Comemorarea pr. ieromonah Silvestru Augustin Prunduş – slujitor al lui Cristos şi al Bisericii Sale

publicat la 23 septembrie 2014 în Ştiri

Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, Provincia Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (OSBM), a organizat în 19-20 septembrie 2014 Simpozionul omagial Silvestru Augustin Prunduş, la împlinirea a 10 ani de la trecerea la cele cereşti a pr. Ieromonah Prunduş, "preotul, călugărul bazilian OSBM, confesorul, părintele spiritual, doctorul în teologie, liturgistul, istoricul, părintele poliglot cu o vastă cultură şi conducătorul Ordinului Sfântului Vasile cel Mare şi al Eparhiei de Cluj-Gherla într-o vreme de mare restrişte, dar mai ales omul cu o credinţă de neclintit" – cum l-a caracterizat actualul superior provincial OSBM, pr. Ieromonah Laurian Daboc.

Manifestarea dedicată cinstirii memoriei acestei mari personalităţi a Bisericii Greco-Catolice a fost structurată pe două secţiuni; prima parte, constând în prelegeri şi discuţii, s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de vineri, 19 septembrie, în Aula "Cardinal Iuliu Hossu" din Catedrala în construcţie din Piaţa Cipariu. Răspunzând invitaţiei pr. Ieromonah Laurian, a fost prezent PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj. PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla – care se află la Amman, Iordania, unde participă la cea de-a VIII-a Întâlnire de Dialog între Bisericile Ortodoxe şi Biserica Catolică – a fost reprezentat de Mons. Mihai Todea, Vicar General eparhial.

imagine

Programul a fost deschis de Mons. Mihai Todea, care, în numele PS Florentin, a adresat o urare de bun venit Preasfinţiei Sale Alexandru, exprimând totodată comuniunea cu toţi Ierarhii Bisericii Române Unite cu Roma şi cu întreaga Biserică la acest eveniment dedicat pr. Silvestru Augustin Prunduş, din localitatea Căşei, "care a făcut parte, de-a lungul timpului, dintr-un Ternar de conducere al Eparhiei noastre, a fost unul dintre Vicarii generali, Superior provincial al Ordinului Sf. Vasile cel Mare, profesor de teologie în cadrul Institutului Teologic din Cluj după 1989 şi multe alte responsabilităţi şi misiuni în cadrul Bisericii noastre".

În continuare, PS Alexandru a răspuns salutului, spunând: "am considerat ca o datorie a mea de a răspunde prezent la o astfel de invitaţie. Felicitări pentru această iniţiativă de a aduce în actualitate personalitatea unuia dintre oamenii de seamă ai Bisericii lui Cristos, ai Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, un mărturisitor al credinţei catolice dar şi un apărător al destinelor poporului român. Mereu trebuie să-i avem în memorie pe oamenii care sunt vrednice modele de urmat, să nu uităm trecutul lor, care pentru noi este lumină călăuzitoare".

A urmat un şir de conferinţe menite să evoce memoria pr. Prunduş. Prima conferinţă, cu titlul "Silviu Augustin Prunduş – consideraţii istorico-biografice", prezentare a contextului mai larg, cultural-istoric, în care s-a format şi dezvoltat personalitatea pr. Prunduş, a fost susţinută de pr. conf. dr. Ovidiu Horia Pop, de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Oradea. A urmat dr. Traian Neamţu, coleg de detenţie cu pr. Silvestru, care a prezentat conferinţa "Părintele Silviu Prunduş" – o mărturie despre suferinţele teribile din timpul închisorii şi greutăţile survenite după eliberare, în încercarea de a redobândi drepturile Bisericii Române Unite. Au mai luat cuvântul, din public, pentru momente de mărturie, d-na Mariana Berinte, fiică spirituală, şi dl. Inocenţiu Poruţiu, fiu spiritual al pr. Prunduş, exprimând iubirea părintească, grija, disponibilitatea şi spiritul de sacrificiu cu care-i călăuzea părintele.

imagine

Pr. Laurian Daboc a rostit apoi o alocuţiune despre "Chemarea la călugărie a pr. Prunduş" – chemare legată de prima întâlnire a pr. Prunduş cu IPS Iuliu Hossu -, iar, la final, pr. dr. Florin Bozântan, de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj-Napoca, a prezentat cartea apărută la Editura Galaxia Gutemberg, lansată cu această ocazie, conţinând teza de doctorat în Ştiinţele Bisericeşti Orientale "Introductio linguae romenae in Sanctam Liturgiam" (Introducerea limbii române în Sfânta Liturghie), teză susţinută de pr. Prunduş în 19 februarie 1943, cu calificativul "magna cum laude", la Institutul Pontifical de Studii Orientale din Roma.

Partea a doua a programului dedicat personalităţii pr. S. A. Prunduş, cu un conţinut spiritual-comemorativ, a avut loc sâmbătă, 20 septembrie, la vechea reşedinţă a pr. Ieromonah Silvestru Augustin, de pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Cluj-Napoca, locul care, datorită lui, a fost un punct de rezistenţă a Bisericii Române Unite în perioada de clandestinitate. Sfânta Liturghie în memoria pr. Prunduş a fost celebrată de PS Alexandru Mesian şi peste 20 de preoţi, la altarul amenajat în faţa grotei Preasfintei Fecioare Maria din curtea înverzită a casei în care acesta a trăit, un loc unde părintele a slujit de multe ori Sfânta Liturghie. Între preoţii concelebranţi s-a aflat şi pr. Grigore Arieşan, care, din 1976, a făcut parte din comunitatea călugărească ce s-a format, la domiciliul de pe str. Gheorghe Lazăr, în jurul pr. Prunduş.

La celebrarea liturgică, alături de pr. Laurian Daboc şi părinţii şi fraţii bazilieni, au participat preoţi, persoane consacrate: surori din Ordinul Sf. Vasile cel Mare, cu Maica Valentina, superioară provincială; surori din Congregaţia Maicii Domnului, cu Maica Paula, superioară generală; persoane consacrate din alte Ordine şi Congregaţii religioase, părinţi iezuiţi, credincioşi în număr mare, dintre care mulţi l-au întâlnit şi cunoscut pe pr. Prunduş.

imagine

În cuvântul de învăţătură, Mons. Mihai Todea a pătruns înţelesul mesajului evanghelic al zilei, nu fără a reaminti: "În această zi, suntem adunaţi într-un loc încărcat de istorie şi de semnificaţii profunde. Suntem adunaţi pentru a-l comemora, a ne aduce aminte şi a ne ruga pentru mântuirea sufletului părintelui şi fratelui nostru, ierom. S. A. Prunduş, cel care multora dintre noi ne-a fost îndrumător spiritual sau profesor". Au concelebrat pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii; pr. Ioan Mătieş, Vicar cu laicii; preoţi invitaţi, sosiţi din întreaga Biserică: Ţara Oaşului, Eparhia de Oradea, Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, răspunsurile liturgice fiind oferite de corul surorilor baziliene.

La încheierea celebrării liturgice, superiorul provincial OSBM, pr. Laurian, a dat citire unor rânduri scrise de pr. Prunduş în momentele de început ale urmării vocaţiei sale (1947): "Mă duce dorul sincer de a mă sfinţi şi prin aceasta de a mântui cât mai multe suflete, mă duce mai departe certitudinea că într-o viaţă de comunitate, unde fiecare nu se caută pe sine ci mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor, voi putea munci cu mai mult rod pentru Biserica şi neamul din care facem parte şi căruia îi lipseşte atât de mult viaţa monahală. Mă duce în cele din urmă şi nădejdea că după noi, vor urma şi alţii care, încolonându-se între bravii fii ai Sfântului Vasile, umăr la umăr, vom putea înfrunta urgia vremurilor prin care trecem şi vom face să strălucească Icoana lui Cristos în cât mai multe suflete creştineşti. Doresc sincer să ajung cât mai repede la noviciat, care este pentru mine locul doririlor, prevăd că nu voi putea merge înainte de 1 octombrie 1947, fiind reţinut de lucrările de redactare a Şematismului eparhial."

"Încrezător în ocrotirea binevoitoare de Mamă a Preacuratei, în ziua Sărbătorii Naşterii ei, mă dăruiesc fără rezervă desăvârşitului Monah, Isus Cristos, adevăratul nostru model". Citind aceste rânduri, pr. Laurian a exclamat: "Acesta poate să fie pentru noi un testament, pentru toţi cei care doresc să intre în mănăstire. Iată, părintele, cu un spirit de slujire, cerea să intre pentru a sluji, nu pentru a se căuta pe sine însuşi. Cred că o reîntoarcere la acest spirit este necesară pentru fiecare preot şi frate al Ordinului. Să-l slujim pe Cristos, jertfindu-ne. Suntem urmaşii acestor călugări care au avut un crez pe care ni-l lasă nouă. Dacă, poate, până acum nu am urmat cu fidelitate acest crez, să încercăm de astăzi înainte să ne analizăm, să vedem cum putem sluji mai bine Ordinul şi Biserica lui Cristos."

imagine

"Pr. Prunduş era cuprins de elanul începutului şi se simţea plin de entuziasm, de fericire, de avânt şi scria: ‘ştiu că bucuria, fericirea, elanul şi fervoarea începutului nu mă vor ţine toată viaţa, ştiu că aceste simţăminte mă vor părăsi, dar va rămâne voinţa de la sluji lui Cristos şi de a trăi unit cu Cristos. Aceasta o cer de la Domnul şi aceasta să o cereţi şi dumneavoastră, toţi’. Iată, acest lucru trebuie să îl cerem şi noi. Dacă ne vor părăsi avântul, fericirea, să rămână acea voinţă de a-l sluji pe Cristos, voinţă pe care pr. Prunduş a avut-o până la sfârşitul vieţii". Cu acest gând de pioasă amintire, a început rugăciunea parastasului pentru sufletul pr. Prunduş.

În continuare, au fost binecuvântate de către PS Alexandru, prin stropire cu apă sfinţită, două plăci prin care a fost marcată cădirea de pe str. Gheorghe Lazăr şi memoria pr. Prunduş, precum şi muzeul amenajat în fosta capelă de la demisolul clădirii, care, pentru mulţi ani în perioada de clandestinitate a Bisericii Greco-Catolice (1978-1989), a fost "aulă de studii pentru cei care aveau nevoie, capelă de rugăciune unde au fost celebrate hirotoniri, botezuri, căsătorii. Era o capelă permanentă, într-o pivniţă, la subsolul clădirii, în care mulţi dintre noi am ascultat primele Sfinte Liturghii în rit bizantin şi am învăţat cântările liturgice, am ascultat cuvintele de învăţătură ale pr. Prunduş" – cum a caracterizat-o recent PS Florentin.

Programul comemorativ s-a încheiat prin mărturii ale celor care l-au cunoscut pe pr. Prunduş, prima mărturie fiind a PS Alexandru Mesian, care l-a cunoscut în urmă cu 50 de ani, şi de atunci au fost foarte apropiaţi. O mărturie impresionantă a fost a d-lui Crişan, membru al Ordinului Terţiar al Sf. Vasile cel Mare, coleg de suferinţă în închisorile comuniste. Au urmat alte mărturii prin care personalitatea pr. Prunduş s-a conturat într-un mod unic – era viu, prin sufletele şi amintirile celor ce l-au avut aproape. Programul s-a încheiat cu agapa fraternă la care, fiind invitaţi toţi participanţii, s-au depănat în continuare amintirile şi frumoasele mărturii despre pr. Silvestru Silviu Augustin Prunduş.

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *