Conferinţe despre Spiritul Sfânt cu pr. prof. Renzo Lavatori

publicat la 15 aprilie 2010 în Ştiri

Rev. Prof. Renzo Lavatori, unul dintre marii teologi ai Institutelor Pontificale din Roma, laureat în filosofie şi teologie, a susţinut un program de conferinţe în zilele de duminică şi luni, 11-12 aprilie 2010, la Mănăstirea „Sfânta Macrina” a Surorilor Baziliene şi la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. La încheierea popasului făcut la Cluj, distinsul oaspete a vizitat Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului, unde a vorbit şi Surorilor CMD.

Conferinţele susţinute în limba italiană au fost traduse în limba română de pr. Marius Furtună, consilier eparhial. Tematica abordată, „Despre Spiritul Sfânt în scrierile Sfântului Vasile cel Mare”, a readus în atenţia celor interesaţi cea de-a treia Persoană Divină, Spiritul Sfânt, Mângâietorul, într-o abordare plină de profunzime şi totodată uşor accesibilă.

În calitate de gazdă, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a mulţumit pr. profesor pentru că între cursurile pe care le predă la Oradea şi la Blaj, a găsit timp să vină şi la Cluj pentru a vorbi persoanelor consacrate, studenţilor şi credincioşilor clujeni.

Adresându-se studenţilor Institutului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”, prof. Lavatori a spus: „Vă cunosc prin intermediul studenţilor care au venit la Roma, apreciez formarea voastră, atât cea teologică, cât şi cea intelectuală şi cea umană. Câteodată, urc pe colina Gianicolo, la Colegiul român ‘Pio Romeno’ şi iau masa cu studenţii plecaţi de aici, la studii, şi port discuţii de o mare valoare teologică. De aceea mă bucur, vă felicit şi doresc să continuaţi la fel”. În cadrul conferinţelor susţinute, prof. Lavatori a pornit de la studiul pe care l-a făcut Sfântul Vasile cel Mare, continuând cu cercetările făcută cu privire la Spiritul Sfânt.

imagine

În introducerea conferinţei adresate studenţilor teologi, s-a arătat se poate vorbi despre o „teologie a Spiritului Sfânt” sau despre „o teologie în Spiritul Sfânt”: „În primul caz este vorba despre un studiu care vizează Spiritul Sfânt ca şi obiect de studiu, şi de aici se naşte o ştiinţă teologică specifică ce se numeşte pneumatologie, (adică „cuvânt despre Spirit”), adică un sector din cadrul teologiei. În al doilea caz, când este vorba de „o teologie în Spiritul Sfânt”, Spiritul Sfânt nu mai este un obiect direct de cunoaştere, ci El este lumina prin intermediul căreia cunoaştem teologia.

Mulţi vorbesc despre Dumnezeu, chiar şi filosofia vorbeşte despre Dumnezeu, dar nu cunoaşte în mod profund misterul lui Dumnezeu. De aici al doilea mod de a face teologie, care se cheamă teognozie de la cunoaşterea (gnosis) lui Dumnezeu, dar nu o cunoaştere exterioară, ci a intra în fiinţa intimă a lui Dumnezeu. Acest lucru nu este posibil doar intelectului uman. Şi atunci, se întreabă Sfântul Vasile, „Cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu?” „Numai prin lumina Spiritului Sfânt eu pot să cunosc misterul lui Dumnezeu”.

Mergând mai departe, pr. profesor a arătat: „Hristos este imaginea perfectă a Tatălui. Este reprezentarea deplină a Acestuia. Prin acţiunea Spiritului Sfânt se poate înţelege legătura dintre Fiul Întrupat şi Tatăl care nu poate fi cunoscut. Comuniunea care există între Fiul şi Tatăl, împărtăşirea naturii lor, natura divină a lui Isus, se pot înţelege numai în şi prin lumina Spiritului Sfânt”. Astfel, „pentru a intra în misterul lui Dumnezeu este necesară acţiunea Spiritului Sfânt. Sf. Vasile cel Mare spune, în concluzie, că numai omul spiritual poate fi un teolog autentic. Numai cel care este docil Luminii Spiritului Sfânt poate intra în misterul Spiritului Sfânt”.

imagine

O altă întrebare care s-a pus este: „Cum putem să-L cunoaştem pe Spiritul Sfânt prin intermediul acţiunilor pe care le face?” fiind analizată acţiunea Spiritului Sfânt în Istoria Mântuirii. Amintim câteva puncte din cele expuse: „Pe Cruce, Fiul spune: Abba, Tată, ţie îmi încredinţez spiritul meu. Este Spiritul Sfânt care locuieşte în omul Isus şi care se încredinţează deplin Tatălui prin actul suprem al morţii. Când Isus învie, are loc de asemenea o acţiune a Spiritului Sfânt, cel care înfrânge moartea prin puterea vieţii. El este cel care dăruieşte viaţa şi glorifică Cuvântul Întrupat, făcându-L să se înalţe la dreapta Tatălui. Când Isus se înalţă la Tatăl, acest Spirit este dăruit ucenicilor – de aici se naşte Biserica. Spiritul Sfânt este prezent în fiecare moment al vieţii lui Isus. Adevăratul Mântuitor este Isus dar acţiunea Mântuirii este împlinită cu puterea Spiritului Sfânt.”

Referindu-se la a doua venire în slavă a Fiului Omului, prof. Lavatori a arătat din nou acţiunea Spiritului Sfânt: „Hristos va apărea în gloria şi puterea Sa – centrul este Hristos. Dar gloria, splendoarea lui Hristos o va manifesta Spiritul Sfânt. Hristos va judeca viii şi morţii, dar Spiritul va arăta lumii judecata şi dreptatea. Adevăratul judecător este Isus, dar acţiunea este împlinită în lumina Spiritului care va proclama adevărul inimilor. La fel învierea trupurilor cine o va împlini? Vom fi cu toţii înviaţi cu Hristos dar aceasta va fi posibil doar prin Spiritul Sfânt. De la început la sfârşit se vede acţiunea Spiritului Sfânt. Am plecat de la întrebarea: Cum este corect, o teologie în Spiritul Sfânt sau o teologie a Spiritului Sfânt? Nu sunt două realităţi diverse, ci sunt două aspecte complementare. Oricare ştiinţă teologică are nevoie de participarea Spiritului Sfânt. Nu se poate face nici o disciplină teologică fără participarea Spiritului Sfânt”.

Am selectat doar câteva dintre ideile expuse, programul întreg fiind o pogorâre a luminii Spiritului Sfânt datorată limpezimii şi cursivităţii exprimării, dar şi prin îndreptarea atenţiei spre adevărurile divine la a căror înţelegere omul este chemat să se înalţe.

Prof. Renzo Lavatori, hirotonit preot in anul 1964, laureat în teologie si filozofie, este profesor de teologie dogmatică al Universităţii Pontificale Urbaniana, membru al Centrului de teologie pentru laici al Vicariatului din Roma, autor a numeroase lucrări, autor şi colaborator a numeroase reviste de specialitate, profesor invitat al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică. Dintre numeroasele lucrări care au fost traduse şi în limba română, amintim „Spiritul Sfânt, darul Tatălui şi al Fiului” – lucrare de pneumatologie, „Unul Născut din Tatăl. Isus în misterul filiaţiei Sale” – cristologie, şi „Dumnezeu şi Omul” – ca întâlnirea dintre Dumnezeu care se revelează şi omul care primeşte cuvântul şi viaţa dăruită lui.

V.S. – DIRMM

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *