Învierea Domnului la Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj

publicat la 28 aprilie 2011 în Ştiri

Hristos a Înviat! Timpul şi-a schimbat cursul prin Sărbătoarea Învierii Domnului: noaptea a devenit zi iar ziua poartă spre viaţa veşnică, spre Împărăţia pregătită fiilor luminii. Şi în acest an, la Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj, Sărbătoarea Sfintelor Paşti a fost întâmpinată printr-un program de intensă rugăciune şi meditaţie, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, fiind însoţit pe acest drum spiritual de preoţi, studenţi seminarişti, persoane consacrate şi credincioşi clujeni. În Săptămâna Mare, perioada dintre 18 – 23 aprilie 2011, programul a inclus miercuri, de la ora 16.30, Calea Crucii prin oraş, moment organizat de Asociaţia Uniunea Creştină din România, cu participarea diferitelor asociaţii din cadrul eparhiei, şi dedicat familiilor creştine.

imagine

În dimineaţa de joi, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a început prin hirotesirea a 4 subdiaconi şi s-a încheiat prin ceremonialul spălării picioarelor, la care Episcopul eparhial şi studenţii seminarişti au ilustrat modelul slujirii oferit de Isus. Ziua s-a încheiat prin Denia celor 12 Evanghelii, după care un grup de tineri, împreună cu pr. Anton Crişan, rector al Catedralei, au petrecut întreaga noapte în rugăciune în faţa Preasfântului Sacrament. Patimile Domnului au fost rememorate şi în ziua de vineri, când s-au celebrat Orele Împărăteşti, Calea Crucii în comuniune cu Sfântul Părinte, urmând ca seara să se celebreze Prohodul Domnului, impresionantul ritual prin care Isus este înmormântat, momentul după care se aşterne liniştea mormântului. Sâmbăta Mare a început tot prin rugăciune, s-a celebrat Vecernia şi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cu sfinţirea pâinii şi a vinului de Paşti.

imagine

Programul Săptămânii Mari a inclus un ciclu de meditaţii prezentate, pe rând, de Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial (luni); pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj1 (marţi); pr. Ioan Mătieş, Vicar cu preoţii (miercuri); în Joia Mare, cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie a fost susţinut de pr. Călin Bot, rector al Seminarului Sf. Ioan Evanghelistul, iar după-masa, a urmat cuvântul pr. Anton Goţia, care în fiecare an este invitat la acest moment pentru a descoperi înţelesurile adânci ale iubirii lui Dumnezeu oferită nouă prin Sfânta Euharistie. În Vinerea Mare, la rugăciunea dimineţii, PS Florentin a pătruns în semnificaţia simbolului Crucii, semn al mântuirii, urmând ca pr. Cristian Langa să vorbească despre “Prohodul sfintei risipe” – Vinerea Mare fiind numită “această zi supremă de risipă din dragoste, de bob de grâu căzut şi îngropat spre a rodi înmulţit în noi toţi, împreună cu noi toţi”. Celebrarea din Sâmbăta Mare a fost însoţită de un cuvânt al pr. dr. Florin Bozântan.

În noaptea de 23/24 aprilie, mai întâi în întuneric, la procesiunea făcută în jurul sfântului lăcaş iar apoi în biserica luminată şi frumos împodobită cu flori albe, a răsunat cântul de învingere “Hristos a Înviat”, la celebrarea Utreniei Învierii. În momentul de biruinţă a luminii şi a vieţii, PS Florentin a înveşmântat în cuvinte bucuria din timpul acestei celebrări, arătând centralitatea Învierii Domnului în viaţa fiecărui om şi în istoria omenirii: “După 7 săptămâni de rugăciune şi de post, suntem chemaţi să culegem roadele bucuriei, căci Acela pe care L-am văzut răstignit pe Cruce, astăzi a înviat din morţi. (…) Cu adevărat Învierea lui Hristos este un eveniment cosmic, este un eveniment care merge până la începuturile timpului şi până la sfârşitul timpului. Pentru că trebuia să învie, a trebuit să fie mai întâi pus într-un mormânt. Pentru că trebuia să învie, a trebuit mai întâi să moară pe Cruce, pentru că trebuia să învie, a trebuit să fie botezat, pentru că trebuia să învie, a trebuit să se întrupeze, pentru că trebuia să învie, Dumnezeu a avut un popor ales, pentru că trebuia să învie a fost proorocit în acest popor, pentru că trebuia să învie, a fost păcatul lui Adam, pentru că trebuia să învie, a fost momentul Creaţiunii. Şi pentru că a înviat, s-a înălţat la ceruri, pentru că a înviat, a coborât Spiritul cel Sfânt asupra apostolilor, pentru că a înviat, s-a născut Biserica, pentru că a înviat, iubiţi credincioşi, suntem noi astăzi aici împreună, Biserica vie a lui Hristos. De multe ori ni se pare că viaţa nu are un sens sau scop, dar citită în această lumină, vom înţelege care este scopul vieţii noastre”.

imagine

Duminică, 24 aprilie, la Sfânta Liturghie de sărbătoare, PS Florentin şi-a prezentat Scrisoarea Pastorală adresată clerului, persoanelor consacrate şi credincioşilor Eparhiei, scrisoare care, în această zi, a fost citită de către preoţi în fiecare parohie din Eparhia de Cluj-Gherla, aşa cum este tradiţia. Mesajul Preasfinţiei Sale prezintă Biserica creştină, de la naşterea ei prin “moartea dătătoare de viaţă a lui Hristos”, trecând prin comuniunea în credinţă şi iubire a primei comunităţi apostolice – nucleul Bisericii creştine, până la structurile actuale în întreaga lor amploare, dar cu un accent deosebit pe “Biserica familiei” – familia creştină, “sanctuarul vieţii în sprijinul culturii vieţii”, chemată “să celebreze şi să slujească evanghelia vieţii”. În acest An al Familiei pentru Eparhia de Cluj-Gherla, dar şi an al evenimentului aşteptat al beatificării mult-iubitului Papă Ioan Paul al II-lea, în mesajul pastoral este deseori evocată gândirea acestui viitor fericit al Bisericii, care a făcut afirmaţia atât de actuală că “viitorul omenirii trece prin familie” în prezentul marcat de lupta dramatică dintre “cultura vieţii” şi “cultura morţii”.

PS Florentin a continuat să fie în mijlocul credincioşilor la “celebrările bucuriei” prilejuite de Sărbătoarea Învierii Domnului: în după-masa de duminică, 24 aprilie, a fost din nou la Catedrală, pentru a celebra Vecernia Luminată. În ziua a II-a de Paşti, luni, 25 aprilie, Episcopul eparhial a făcut o vizită pastorală în cel mai mare Protopopiat al Eparhiei de Cluj-Gherla, la Bistriţa, unde a celebrat Sfânta Liturghie în biserica nouă din localitate. A urmat, marţi, 26 aprilie, o celebrare festivă a Sfintei Liturghii în mica biserică Ioan Bob, cu hramul Învierea Domnului, prima biserică românească din cetatea Clujului, dar şi prima biserică recuperată după anii comunismului, în care, vreme de peste 3 ani (1995-1998), s-au desfăşurat majoritatea acţiunilor importante din viaţa Eparhiei şi se poate spune că biserica Bob este un izvor pentru viaţa Eparhiei de Cluj-Gherla în structurile sale actuale.

Sărbătoarea Învierii Domnului din acest an a fost binecuvântată cu cer senin şi zile însorite, în care primăvara a putut fi admirată din plin, natura întreagă vorbindu-ne parcă despre miracolul Învierii, fapt subliniat şi în cuvântul Preasfinţiei Sale Florentin din noaptea Învierii: “‘Astăzi este primăvara sufletelor noastre’, cântă troparul, pentru că, aşa cum primăvara este anotimpul înnoirii, la fel mărita Sărbătoare a Învierii este anotimpul înnoirii credinţei noastre. Aşa cum primăvara, copacii care erau uscaţi se îmbracă în flori, iar câmpul se îmbracă în covorul verde al ierbii, în mod asemănător şi noi, cei care eram în întunericul păcatelor, acum trebuie să îmbrăcăm haina de sărbătoare. Este timpul bucuriei: trebuie să îmbrăcăm în prospeţime sufletul nostru, deoarece este timpul reînnoirii”.

V.S.-DIRMM

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *