Funeraliile pr. prof. Tertulian Langa

publicat la 3 august 2013 în Ştiri

“În 30 iulie, la primele ore ale dimineţii, Părintele Tertulian Langa şi-a încheiat slujirea pământească şi suferinţa, trecând în bucuria Domnului şi unindu-se cu Biserica triumfătoare şi mijlocitoare. Biserica mică a familiei – soţia, cei trei copii, nora, cei şase nepoţi şi cei doi strănepoţi – se roagă şi vă cere să vă uniţi cu ea în ruga de mulţumire adusă Domnului Vieţii care l-a ales pe slujitorul Său” – este mesajul familiei îndoliate la naşterea spre cer a pr. prof. Tertulian Langa, la 91 ani de viaţă şi 49 ani de preoţie.

În prima vineri din lună, la 2 august 2013, pr. Langa a fost condus pe ultimul drum pământesc, fiind înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-Napoca. După o zi de bun rămas şi priveghi în capela “Sf. Iosif” din Catedrala în construcţie din Piaţa Cipariu, trupul părintelui a fost depus în faţa altarului Catedralei Episcopale “Schimbarea la Faţă”, s-a celebrat Sf. Liturghie pentru sufletul părintelui Tertulian, după care a urmat Ceremonia de Înmormântare. Întreaga Biserică s-a reunit în jurul prezenţei, de acum doar spirituale, a pr. Tertulian, care contemplă în sfârşit faţa Celui pe care L-a slujit şi L-a dorit cu pasiune întreaga viaţă. Mulţimea credincioşilor a venit, nu pentru a-l plânge, ci pentru a-i celebra trecerea spre Viaţă, pentru a primi din nou în suflete, la fel ca în anii de predicare, chemarea sa arzătoare la iubire şi la credinţa în Dumnezeu.

Au participat PS Claudiu Lucian Pop, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Majore, PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea şi PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, zeci de preoţi, persoane consacrate şi sute de credincioşi.

Pr. Langa este cel dintâi care şi-a înălţat glasul de la amvonul Catedralei Arhiereului Iuliu Hossu la recuperarea acesteia, în 18 martie 1998, pentru a vesti începutul biruinţei dreptăţii lui Dumnezeu, dreptate invocată de martirii şi mărturisitorii Bisericii din catacombe în anii îndelungaţi de rugăciune şi pătimire în închisorile comuniste. Din aceeaşi Catedrală a pornit acum pe ultimul drum pământesc spre deplina libertate. Nu a fost o plecare, ci o “înălţare la cer”, dăruind celor ce l-au însoţit revărsare de lumină. A fost o ardere de tot, ultima Liturghie pe care, celebrând-o, s-a oferit cu totul împreună cu Hristos pe Altarul Jertfei, pentru familia sa extinsă, Biserica.

imagine

Într-un prim moment de evocare a memoriei celui trecut la Domnul, pr. Matei Boilă, mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste împreună cu pr. Langa, i s-a adresat direct, spunând: “Eşti pentru mine la fel de prezent ca înaintea trecerii în lumea drepţilor, aud şi acum, cu aceeaşi putere, glasul tău. Numai că acum, după ce te-ai scăldat în mila şi dragostea Lui, tu ne rosteşti cu mult mai puţină severitate şi cu mult mai multă blândeţe, că dacă suntem o turmă mică şi slabă, suntem turma Lui şi dacă rămânem ai Lui, nu avem de cine să ne temem. Tu care eşti acum în faţa Judecătorului Celui veşnic, eşti unul dintre argumentele noastre, cerând mila Lui, alături de toţi cei care s-au jertfit şi au murit pentru Hristos, episcopi, preoţi şi credincioşi din turma noastră mică. Eşti cel mai puternic argument pentru a cere să fim iertaţi de păcatele noastre. Eşti cel mai puternic argument pentru că eşti un munte de suferinţă acceptată în spiritul alăturării ei patimii lui Hristos.

Modelul credinţei părintelui Langa s-a vădit, în continuare, şi din mesajele de condoleanţe prezentate în cadrul slujbei înmormântării, doar câteva dintre numeroasele mesaje sosite la adresa Episcopiei de Cluj-Gherla, din ţară şi străinătate, dovadă a faptului că prezenţa, în plan spiritual, la această ceremonie a fost de fapt mult mai numeroasă. Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, a dat citire mesajului din partea Nunţiaturii Apostolice din România, a Arhiepiscopului Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic şi mesajului primit de la Congregaţia pentru Bisericile Orientale. PS Claudiu Lucian Pop a transmis mesajul Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major.

Pr. Cristian David, cancelar eparhial, a citit mesajele de condoleanţe primite din partea: IPS Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, PS Petru Gherghel, Episcop romano-catolic al Diecezei de Iaşi, PS Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de Lugoj, PS Vasile Bizău, Episcop greco-catolic de Maramureş, PS John Michael Botean, Episcop greco-catolic al Episcopiei “Sf. Gheorghe” din Canton, Ohio, SUA, a PS Mihai Frăţilă, Episcop vicar greco-catolic de Bucureşti. A fost citit, de asemenea, mesajul din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, semnat de Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

imagine

În continuare, Mons. Mihai Todea a prezentat biografia pr. prof. Tertulian Langa, răsfoindu-i filele vieţii din care amintim aici doar câteva momente semnificative: s-a născut la 26 octombrie 1922 la Târgu Mureş, s-a căsătorit la 11 ianuarie 1948 cu Doina Ana Ştefan, cununia fiind celebrată de Mons. Vladimir Ghika şi pr. Tit-Liviu Chinezu. A fost arestat timp de 16 ani sub regimul comunist, între 23 aprilie 1948 – 26 iunie 1964. A fost hirotonit preot la 20 decembrie 1964 de PS Ioan Dragomir şi, împlinindu-şi rodnica slujire preoţească, a trecut la Domnul la 30 iulie 2013.

Panegiricul Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a încheiat şirul cuvântărilor printr-un emoţionant moment de evocare, dar şi chemare la rugăciune: rugăciune pentru sufletul Pr. Langa, “aşa cum, suntem convinşi, că şi el, de acolo de unde este, se roagă pentru noi“, rugăciune pentru a putea continua şi împlini lupta sa cea bună pentru apărarea credinţei. Preasfinţia Sa a caracterizat modelul de viaţă şi credinţă al pr. Langa prin cuvântul “slujire”: în primul rând slujirea lui Dumnezeu, apoi slujirea Bisericii lui Hristos până la mărturisirea credinţei în condiţiile detenţiei şi nu în al treilea rând, slujirea familiei, cu toate funcţiunile pe care şi le-a asumat pe deplin până în ultimele zile ale vieţii. O viaţă de slujire, o viaţă care a rămas perseverentă acelui moto care îmbină slujirea Bisericii cu cea a familiei: «Eu şi casa mea vom sluji Domnului» (Iosua 24,15).

Au fost amintite cuvintele rostite recent, la celebrarea Zilei Mondiale a Tinerilor de la Rio, de Papa Francisc, care spunea că “păstorilor nu li se cere altceva decât să-L slujească pe Hristos şi să-L ofere pe Hristos prin cuvânt şi prin faptă”. “La lumina acestor cuvinte – a spus Ierarhul de Cluj-Gherla – putem spune că într-adevăr, viaţa părintelui şi fratelui nostru întru Hristos, Tertulian, a fost un continuu răspuns la această chemare a lui Dumnezeu, la chemarea de a vesti Evanghelia, de a sfinţi prin administrarea Sacramentelor şi de a conduce turma încredinţată spre mântuire prin formarea multor generaţii de preoţi şi persoane consacrate, dar şi prin sfaturile pe care le dădea în locul tainic al mărturisirii. Cu adevărat a fost un om care a cultivat comuniunea şi întâlnirea şi poate cel mai bun exemplu îl avem astăzi aici, pentru că el este cel care ne strânge astăzi în faţa Sfântului Altar, împrejurul trupului său, prezent fiind şi el aici spiritual, aşa cum cu toţii ştim, prin credinţă“.

O mulţumire specială a fost adresată tuturor acelora care au fost aproape de patul suferinţei de pr. Tertulian, medicilor care l-au asistat, în mod particular dr. Lorand, care a fost neîncetat alături de pr. Tertulian împreună cu membrii familiei. În prima vineri a lunii august, în prima zi a Postului Preasfintei Fecioare Maria, PS Florentin a făcut invitaţia: “să ne închinăm ei, mama Bisericii, mama preoţilor şi ocrotitoarea familiilor, aceea care a fost prin excelenţă slujitoarea lui Hristos, să mijlocească iubitului nostru păstor, părinte şi slujitor al Fiului ei, odihna dimpreună cu toţi slujitorii martiri şi mărturisitori ai Bisericii şi să adăugăm cuvântul nostru de mulţumire pentru slujirea vrednică şi exemplul luminos pe care acum îl trecem în rândul Bisericii triumfătoare alături de martirii şi mărturisitorii în credinţă, rugându-L pe Marele Preot să-i dăruiască bine-meritata odihnă în pace. Bunul Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii iar memoria să-i fie în veci binecuvântată. Amin.”

imagine

Pr. Cristian Langa, fiul părintelui Tertulian a dat citire unei rugăciuni scrisă de tatăl său şi găsită între filele unui caiet, rugăciunea “Capătul de drum al vieţii”: “O Doamne, iată că mă gândesc neliniştit la clipa de la capătul de drum, când, în căuşul palmelor întinse, îţi voi înfăţişa întreaga viaţă, cu suferinţele şi bucuriile, cu împlinirile, dar şi cu răzvrătirile, cu lenea, cu laşitatea şi cu lepădările, dar şi cu tainicul elan de a ieşi din ipocrizie, de a fi doar eu, adevăratul, în faţa Adevărului. Temută va fi clipa când mă voi şti privit cu ochii Adevărului. Dă-mi, Doamne, exerciţiul de a fi adevărat, ca prin cunoaşterea aceluia care sunt, nu cel care-aş vrea să par, să fiu adevărat măcar atunci în clipele supreme. Să pot rosti: acesta sunt. Primeşte-mă, cu îndurare, aşa cum sunt: sluţit dar nefăţărnicit; adevărat fiind mă vei primi în Adevărul veşnic, în Adevărul iertării Tale nesecate, întru iubirea Ta. Amin, Doamne, amin“.

Pr. Cristian a transmis, “ca o continuare a celor asumate de tata“, din partea familiei şi împreună cu familia Langa, un ultim mesaj, prin care “la temelia zilei de astăzi a Bisericii, punem şi durerea, dar şi încrederea noastră“, ce a fost exprimată cu glas ferm prin cântarea: “Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”

VS-DIRMM

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *