altceva decât să întărească prezenţa noastră în Europa”.

A urmat cuvântul prof. dr. Vasile Muscă, de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB, care a prezentat volumul din punct de vedere filozofic, arătând mai întâi faptul că în scrierile prof. Andrei Marga s-a produs o cotitură către teologie, explicând acest lucru prin preocuparea sa pentru marile probleme, pe zi ce trece tot mai grave, ale omenirii ce a păşit în era globalizării, cărora le caută şi doreşte să le ofere soluţii viabile. “Cu alte cuvinte, dispune de o viziune de ansamblu asupra lumii de astăzi din care nu poate lipsi teologia şi Dumnezeu, drept cel mai important, supremul factor explicativ, şi de aici, cred, apelul la teologie”. Cartea “optează pentru formula unei cercetări de tip monografic, în care preferinţa merge nu către viaţa omului ci către viaţa ideilor pe care le-a gândit, căci la fel ca în cazul marilor gânditori, şi mă gândesc în primul rând la Kant, viaţa actualului Papă Benedict al XVI-lea se confundă cu cea a cărţilor pe care le-a scris. Viaţa sa este chiar opera sa. Astfel, monografia dedicată personalităţii şi operei Papei Benedict al XVI-lea devine de fapt prezentarea cărţilor în succesiunea aproximativă a apariţiei lor, prezentate ca tot atâtea etape de viaţă, fiecare carte păstrând o temă de gândire ce este tratată într-un capitol separat“.

imagine Cotitura teologică a prof. Andrei Marga a fost explicată în continuare prin prezenţa cuvântului “absolut”. După unele prejudecăţi, teologia ar aparţine iraţionalismului, fiind expresia unui misticism în prezent depăşit, şi nu e de aşteptat a se regăsi “în opera unui gânditor de formaţie raţionalistă, încă a unuia de orientare pragmatică, cum s-a dovedit prof. Andrei Marga“. Plecând de la pretextul oferit de gândirea filozofică şi teologică a lui Joseph Ratzinger, prof. Andrei Marga foloseşte prilejul de a reabilita înţelesul cuvântului “absolut”, cuvânt care a fost “alungat din perimetrul vieţii şi gândirii noastre, prin contribuţia gândirii europene moderne. Faptul a fost consumat în celebra expresie a lui Nietzsche, ‘Dumnezeu e mort’, ca o consacrare filozofică oficială a crizei în care a intrat lumea modernă. Pe această linie de forţă este structurat volumul, arătându-se că este vorba de o criză de valori, o plutire fără de orizont în apele relativismului, sau, citând cuvintele Papei, ‘un vast vacuum în conştiinţa omului contemporan‘”.

“Soluţia pentru a se ieşi din această stare a lipsei de sens este reintroducerea ‘absolutului’. Sentimentul absolutului este cel care dă sens existenţei omului şi îi oferă un ideal. Aceasta se poate realiza prin punerea la lucru a celor două mari ‘fabrici de absolut’ din viaţa omului: teologia şi filosofia. Colaborarea lor oferă singura şansă de depăşire a crizei care ne ameninţă”. Pentru aceasta este necesară credinţa într-un Dumnezeu adevărat, care nu este “cel mort” al filosofilor, ci cel viu, al lui Avraam, Isaac şi Iacob. Prof. Vasile Muscă a încheiat cu un citat reprezentativ din opera Cardinalului Ratzinger, regăsit în carte la p. 252-253: “Există în om o năzuinţă spre infinit. Nici un răspuns încercat nu este suficient, numai Dumnezeu care a devenit finit pentru a deschide finitudinea noastră şi a ne conduce la respirarea infinităţii Sale, răspunde la întrebarea fiinţei noastre. Din acest motiv, credinţa creştină găseşte la rândul său omul de astăzi. Sarcina noastră este să servim credinţa cu spirit umil şi întreaga trăire a inimii şi a înţelegerii noastre“.

În continuare a fost invitat la cuvânt teologul ortodox şi profesorul Vasile Leb, care a dat o altă interpretare cărţii, subliniind din nou încercarea prof. Marga de a “sparge carcasa” dintre teologie şi filozofie, adresându-se astfel unei categorii largi, formată atât de teologi cât şi de cei ce filozofează, fiind vizată istoria gândirii: “Nu se mai obţin răspunsuri realiste la problemele umanităţii de astăzi fără conlucrarea teologilor şi a filozofilor”.

Pornind de la paginile volumului, prof. Leb a descris, pe scurt, traseul biografic al Cardinalului Joseph Ratzinger până la numirea sa ca Suveran Pontif al Bisericii Catolice, fiind amintite apoi cele 30 de teme importante care se regăsesc în lucrare. Cuvântul a continuat printr-o analiză din punct de vedere teologic a operei Cardinalului Ratzinger, aşa cum este prezentată în paginile cărţii. În încheiere a fost citată concluzia Sfântului Părinte: “Credinţa creştină nu ameninţă filozofia, ci o apără contra pretenţiei exclusiviste a gnozei. Ea apără filozofia fiindcă are nevoie de ea, deoarece omul interogativ şi căutător are nevoie de filozofie. Obstacolul ei nu este întrebarea, ci închiderea ce nu mai vrea să întrebe şi consideră adevărul ca intangibil sau nedemn de a fi văzut. Credinţa nu distruge filozofia, ea o apără. Numai dacă credinţa face aceasta îşi rămâne fidelă ei înseşi“.

S-a rostit şi un cuvânt din partea Editurii Eikon: în calitate de director al Editurii, dl. Vasile George Dâncu a vorbit despre colaborarea îndelungată pe care a avut-o cu rectorul UBB, mulţumind autorului şi celor care şi-au adus contribuţia la realizarea cărţii, şi amintind că, “după cum spunea dl. profesor Marga, în România avem de a face cu o criză spirituală, cu o criză de absolut şi aceasta este problema care stă la baza problemelor cu care se confruntă modernitatea târzie”.

Un cuvânt de încheiere a avut autorul, dl. prof. Andrei Marga, care a împărtăşit câteva gânduri, mulţumind pentru colaborare ziarului “Ziua de Cluj” şi Editurii “Eikon”, amintind despre posibila lansare a cărţii la Roma şi la Washington. Dl. prof. Marga a mărturisit că l-a captivat faptul că Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea are meritul de a fi adus dezbaterea dintre ştiinţe, filozofie, teologie şi artă la cel mai recent nivel, dând totodată o nouă viziune. De asemenea, a apreciat la Cardinalul Ratzinger faptul că atunci când abordează o problemă nu caută să o simplifice, ci o abordează în dificultatea ei maximă pentru a putea obţine soluţia. De asemenea, Cardinalul Ratzinger a spus întotdeauna ceea ce a gândit, ceea ce presupune asumarea unui risc. Pe scurt, prof. Marga l-a prezentat pe Sfântul Părinte ca fiind “un catolic profund, un catolic care nu poate fi scos din catolicitatea sa”, un spirit critic, care şi-a adus o contribuţie însemnată la aşezarea fundamentelor documentelor Conciliului Vatican II şi a avut o rodnică colaborare cu Papa Ioan Paul al II-lea.

Ca o concluzie finală a manifestării, reluăm cuvintele dl. decan al Facultăţii de Cercetări Europene, prof. dr. Ladislau Gyemant, care a subliniat:Această carte a oferit prilejul să se întâlnească sub ‘cupola’ Universităţii clujene reprezentanţi eminenţi ai confesiunilor istorice ale Transilvaniei, eminenţi oameni de artă, regizori, poeţi, scriitori, oameni de ştiinţă, cercetători, animaţi fiecare de idealurile profesiei sale şi de direcţiile specifice de gândire, ceea ce arată un lucru esenţial: nici un criteriu de evaluare nu poate rivaliza cu puterea de a aduna la un loc ceea ce reprezintă forţa creatoare într-o comunitate, într-o ţară, pe un continent sau pe plan global”. Este ceea reuşeşte să facă Papa Benedict al XVI-lea în lumea contemporană, este ceea ce s-a realizat la Cluj-Napoca, prin lansarea cărţii despre opera Suveranului Pontif. Papa Benedict al XVI-lea reprezintă un model pentru tinerele generaţii nu doar din Biserică, ci din întreaga umanitate, şi cărţi precum cea a d-lui prof. Marga creează punţi înspre diversele sfere de gândire şi spiritualitate ale lumii moderne.

V.S. – redactor DIRMM
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *