1 Decembrie – Ziua Naţională a României – rugăciune şi bucurie în Biserica Greco-Catolică

Publicat pe: 2 decembrie 2014|Secțiunea: Ştiri|

Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, împreună cu toţi românii, a celebrat Ziua Naţională a României prin rugăciune de mulţumire pentru Unirea politică realizată la 1 Decembrie 1918, precum şi prin evocarea rolului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, la constituirea statului unitar român. Alături de autorităţile locale şi centrale, de Mitropolitul ortodox, IPS Andrei Andreicuţ, şi de reprezentanţi ai celorlalte confesiuni religioase clujene, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a participat la ceremoniile din Piaţa Avram Iancu organizate de autorităţile clujene, prin care s-au aniversat împrejurările istorice ce au dus la înfăptuirea României Mari.

Totodată, în principalele centre spirituale de pe teritoriul Eparhiei, s-au oficiat Te Deum-uri dedicate marelui eveniment şi parastase de pomenire a luptătorilor pentru afirmarea naţională a românilor şi pentru unitatea realizată la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia. La orele dimineţii, în 1 decembrie 2014, PS Florentin, împreună cu un sobor de preoţi, a celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala episcopală Schimbarea la Faţă, sfântul locaş din care, între 1930-1948, însuşi Vestitorul Unirii, Episcopul Iuliu Hossu, păstorea Eparhia de Cluj-Gherla. În această Catedrală, marele Arhiereu Iuliu Hossu repeta, la fiecare aniversare a zilei de 1 Decembrie 1918, ceea ce a spus în faţa mulţimilor adunate la Alba-Iulia: "A biruit dreptatea! Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii Lui. Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam întreg, pentru suferinţele veacurilor, purtate de un neam cu credinţă în Dumnezeu şi cu nădejdea în dreptatea Lui".

SONY DSC

În predica rostită la Sfânta Liturghie din Catedrală, actualul Episcop de Cluj-Gherla, PS Florentin, a evocat evenimentul Unirii Transilvaniei cu Patria mamă, România, reamintind: "În mod particular, în această zi, se cuvine să pomenim eroii neamului, martirii, mărturisitorii de atunci şi de mai târziu ai neamului românesc, cei care au strălucit prin puterea de a-şi urma idealurile de viaţă împotriva tuturor adversităţilor vremii şi a vrăjmaşilor, şi care, prin aceasta, au strălucit şi prin credinţa lor. Biserica noastră Română Unită cu Roma a avut un rol însemnat în actul Unirii, pentru că, încă de la înfiinţarea ei, a fost o Biserică a Unităţii, în trei dimensiuni: unitatea cu Dumnezeu, unitatea între confesiunile creştine şi, nu în ultimul rând, unitatea în cadrul aceleiaşi naţiuni."

"Actul Unirii a fost sigilat, la 1918, prin vocea bine-vestitorului Unirii neamului românesc şi întâiul Cardinal al neamului românesc de mai târziu, IPS Iuliu Hossu, care atunci avea numai 32 de ani şi fusese consacrat cu doi ani înainte, la 30 de ani, după ce a obţinut doctoratul în filozofie şi teologie la Roma. Întors acasă, s-a înrolat ca şi preot militar pe front, în Primul Război Mondial, şi apoi a fost ridicat la demnitatea de Episcop. El a pronunţat atunci, la Alba-Iulia, la 1 Decembrie 1918, după ce a citit Actul Rezoluţiunii Marii Adunări Naţionale, acele memorabile cuvinte: ‘De acum o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului Său‘. Ne rugăm la acest moment comemorativ ca aceia care vor fi în continuare rânduiţi la cârma ţării noastre să nu uite aceste două principii fundamentale: faptul că România Mare s-a întemeiat pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa în Dumnezeu a poporului său."

"Ne rugăm în această zi pentru toţi făuritorii Marii Uniri şi ne amintim şi de cuvântul providenţial al Cardinalului Iuliu Hossu, care a spus: ‘Dacă nu exista Unirea religioasă de la 1700, nu era nici Adunarea de la Blaj de la 3/15 mai 1848, unde s-a strigat: Vrem să ne unim cu Ţara! Şi fără aceasta nu era nici Unirea din 1918‘" (nn. Iuliu Hossu, "Credinţa noastră este viaţa noastră, memoriile Cardinalului dr. Iuliu Hossu", Cluj-Napoca, 2003, p. 491).

imagine

"De aceea să fim mândri că suntem greco-catolici, să fim mândri că suntem români, dar această mândrie să se manifeste în primul rând prin acceptarea dreptăţii lui Dumnezeu şi a credinţei în Dumnezeu. Să ascultăm acum cuvântul de dincolo de timp al Cardinalului care ne vesteşte Unirea!", a invitat Preasfinţia Sa la următorul moment al comemorării din Catedrala clujeană. Purtând ecoul cuvintelor ce răsună tot mai puternic cu curgerea timpului, şi în Ziua Naţională a anului 2014, credincioşii au putut asculta vocea Cardinalului Iuliu Hossu citind Declaraţia Unirii, prin redarea înregistrării audio făcută de pr. Grigore Arieşan din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, în 1970, pe când Ierarhul clujean, Cardinalul Iuliu Hossu, se afla în domiciliu obligatoriu la Căldăruşani, în ultimele zile ale vieţii sale.

V. S. – DIRMM

SONY DSC