6 august – dublă sărbătoare pentru Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

publicat la 4 august 2012 în Ştiri

imagineÎn 6 august 2012 se împlinesc 10 ani de la ceremonia intronizării noului Episcop eparhial al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla, în persoana PS Florentin Crihălmeanu, fost Episcop auxiliar al aceleiaşi Eparhii. Tot la această dată se sărbătoreşte şi hramul Catedralei greco-catolice din Cluj-Napoca, Schimbarea la Faţă. În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti de luni, 6 august 2012, de la ora 10.30, Preasfinţia Sa Florentin, preoţii şi credincioşii prezenţi în Catedrala Schimbarea la Faţă, de pe B-dul Eroilor nr. 10, se vor uni în rugăciune de mulţumire pentru împlinirea a 10 ani de când, prin hotărârea Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, toiagul arhieresc al Eparhiei de Cluj-Gherla a fost înmânat tânărului Episcop Florentin Crihălmeanu, cel care i-a urmat Înalt Preasfinţitului George Guţiu, mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste.

Cu acest prilej PS Florentin va rosti un cuvânt de învăţătură despre mărita sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului, dar va prezenta şi o retrospectivă a celor 10 ani ce s-au înscris în istoria Eparhiei de Cluj-Gherla, cu realizări şi nerealizări, cu momentele de bucurie şi înălţare sufletească dar şi cu cele de tristeţe, mai ales prin despărţirea de personalităţi ale Bisericii, precum IPS George Guţiu, Arhiepiscop ad personam, sau alţi preoţi vrednici care au fost modele de credinţă şi care acum mijlocesc la Tronul Ceresc. Pentru toţi aceştia şi pentru drumul ultimilor 10 ani, în care Eparhia de Cluj-Gherla a înaintat în larg cu privirea îndreptată spre Domnul Isus Hristos, va fi înălţată rugăciune şi laudă lui Dumnezeu, Cel care a fost şi este mereu prezent în mijlocul poporului Său, Cel care, prin Episcopi şi preoţi, nu încetează să deschidă tuturor calea mântuirii.

Ceremonia de înscăunare a avut loc în Catedrala Schimbarea la Faţă în 6 august 2002, în cadrul unei Liturghii festive celebrate de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Lucian Mureşan. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa Nunţiului apostolic din acea vreme, ES Jean Claude-Perisset, şi a corpului episcopal catolic din România, a unei delegaţii a Secretariatului pentru Culte din cadrul Guvernului României, precum şi a unor distinşi oaspeţi: autorităţi locale şi centrale, personalităţi din ţară şi străinătate şi reprezentanţi ai altor confesiuni şi culte religioase. Urmând modelul primului Cardinal român, IPS Iuliu Hossu, Păstor al Eparhiei de Cluj-Gherla între anii 1917-1970, a doua zi, noul Episcop a adresat prima sa Scrisoare Pastorală – “Iubitului cler, călugărilor, călugăriţelor şi tuturor credincioşilor creştini” pe care i-a primit spre păstorire, scrisoare care a fost apoi citită în toate cele 158 de parohii existente la acea dată în Eparhia de Cluj-Gherla.

Cităm din acest document un fragment reprezentativ pentru definirea misiunii episcopale pe care PS Florentin a împlinit-o cu cinste în cei 10 ani petrecuţi, până în prezent, la cârma Eparhiei de Cluj-Gherla: “‘Cel ce este capul poporului, trebuie în primul rând să îşi dea seama că este slujitorul celor mulţi – scria Sfântul Augustin unui Episcop în ziua hirotonirii sale – să nu te ruşinezi să fii slujitorul celor mulţi, pentru că Domnul Domnilor nu s-a ruşinat să fie slujitorul nostru’. De aceea, încep prin a spune împreună cu Sfântul Apostol Pavel: ‘Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Hristos Isus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-i slujesc…’ (Tim. 1,12)”.

“Episcopatul este o slujire a lui Dumnezeu prin aproapele, o slujire a aproapelui, după modelul slujirii Mântuitorului Isus Hristos, o slujire ce caută mereu să împlinească Voinţa lui Dumnezeu-Tatăl, aceea de mântuire a sufletelor. O slujire care dincolo de orice virtute sau capacitate umană trebuie fundamentată mai presus de toate pe iubirea faţă de cei încredinţaţi spre arhipăstorire, aceia pe care Hristos i-a iubit: ‘Simone, Fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?’ întreabă Hristos pe Simon Petru, corifeul Apostolilor. Iar Petru răspunde afirmativ. Hristos atunci îi conferă misiunea: ‘Păstoreşte oile Mele!’ (Ioan 21,15-17). Cu alte cuvinte, semnul concret al iubirii faţă de Hristos trebuie să se manifeste în păstorirea oilor lui Hristos”.

“Sfântul Ioan Gură de Aur, în Tratatul despre Preoţie, explică: Hristos ar fi putut să îi ceară lui Petru ‘Dacă Mă iubeşti ţine post, culcă-te pe pământul gol, priveghează îndelung, vino în ajutorul celor nedreptăţiţi…’ Hristos i-a spus, însă, lui Petru doar atât: ‘Paşte oile mele’, evidenţiind supremaţia şi măreţia acestei păstoriri. Isus îl întreabă a treia oară pe Petru: ‘Mă iubeşti?’ nu pentru că nu ar şti că este iubit de Petru, ci pentru a-i cere lui Petru iubirea totală, iubirea perfectă. Isus nu doreşte doar un prieten şi un discipol iubitor, ci doreşte ca acela pe care-l va lăsa în fruntea Bisericii Sale să se identifice total cu misiunea Sa, acea misiune pe care Fiul a primit-o de la Tatăl, “de a servi şi a-şi da viaţa pentru cei mulţi”, din iubire pentru aceia pe care Tatăl i-a încredinţat spre mântuire. O iubire care merge până la sacrificiul suprem – moartea pe cruce. Iată cât este de mare demnitatea slujirii episcopale! Iată cât este de mare iubirea pe care Isus o cere acelora rânduiţi să îi păstorească turma!”

Biroul de Presă al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

* * *

Repere biografice ale Episcopului de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu:

– 17 septembrie 1959 – Florentin Crihălmeanu s-a născut la Iaşi într-o familie de intelectuali. A copilărit împreună cu fratele său şi sora sa – în prezent Maica Maria-Letiţia din Congregaţia Maicii Domnului. Primii trei ani de şcoală primară i-a făcut la Turda, iar clasa a patra la Iaşi. Clasele V-XII le-a urmat la Liceul nr. 15 din Cluj-Napoca, unde a luat şi examenul de bacalaureat. A urmat apoi Politehnica din Cluj-Napoca în cadrul Facultăţii de Mecanică, secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM). În anul 1984 a devenit inginer TCM, şi a lucrat ca inginer la IUT-Bistriţa şi Tehnofrig Cluj-Napoca.

– anul 1986 – a început studiile teologice în clandestinitate, fiind sub îndrumarea pr. Pantilimon Aştelean.

– anul 1990 – a urmat cursurile serale ale Institutului Teologic Universitar Greco-Catolic din Cluj-Napoca.

– 9 septembrie 1990 – a fost hirotonit întru preoţie de către Înalt Preasfinţia Sa George Guţiu, în cadrul unei celebrări liturgice duminicale din Piaţa Libertăţii din Cluj-Napoca.

– octombrie 1990 – iunie 1994 – a studiat la Universitatea Pontificală Urbaniana din Roma, conferindu-i-se diploma de Bacalaureat în Teologie (27 iunie 1992), cu calificativul Magna cum laude, şi în 16 iunie 1994 Licenţa în Teologie, cu calificativul Summa cum laude. Din 1994 a activat ca profesor la Institutul Teologic din Cluj-Napoca. Mai apoi a fost numit Vicar General.

– 6 ianuarie 1997 – a fost consacrat Episcop titular de Sili, auxiliar de Cluj-Gherla, de către Papa Ioan Paul al II-lea, în Catedrala San Pietro din Roma.

– 18 iulie 2002 – Sfântul Scaun l-a numit prin Bula “Pascendi Domini gregis” în funcţia de Ordinarius al Eparhiei de Cluj-Gherla.

– 6 august 2002 – a avut loc ceremonialul întronizării episcopale la Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca.

– 7 iulie 2005 – a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie din cadrul Centrului universitar Pontificia Universitas Urbaniana din Roma, obţinând calificativul Summa cum laude.

– 20-21 iunie 2006 – la Blaj, a participat la sesiunea inaugurală a Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, ridicată la rangul de Arhiepiscopie Majoră de către Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea, fiind ales membru al Sinodului Permanent nou constituit.

26 februarie 2008 – a fost numit de către Papa Benedict al XVI-lea membru a Consiliului Pontifical pentru promovarea Unităţii Creştinilor

– 24 octombrie 2008 – a fost numit de către Papa Benedict al XVI-lea membru al celui de-al XII-lea Consiliu al Secretariatului General al Sinodului Episcopilor.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *