Hramul Catedralei "Schimbarea la Faţă" din Cluj-Napoca şi aniversarea intronizării Episcopului eparhial de Cluj-Gherla

Publicat pe: 8 august 2014|Secțiunea: Ştiri|

O sărbătoare semnificativă pentru întreaga Biserică şi în mod particular pentru Eparhia de Cluj-Gherla a fost miercuri, 6 august 2014, ziua "Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Isus Hristos": s-a sărbătorit Hramul Catedralei episcopale din Cluj-Napoca şi împlinirea a 12 ani de la intronizarea Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu ca Episcop al Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.

Cu acest prilej, la Sfânta Liturghie a sărbătorii din Catedrala "Schimbarea la Faţă", în jurul Episcopului eparhial s-au reunit 12 preoţi, între care pr. Mihai Todea, Vicar general, pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj 1, pr. ierom. Laurian Daboc, superior provincial al Ordinului "Sf. Vasile cel Mare", preoţi consilieri – pr. Florin Bozântan şi pr. Romulus Silaghi, pr. Virgil Florian, prelat papal, preoţi care slujesc la Catedrală – pr. Lazăr Teodor şi pr. Iosif Irimie, diaconi, subdiaconi, studenţi teologi, persoane consacrate – surori din Ordinul "Sf. Vasile cel Mare" cu Superioara Provincială, Maica Valentina, Surori din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului, şi credincioşi în număr mare.

imagine

În cuvântul de învăţătură, PS Florentin a explicat: "această biserică a fost ridicată între anii 1775 – 1779, iar arhitectul a fost Johann Eberhardt Blaumann, austriac. Trebuie ştiut că biserica a aparţinut Ordinului Minorit Franciscan iar finanţarea construcţiei a fost făcută de către Împărăteasa Maria Terezia, aflată în vremea aceea în tronul de la Viena, iar principatul Transilvaniei, făcând parte din Imperiul Habsburgic, era sub această coroană. Mult mai târziu, în 1924, acest edificiu este oferit de către Papa Pius al XI-lea, Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, mai concret, Arhieparhiei de Făgăraş şi Alba Iulia. Papa Pius al XI-lea este un mare binefăcător al Bisericii noastre, care a ctitorit şi Colegiul Pio Romeno din Roma, un colegiu adaptat ritului bizantin, unde studiază, începând din 1937, studenţii care se pregătesc pentru a sluji Bisericii noastre. Mai târziu, prin documentul Solemni Conventione, din 5 iulie 1930, după rearondarea Eparhiilor, biserica ‘Schimbarea la Faţă’ devine noua Catedrală a Eparhiei de Cluj-Gherla."

"În această Catedrală s-a intronizat, în 1930, Episcopul Iuliu Hossu, primul Cardinal de mai târziu şi mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste. IPS Iuliu Hossu este Arhiereul care a împodobit această biserică, ridicată în stil baroc, cu elementele bizantine necesare cultului: iconostasul, sfeşnicele înalte care există şi acum, tronul arhieresc, sunt doar câteva dintre aceste elemente care împodobesc biserica noastră. Continuând firul istoriei, după momentul preluării acestei biserici de către o altă confesiune, în 1948, a urmat anul 1998, când, în ziua de 13 martie, sfântul lăcaş a fost recuperat prin justiţie pentru Biserica noastră, şi în aceeaşi zi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop George Guţiu a celebrat aici întâia Sfântă Jertfă Liturgică greco-catolică după 1948. Tot în această Catedrală, prin mila Bunului Dumnezeu, în anul 2002, am primit toiagul arhieresc pentru slujirea acestei Eparhii. Sărbătoarea din această zi este şi un moment de aducere aminte şi de mulţumire cu recunoştinţă adusă lui Dumnezeu, pentru aceşti 12 ani de păstorire, în care, prin harul Bunului Dumnezeu, au fost binecuvântate 41 de biserici, au fost sfinţiţi întru slujire ministerială 75 de diaconi şi 76 de preoţi care acum se află în via Domnului. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această întreită aniversare pe care astăzi o celebrăm şi vă invit să ne oprim câteva clipe asupra scenei splendide a Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Hristos."

imagine

PS Florentin a continuat meditând despre divinitatea lui Dumnezeu revelată prin lumină, mai întâi pe deplin lui Adam, înainte de păcat, dar şi apoi, doar o străfulgerare a acestei lumini luminează faţa lui Moise, pe Muntele Sinai şi din nou pe deplin, Preasfintei Fecioare Maria, "la Bethleem, în ieslea sărăcăcioasă, ea a fost cea dintâi care a văzut Chipul lui Dumnezeu. Acum însă, în sărbătoarea de astăzi, Isus alege trei dintre apostoli, Petru, Iacob şi Ioan, ei vor vedea strălucirea Chipului lui Dumnezeu în toată divinitatea Sa". "Iubiţi credincioşi, în momentul în care Petru percepe bună-starea acestei lumini dătătoare de bucurie, de linişte, doreşte să rămână mereu acolo, pe Muntele Tabor, însă această lumină acum este prefigurativă. Va veni momentul când şi Petru şi Iacob şi Ioan şi ceilalţi apostoli, vor fi chemaţi să intre în lumina Fiului în care au crezut. Acum însă, ei doar trebuie să se întărească în credinţă, să înţeleagă că omul pe care Îl văd este plin de strălucirea divinităţii, să înţeleagă faptul că şi atunci când El va muri pe Cruce, torturat, batjocorit, lumina Lui va fi aceeaşi, comuniunea cu divinitatea, cu Tatăl, va fi aceeaşi. Această lumină a cunoaşterii trebuie acum să o păstreze în sufletele lor."

"Aceeaşi lumină, iubiţi credincioşi, suntem chemaţi să o primim şi noi astăzi, să ne întărim în credinţă şi să îl rugăm pe Dumnezeu să îl putem privi întotdeauna la lumina credinţei noastre, astfel încât viaţa noastră să nu rămână doar cu micile idealuri zilnice, lunare, sau anuale, ci să lăsam paşii vieţii noastre luminaţi şi îndrumaţi de lumina divinităţii Sale în care şi noi, cu toţii, suntem chemaţi, după cum spune psalmistul: «pentru ca întru Lumina Ta să vedem Lumina». De aceea, să ne rugăm astăzi Domnului nostru Isus Hristos, Lumina cea adevărată, ca El să ne dea să putem rămâne mereu întru această lumină: «Hristoase, Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume, să strălucească peste noi Lumina Feţei Tale, ca într-însa să vedem Lumina cea adevărată, Lumina cea neapropiată, şi îndreptează paşii noştri spre Lumina Feţei Tale, pentru ca, astfel, Ţie să îţi aducem mărire, Tatălui atotputernic, Fiului schimbat la Faţă şi Spiritului Sfânt, Lumină şi viaţă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.»"

La încheierea celebrării liturgice, în numele clerului, al persoanelor consacrate şi al credincioşilor Eparhiei de Cluj-Gherla, Mons. Mihai Todea, a urat Ierarhului de Cluj-Gherla "sănătate, putere, curaj şi încredere! Domnul să vă dăruiască toate harurile de care aveţi nevoie şi să vă lumineze paşii cu lumina Sa şi să vă fie mereu alături. Noi, toţi, Preasfinţite, vă asigurăm de rugăciunile noastre, vă mulţumim de încrederea acordată şi vă dorim păstorire de Dumnezeu binecuvântată şi rodnică spre mântuirea sufletelor care v-au fost încredinţate. Întru mulţi şi sfinţi ani, Preasfinţite Stăpâne!"

imagine

Răspunzând frumoasei urări, PS Florentin, a spus, reluând cuvintele Sfântului Augustin: "«Împreună cu voi sunt creştin dar pentru voi sunt Episcop» şi împreună formăm Biserica. De aceea, în primul rând şi eu doresc să mulţumesc cu recunoştinţă memoriei înaintaşilor, celor opt Episcopi în Tronul Eparhiei de Gherla şi de Cluj-Gherla: Ioan Alexi, Ioan Vancea, Mihail Pavel, Ioan Sabo, Vasile Hossu, Cardinalul Iuliu Hossu, Ioan Chertes, George Guţiu, Arhiepiscopul nostru de vrednică amintire. Le mulţumim înaintaşilor noştri pentru drumul pe care l-au săvârşit alături de turma încredinţată până în anul 2002, când, prin mila Bunului Dumnezeu, am primit tronul şi toiagul acestei Eparhii şi doresc să mulţumesc celor care m-au ajutat şi m-au sprijinit în munca arhipăstorească (…). PS Florentin a mulţumit tuturor preoţilor Eparhiei de Cluj-Gherla, persoanelor consacrate, credincioşilor, spunând în încheiere, "cu toţii, prin botez am primit lumina Învierii care este menită să transfigureze sufletele, să le preschimbe în Lumina lui Hristos. Fie ca, în această lumină, să putem vedea cu toţii Lumina. Lăudat să fie Isus Hristos!