Întâlnirea Eparhială a Operatorilor din Pastoraţia Familiei, ediţia a II-a

publicat la 27 septembrie 2012 în Ştiri

Centrul Manresa al părinţilor iezuiţi din Cluj-Napoca a găzduit sâmbătă, 22 septembrie 2012, Întâlnirea Eparhială a Operatorilor din Pastoraţia Familiei. Întâlnirea, la care a luat parte PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a fost organizată de coordonatorii Departamentului pentru Familie şi Viaţă al Eparhiei de Cluj-Gherla: pr. Ioan Mătieş, Vicar cu laicii, pr. Titus Sas, director al departamentului şi pr. Călin Sechelea, consilier cu probleme de învăţământ şi cateheză şi responsabil al unui curs de pregătire pentru căsătorie organizat în parteneriat cu Centrul caritativ-educativ “Iubire şi Adevăr”. La program au fost invitaţi toţi membrii Birourilor pentru Pastoraţia Familiei – preoţii responsabili spirituali şi responsabilii laici la nivelul fiecărui protopopiat, fiecare împreună cu familia sa.

Programul a început prin celebrarea Sfintei Liturghii în capela mănăstirii. În cadrul predicii, PS Florentin a vorbit despre importanţa unei temeinice pregătiri a operatorilor în pastoraţia familiei: “Pentru a birui în lupta cu răul, un rol important îl are familia, ca şi celulă fundamentală a trupului Bisericii. Boala, în general, intră în organism atacând mai întâi celulele. ‘Trupul’ este o imagine pe care Conciliul Vatican II o utilizează pentru Biserică, iar familia este considerată a fi ‘celula fundamentală’ a societăţii, dar şi a Bisericii. De aceea, este foarte important ca această celulă fundamentală a Bisericii să fie sănătoasă, să fie ferită de rău şi aici este rolul şi implicarea Episcopilor, a colaboratorilor apropiaţi, preoţii, dar şi a operatorilor familiali, a tuturor celor preocupaţi de binele familiei, cei care colaborează pentru binele familiei”. Au fost reluate câteva idei din documentele Bisericii despre rolul pe care îl au aceşti colaboratori pentru binele familiei. S-a amintit un cuvânt al Papei Paul al VI-lea care vorbeşte despre “cei ce doresc să colaboreze lucrând voluntar pentru salvarea sfinţeniei familiei, pentru ca familia să ajungă la plinătatea ei umană şi creştină”.

Episcopul eparhial a lansat invitaţia ca pregătirea cu operatorii şi cu familiile să fie continuată, “conştientizându-i asupra pericolelor societăţii actuale şi asupra modalităţilor în care familiile pot lupta împotriva răului. Să nu uităm că arma cea dintâi este rugăciunea în familie, este lectura cuvântului lui Dumnezeu viu şi lucrător în familie şi îndelungata tradiţie a Bisericii, documentele magisteriale, în care se găsesc sinteze de gândire ale unor mari personalităţi ale Bisericii. Vă invit ca aceste nuclee pe care le începem să devină active în protopopiatele pe care le reprezentaţi. Mă rog Bunului Dumnezeu să vă însoţească în această zi de întâlnire pentru o formare permanentă şi să vă conştientizeze asupra responsabilităţii pe care o aveţi prin acest angajament, nu numai asupra familiei dvs. ci asupra tuturor familiilor care au nevoie de sfat şi îndrumare!”

După celebrarea liturgică, pr. Pablo Guerrero, superior provincial al Societăţii lui Isus, cu o pregătire deosebită în domeniul familiei, a susţinut o conferinţă despre transmiterea credinţei în familie, cu traducerea din limba spaniolă oferită de teologul Paul Oancea. A fost o expunere mobilizatoare şi interesantă, care şi-a propus să reflecte realităţi din viaţa actuală a Bisericii. Criza existentă şi în plan spiritual, nu doar economic, trebuie privită ca fiind, nu doar o problemă, ci şi “o oportunitate pentru a vedea ce trebuie să schimbăm şi să facem astfel încât mesajul Bisericii să fie mai puternic”. S-a pus accentul pe caracteristicile noii evanghelizări, cum trebuie făcută astfel încât să fie cât mai eficientă, care ar putea să fie rolul familiei în această privinţă. În faţa crizei modernităţii a fost oferit modelul unei mai accentuate evanghelizări; “familia creştină din viitor, pe lângă faptul de a avea o viaţă de rugăciune, trebuie să fie misionară”. Au fost oferite două căi care doar puse împreună pot duce la Adevăr: Euharistia şi vestirea Învierii lui Hristos – pastoraţia liturgică şi pastoraţia cuvântului. Un loc important trebuie să ocupe însă cateheza pentru adulţi: “adulţii trebuie să fie primii destinatari ai noii evanghelizări” într-o lume în care nu se mai cunosc principiile creştine. În acest cadru, PS Florentin a adus o mulţumire deosebită pr. Pablo, pentru că s-a implicat în repetate rânduri în Anul Familiei – atât în 2011 cât şi în 2012 -, prin susţinerea de conferinţe, prin îndrumare şi consiliere.

Programul zilei a continuat prin discuţii pe grupuri, pe baza celor prezentate de pr. Pablo, dar şi pe baza activităţilor în pastoraţia familiei realizate la nivel eparhial şi în anumite parohii. De la ora 17.40, întâlnirea pentru concluziile zilei a debutat printr-un moment oferit de copiii familiilor prezente la întâlnire, care au petrecut câteva ore sub atenta supraveghere şi îndrumare a unor surori din Congregaţia Maicii Domnului. Surorile au răspuns generos la invitaţia organizatorilor de a face ca acest timp de formare creştină pentru părinţi să fie şi pentru copii un timp de întâlnire cu Dumnezeu. Copiii au oferit celor mari darul cântecului şi al zâmbetului lor, precum şi câte o mică amintire – un semn de carte purtând simbolul Anului Credinţei – care va începe din luna octombrie a acestui an -, semn al creativităţii lor. În continuare, moderatorul fiecărui grup de discuţii a împărtăşit tuturor concluziile ideilor împărtăşite în timpul zilei, pe temele propuse de organizatori.

Au fost menţionate mai întâi dificultăţi întâmpinate în munca de evanghelizare. Cei care au luat cuvântul s-au referit la numeroasele aspecte din viaţa socială şi viaţa de familie în raport cu viaţa Bisericii, metode de a transmite credinţa care au fost deja experimentate şi soluţii identificate în munca de până acum. Au fost făcute propuneri pentru proiecte de viitor cu privire la activităţi de pregătire şi formare care să antreneze cât mai multe familii, care să ducă la o unitate tot mai deplină în nucleele deja existente, la întărirea şi extinderea, înmulţirea acestora pe teritoriul Eparhiei. În toate grupurile a fost conştientizat mediul ostil din societatea contemporană faţă de principiile vieţii creştine şi, din acest motiv, existenţa unei nevoi de adaptare şi armonizare cu societatea secularizată fără a renunţa însă la credinţă şi chiar devenind mărturisitori ai credinţei. Credincioşii creştini pot fi mărturisitori ai credinţei printr-o viaţă în care să primeze adevăratele valori – cele spirituale şi mai cu seamă iubirea, singurul izvor pentru o viaţă fericită, singura care poate hrăni şi înfrumuseţa viaţa de familie şi, ca urmare, viaţa întregii societăţi.

S-a pus accent pe necesitatea de a catehiza, de a dezbate, a aprofunda şi a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu – pentru aceasta impunându-se nevoia unei colaborări cât mai strânse între laici şi preoţi. A fost subliniat aspectul important al rugăciunii în grupuri, dar şi al rugăciunii personale, pentru ca astfel să existe şi să se adâncească relaţia cu Dumnezeu, pentru fiecare în parte şi împreună, în familii şi în comunităţi parohiale. S-a remarcat nevoia unei reale socializări, care să presupună a petrece un timp împreună şi nu doar a comunica la nivelul reţelelor de socializare.

Mulţumind tuturor celor prezenţi, pr. Călin Sechelea a lansat, la final, către protopopiate, propunerea de a repeta acest tip de întâlnire în diferite locaţii de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla. PS Florentin a dat binecuvântarea de încheiere, fără a uita mai înainte să mulţumească tuturor pentru efortul pe care l-au făcut de a lăsa, pentru o zi, alte preocupări şi a participa la această acţiune: “consider că a fost un mod foarte fructuos de a petrece timpul şi vă mulţumesc pentru interesul pe care îl aveţi şi deşi rodul nu va apare imediat, cu siguranţă el se va vădi în timp. Vă mulţumesc, şi repet cuvintele psalmistului: ‘cât este de bine şi de frumos când fraţii sunt împreună’!”

V.S.- DIRMM

imagine

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *