Condoleanţe transmise la moartea IPS George

Publicat pe: 10 mai 2011|Secțiunea: Ştiri|
[Mesajele sunt adresate PS Florentin Crihălmeanu,
succesor din 2002 al IPS George Guţiu la conducerea Eparhiei de Cluj-Gherla]

Mesajul PS Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de Lugoj

Preasfinţia Voastră,

Am aflat cu tristeţe despre încetarea din viaţă a Î.P.S. Arhiepiscop George Guţiu, cel care a fost Episcop al Eparhiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla. L-am cunoscut de foarte mulţi ani pe Înalt Preasfinţitul George, încă din perioada de clandestinitate a Bisericii noastre. Înaltul ierarh a suferit ani grei de închisoare în perioada în care Biserica Română Unită a fost înmormântată, dar Atotputernicul Dumnezeu l-a învrednicit să vadă ziua reînvierii Bisericii Greco-Catolice din ţara noastră, a putut vedea porţile infernului sfărâmate şi s-a bucurat să vadă cum Biserica lui Cristos, zidită pe Petru, piatra credinţei, îşi continua misiunea sa în istoria mântuirii.

Prin plecarea sa dintre noi, Biserica a pierdut un foarte zelos slujitor al altarului, un mărturisitor al credinţei, un erudit teolog şi un foarte mare pedagog, plin de zel şi altruism. Înalt Preasfinţitul George se numără printre martirii şi mărturisitorii Bisericii Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Ierarhul, clerul şi credincioşii Diecezei Noastre de Lugoj se unesc în rugăciune cu toţi cei care-l deplâng, implorând bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu să dea odihnă veşnică servului Său. Transmitem sincere condoleanţe atât clerului şi credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla cât şi familiei îndoliate. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! În veci pomenirea lui!

+ Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj


Mesajul PS Mihai Frăţilă, Vicarul Bucureştilor

Preasfinţite Părinte,

Plecarea la Domnul a vrednicului de pomenire predecesor al Dumneavoastră în Scaunul Clujului, Înalt Preasfinţitul George, ne lasă inimile cernite. În spiritul bucuriei Învierii dau mulţumită Cerului pentru harul vieţii şi mărturiei Sale. Prezenţa sa în Biserica noastră afirmă şi confirmă binecuvântarea Domnului peste jertfa Crucii întrupate în generaţia muceniciei.

Petrec această plecare cu rugăciune şi gratitudine pentru acest dar al vieţii IPS Sale George Bisericii. Dumneavoastră şi întregii eparhii sincere condoleanţe, asigurarea rugăciunii pentru sufletul celui plecat precum şi unirea întregului Vicariat la doliul Eparhiei. Domnul să-i facă parte cu drepţii!

+ Mihai FRĂŢILĂ
Vicarul Bucureştilor


Mesajul PS John Michael Botean, Episcop de Canton, Ohio, SUA

Preasfinţia Voastră,

La o perioadă destul de scurtă după trecerea întru cele veşnice a fratelui nostru întru episcopat, Preasfinţitul Ioan Şişeştean, iată că vine un nou deces al încă unui ierarh, care prin viaţa sa a dat mărturie virtuţilor cardinale, credinţei, speranţei şi iubirii, atât de necesare în drumul pe care un ierarh trebuie să-l urmeze.

De multe ori pe parcursul vieţii sale, înalt Preasfinţia Sa, Arhiepiscopul ad personam George Guţiu, vorbea de anii petrecuţi în închisoare ca ani care au fost cei mai frumoşi ani din viaţa sa. Când stăm să ne gândim numai din punct de vedere uman la ceea ce spunea înalt Preasfinţia Sa, ne rămâne doar să ne întrebăm cum este posibil aşa ceva – bucurie în închisoare? Dar în acelaşi timp, din punct de vedere al creştinului adevărat, calitate pe care înalt Preasfinţia Sa a avut-o din abundenţă, bucuria în suferinţă este cu adevărat apelativul creştinului – „Fericiţi cei asupriţi pentru dreptate că acelora este împărăţia cerurilor”, spun Fericirile. La fel ca şi Preasfinţitul Şişeştean, singurul lucru care l-a putut întări pe înalt Preasfinţitul George în acele moment, a fost iubirea pe care dânsul o avea faţă de Domnul Nostru Isus Hristos şi către Maica Preacurată.

Prin intermediul acestei scrisori doresc să-mi exprim condoleanţele mele şi, prin mine, ale întregii Eparhii Greco-Catolice Sf. Gheorghe din Canton, pentru pierderea pe care Biserica noastră o suferă prin decesul fratelui nostru. Dar, în acelaşi timp, ascultând cuvintele Domnului Nostru Isus Hristos din Evanghelia după Sf. Ioan 5,24-26 „…cel ce ascultă cuvântul meu şi crede întru cel care m-a trimis, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci a trecut din moarte la viaţă…” suntem întăriţi de speranţa vieţii veşnice pe care înalt Preasfinţia Sa, Arhiepiscop ad personam George Guţiu o împărtăşeşte faţă la faţă cu Cel pe care L-a iubit aşa de mult Vă asigur totodată şi de prezenţa mea în spirit şi în rugăciune la funeraliile fratelui nostru, şi voi cere şi clerului şi credincioşilor noştri de aici din Statele Unite să-l aibă în rugăciunile lor.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească, şi cu drepţii să-l numere. În veci pomenirea lui!

În Hristos Domnul nostru,
+ John Michael Botean
Episcop al Eparhiei Sf. Gheorghe din Canton


Mesajul pr. Simion Ilieş, Vicar general al Eparhiei de Maramureş

Preasfinţia Voastră,

Am primit cu durere vestea trecerii la cele veşnice a înalt Preasfinţitului Părinte George Guţiu, Arhiepiscop ad personam, predecesorul Preasfinţiei Voastre la cârma Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Ne alăturam durerii şi întristării care au cuprins sufletele credincioşilor şi clerului Eparhiei Preasfinţiei Voastre, însă suntem încredinţaţi că Isus Cristos, Cel înviat din morţi, va primi sufletul ÎPS George în patria Sa cerească.

Vă asigurăm, Preasfinţite Părinte Episcop, că în rugăciunile noastre îl vom pomeni pe înalt Preasfinţitul George, ca Bunul Dumnezeu să-i facă parte cu toţi drepţii, răsplătindu-i, astfel, slujirea sa credincioasă din timpul pelerinajului vieţii sale

pământeşti. Dumnezeu să-l ierte şi să-I odihnească în pace! în veci pomenirea lui!

Vicar general,
pr. Simion Ilieş


Mesajul IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti

Preasfinţia Voastră,

Am aflat cu profundă durere de trecerea la cele veşnice a Înalt Preasfinţitului George Guţiu, Arhiepiscop ad personam al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, păstor şi părinte al poporului credincios al lui Dumnezeu şi vă adresăm atât în numele nostru, cât şi al Episcopului Auxiliar, al preoţilor, al persoanelor consacrate şi al credincioşilor, sincerele noastre condoleanţe.

Prin participarea la misterul suferinţei lui Cristos a mărturisit o dată în plus credinţa şi fidelitatea lui faţă de Domnul. Îl rugăm pe Mântuitorul nostru al tuturor să-l unească la misterul glorios al Învierii Sale, aşezându-i sufletul în lumea drepţilor şi dăruindu-i răsplata slujitorului credincios. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

+ Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti


Mesajul PS Petru Gherghel şi al PS Aurel Percă, Episcop, respectiv Episcop auxiliar de Iaşi

Preasfinţia Voastră,

Vestea încetării din viaţă a scumpului şi admirabilului Părinte şi Episcop George Guţiu, cunoscut nouă încă din anii grei ai dictaturii, ne-a îndurerat profund şi trăim împreună cu toţi fraţii din Eparhia de Cluj-Gherla această încercare, cu mare încredere în mila şi iubirea lui Dumnezeu, căci, încheindu-şi călătoria pe acest pământ, s-a întors la casa Tatălui, pentru a ocupa locul pregătit de însuşi Isus, Marele preot, în împărăţia sa veşnică.

Este ştiut că pe umerii lui a apăsat greu crucea celor 14 ani de detenţie, la care s-a adăugat şi grija continuă de a transmite confraţilor şi fraţilor săi, tot în timpuri grele, curajul de a-l vesti pe Cristos şi evanghelia sa. Acesta i-a fost crezul şi datoria de mare preot de a lucra, cu timp şi fără timp, la îngrijirea sufletelor încredinţate, lucru pe care l-a împlinit cu mare seninătate şi tărie sufletească.

Pentru noi, cei de peste Carpaţi, din ţinutul plaiurilor moldovene şi bucovinene, a fost ca un părinte şi prieten, mereu zâmbitor şi senin, transmiţându-ne un spirit de detaşare de cele lumeşti, ca nimeni altul. Îl vedeam mereu alături de marele ierarh şi profet al curajului, veneratul păstor şi cardinal Alexandru Todea, cu care făcea un duet admirabil. Amintirile şi imaginile ce ne-au rămas dau mărturie despre sufletul său mare şi despre bucuria de a-i fi slujit pe toţi cu toată bucuria preoţească.

Îi suntem recunoscători pentru exemplul său, pentru seninătatea sa cuceritoare, pentru curajul şi sfatul său şi, mai ales, pentru credinţa şi fidelitatea sa faţă de Biserică, faţă de Sfântul Părinte Papa, Păstorul Suprem, şi faţă de tot poporul încredinţat spre păstorire.

Îi mulţumim că ne-a fost părinte, frate şi prieten.

Împreună cu episcopul nostru auxiliar Aurel, cu toţi confraţii preoţi, cu părintele Ioan Gabor, care nu-l poate uita din timpul vizitelor prin Moldova, cu întregul cler, cu seminariştii noştri, cu fraţii călugări şi cuvioasele surori, dar şi cu credincioşii noştri, recunoscători pentru viaţa şi exemplul său, ne unim într-o rugăciune comună ca să fie învrednicit de răsplata şi de bucuria veşnică a cerului, împreună cu Măicuţa Sfântă, cu sfinţii şi îngerii cerului şi cu toţi cei care au mărturisit cu curaj credinţa şi iubirea creştină.

În veci pomenirea lui!

+ Aurel Percă
Episcop auxiliar

+ Petru Gherghel
Episcop de Iaşi


Mesajul PS Anton Coşa, Episcop romano-catolic de Chişinău

Preasfinţia Voastră,

Am primit şi noi ca şi Preasfinţia Voastră, cu sentimente de durere şi de speranţă, vestea morţii Înalt Preasfinţitului George Guţiu, cel care v-a precedat în păstorirea credincioşilor Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-catolică de Cluj-Gherla, şi care a fost un ilustru învăţător şi un exemplu de slujire arhierească pentru toata Biserica Catolică din România.

Acest moment dureros şi pentru noi, ne-a readus în amintirile noastre chipul unui mare Om, ce şi-a trăit cu demnitate vocaţia sa de creştin, preot şi arhiereu, atât în închisoare cât şi în libertate, în acţiune dar şi în părăsire. Preasfinţia Voastră, atât eu cât şi credincioşii noştri Vă suntem alături în aceste clipe de încercare şi Vă asigurăm de unitatea şi rugăciunea noastră.

Odihna cea veşnică dă-i-o lui, o Doamne,
şi lumina cea fără de sfârşit să-i strălucească!

+ Anton Coşa
Episcop de Chişinău


Mesajul Cardinalului Leonardo Sandri, de la Congregaţia pentru Bisericile Răsăritene
(Trimis însă PF Lucian Mureşan)

Preafericirea Voastră,

Domnul cel Înviat din morţi l-a chemat intru odihna veşnică, după o îndelungată vieţuire pe pământ, pe cel care a cunoscut ceasul persecuţiei din pricina apartenenţei sale la Cristos, pe Înalt Preasfinţia Sa Arhiepiscop George Guţiu, Episcop emerit de Cluj-Gherla. Regretatul Păstor s-a remarcat tocmai în acel context, prin pilda răbdării şi a stăruinţei sale evanghelice. A ştiut să lucreze ca un „mărturisitor al credinţei” în noaptea cea mai întunecată, nutrind deplina încredere în făgăduinţa Mântuitorului Cel Răstignit şi Înviat. Încredinţându-l Părintelui îndurărilor spre a fi purificat de orice slăbiciune omenească, suntem însufleţiţi de speranţa cea vie ca Înalt Preasfinţia Sa să fie primit pentru veşnicie în Ierusalimul cel ceresc, în preajma Mielului celui Jertfit şi Preamărit.

Preafericirea Voastră, primiţi expresia condoleanţelor mele, pe care o împărtăşeşte şi Arhiepiscopul Secretar, Subsecretarul şi Colaboratorii Ecleziastici şi Laici din Congregaţia pentru Bisericile Orientale. Suntem alături de Preafericirea Voastră şi de Biserica Arhiepiscopală Majoră Română Unită cu Roma, care la scurt timp pierde încă un păstor. Adresez condoleanţele mele Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, în amintirea vizitei mele la Cluj-Gherla acolo unde l-am întâlnit pe iubitul său predecesor Înalt Preasfinţia Sa George Guţiu, precum şi tuturor Membrilor Sinodului Greco-Catolic din România, rudelor şi credincioşilor pe care Înalt Preasfinţia Sa i-a slujit ca un părinte iubitor şi grijuliu.

Sunt bucuros că la Dumnezeiasca Liturghie de înmormântare este prezent Rectorul Colegiului Pontifical Pio Romeno, căruia îi încredinţez prezentul mesaj. În felul acesta, pot să prezint tinerilor seminarişti care la Roma şi în România se pregătesc pentru preoţie, acest exemplu luminos de Episcop după inima lui Cristos. Adresez Preafericirii Voastre, Excelenţei Sale Nunţiului Apostolic şi Episcopilor, preoţilor şi tuturor participanţilor, cele mai călduroase salutari mea în Domnul Cel Înviat.

Leonardo Cardinal Sandri,
Prefectul Congregaţiei
pentru Bisericile Răsăritene


Mesajul IPS Andrei, Mitropolitul ortodox al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

Preasfinţia voastră,

Am aflat cu tristeţe faptul că venerabilul Arhiepiscop ad personam GEORGE GUŢIU s-a mutat la Domnul. Orice plecare ne umple inima de durere şi mai des atunci când cel ce pleacă, pe lângă faptul că L-a slujit pe Hristos şi Biserica Sa, a îndurat din partea sistemului totalitar ani de temniţă pentru credinţa lui.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, precum şi eu personal care l-am întâlnit de mai multe ori şi am avut parte de un dialog plin de bonomie cu dânsul, vă împărtăşim durerea şi-L rugăm pe Arhiereul Cel fără de moarte să-I primească în braţele Sale. Vom asista şi noi la slujba înmormântării şi credem că odată ne vom revedea acolo unde nu mai este „nici scârbă, nici suspinare, ci viaţă fără de sfârşit”.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

+ Andrei
Arhiepiscop şi Mitropolit


Mesajul Episcopului Pap Geza, Eparhia Reformată din Ardeal

Cu durere în suflet, dar acceptând voinţa bunului Dumnezeu, am luat la cunoştinţă cu toţii de trecerea din această viaţă pământească la cea veşnică, întemeiată de către Domnul nostru Iisus Hristos, a înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop GEORGE GUŢIU, Episcop de Cluj-Gherla. Înaltpreasfinţia Sa a fost cunoscut şi de către slujitorii şi toţi enoriaşii Bisericii Reformate din România ca un Părinte cu suflet mare, cu simţ de răspundere şi putere de muncă exemplară. A fost un adevărat adept a reînfiinţării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi a redobândirii bunurilor deţinute înainte de desfiinţarea cultului din 1948.

Dorim să Vă asigurăm, că în aceste clipe de durere şi doliu, atât conducerea, cât şi toţi credincioşii Eparhiei noastre, suntem alături de Dumneavoastră şi ne rugăm pentru pacea sufletească a tuturor enoriaşilor din Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Cerem ca bunul Dumnezeu să-l călăuzească pe înalt Preasfinţitul Părinte Guţiu în împărăţia Cerurilor printre cei drepţi şi prin harul şi mila Sa să Vă dăruiască tuturor putere şi mângâiere în această perioadă de doliu. „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat!” (Iov 1,21)

Cu iubire creştină şi compasiune,

Dr. Pap Geza
Episcop