Întâlnire de bilanţ şi prezentare a Eparhiei de Cluj-Gherla pe anul 2014

publicat la 14 februarie 2015 în Ştiri

Joi, 12 februarie 2015, în Aula "Cardinal Iuliu Hossu" de la parterul Catedralei în construcţie din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, s-a desfăşurat întâlnirea de bilanţ referitoare la activitatea Eparhiei de Cluj-Gherla în anul 2014. A fost de faţă structura ierarhică a Eparhiei de Cluj-Gherla: Episcopul eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, preoţii vicari, consilieri, economul eparhial, rectorul Seminarului Teologic "Sf. Ioan Evanghelistul", directorul Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu", pr. protopop de Cluj, preoţi parohi ai parohiilor din Cluj-Napoca împreună cu câte un curator parohial, reprezentanţi ai Ordinelor şi Congregaţiilor de Viaţă Consacrată, membri ai Consiliului Pastoral al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Într-o primă parte a reuniunii, pr. Mihai Todea, Vicar general eparhial, a făcut o prezentare generală a Eparhiei, însoţită de proiectarea unor slide-uri cu detalii pentru fiecare structură, prezentare întocmită cu ajutorul tuturor departamentelor Curiei episcopale. O atenţie deosebită a fost acordată sectorului Învăţământ – Formare. Cu privire la acest sector, pr. Mihai Todea a enumerat câteva aspecte pozitive, în primul rând faptul că a fost finalizată şi inaugurată noua clădire a Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" din curtea Episcopiei (str. Moţilor, nr. 24, Cluj-Napoca), a cărei construcţie a început în anul 2012.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de renovare, "s-ar putea spune, de reconstruire", a clădirii din curtea bisericii Bob (str. Episcop Ioan Bob nr. 5), în care, începând cu acest an şcolar, 2014-2015, funcţionează şcoala primară care face parte din structura de învăţământ a Liceului. "În anii care urmează ne vom preocupa de deschiderea claselor V-VIII, tot în cadrul acestui Liceu. Problema educaţiei, a formării umane, intelectuale şi religioase a copiilor şi a tinerilor este permanent în atenţia noastră şi vom încerca să îmbunătăţim această activitate."

"Activitatea de învăţământ-formare se desfăşoară şi prin cateheza pe care preoţii sunt obligaţi să o facă în parohiile pe care le păstoresc. Cateheza parohială este organizată în 70 de parohii. Trebuie evidenţiate mai ales parohiile Mănăştur 1 Vest, Grigorescu, Andrei Mureşanu din Cluj-Napoca, parohiile din localităţile Bistriţa, Dej, Gherla, Sângeorz-Băi şi Târgu-Lăpuş. Religia, ca oră de învăţământ în şcoli, este predată de 19 profesori, care predau în 45 de şcoli. Seminarul Teologic eparhial îşi desfăşoară activitatea didactică sub tutela Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca."

"Subliniem faptul că, începând cu anul 2014, s-a decis organizarea Cursului de formare permanentă pentru preoţii Eparhiei noastre, curs ce va fi organizat în fiecare an, având cel puţin două sesiuni, de primăvară şi de toamnă. Un alt curs de formare pentru preoţi este organizat de Departamentul pentru Familie şi Viaţă şi se adresează preoţilor implicaţi activ în pastoraţia familiilor". În ceea ce priveşte sectorul laici şi asociaţii ale laicilor, pr. Vicar a afirmat: "Aici ar trebui să fie evidenţiate fiecare asociaţie, grup de rugăciune, dar şi fiecare credincios al Bisericii noastre, pentru că, suntem convinşi că fiecare, în măsura capacităţii sale, s-a străduit să corespundă misiunii care i-a fost încredinţată sau pe care şi-a asumat-o".

În continuare, dl. Cristian Teglaş, econom eparhial, a vorbit despre elaborarea şi redactarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID) stabilit la nivelul Eparhiei, despre obiectivele şi aplicarea acestui plan. Este vorba despre elaborarea unui proiect comun, pe fiecare Eparhie din cadrul Arhiepiscopiei Majore, care să vizeze sectoarele prioritare pe o perioadă de 5 ani. Pe baza acestui proiect, asociaţii internaţionale, în mod special Renovabis, dar şi Conferinţa Episcopilor Americani, vor face în continuare investiţii şi vor acorda ajutoare financiare.

"După ce, în mai, 2014, în Sinodul Bisericii Române Unite s-a hotărât ca fiecare Eparhie să lucreze la Planul Integrat de Dezvoltare, o comisie s-a întâlnit în luna iulie cu un consultant din Germania. Comisia a fost formată din 25 de persoane – laici, persoane consacrate, responsabili cu pastoraţia, cu învăţământul, cu cateheza, cu partea social-caritativă -, pentru a prezenta liniile în vederea realizării acestui plan. După aceea a fost numită o comisie pentru adunarea şi redactarea acestor informaţii – priorităţi şi obiective; şi trei subcomisii – au fost în jur de 30 de persoane care au lucrat la realizarea acestui plan, în dorinţa de a găsi o abordare care să reflecte realitatea şi nevoile reale existente."

"S-a lucrat mult, timp de 4 luni, comisia a participat la întâlniri cu celelalte comisii din BRU la Blaj, Oradea, Baia Mare şi Cluj, pentru a finaliza PID-ul. Pentru elaborarea acestui plan a existat o parte formală, aprobarea dată de Consistoriu, şi o parte spirituală, prin rugăciunea făcută în cadrul exerciţiilor spirituale anuale cu consilierii eparhiali. Într-o primă parte a planului – o parte narativă, se face prezentarea Bisericii noastre – se arată că suntem o Eparhie parte a unei Biserici Catolice Răsăritene care se confruntă cu o serie de provocări şi speranţe. Urmează o viziune – să fim o Biserică locală vie şi dinamică, înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu şi însufleţită de Spiritul Sfânt, şi un moto, exprimat prin cuvântul Cardinalului Iuliu Hossu, ‘Credinţa noastră este viaţa noastră’.

"Urmează misiunea noastră ca Biserică, valorile pe care le împărtăşim, priorităţile pentru următorii 5 ani – cea dintâi fiind prioritatea pastorală, apoi o priorităţile formativă, educativă, culturală şi caritativă, toate acest priorităţi având, aşa cum menţiona Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, ‘omul în centrul slujirii Bisericii’. Ce se doreşte prin implementarea acestui plan: o Biserică locală vie şi dinamică, parte a unei Biserici Catolice Răsăritene; preoţi şi laici care să fie prezenţe active de comuniune pentru parohii orientate spre lume şi o contribuţie adusă la dezvoltarea societăţii româneşti prin preocuparea cotidiană pentru binele comun, educarea tinerelor generaţii, dreptatea socială şi demnitatea persoanei umane".

În continuare, pr. Daniel Tintelecan, în calitate de director, a prezentat pe scurt structura Liceului "Inochentie Micu" şi o situaţie statistică despre perspectivele de viitor ale şcolii. "Ca structură, Liceul Greco-Catolic ‘Inochentie Micu’ este compus din două filiere, două profiluri şi două specializări, în care sunt incluse în total nouă clase de elevi. În cadrul filierei vocaţionale există profilul teologic, specializarea în teologie greco-catolică, iar elevii accesează această filieră, profil şi specializare, în baza unui concurs de admitere. În cadrul filierei teoretice există profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, iar admiterea elevilor se face pe baza mediei, prin repartizare computerizată".

Un alt punct de mare interes îl reprezintă construcţia Catedralei Martirilor şi Mărturisitorilor secolului al XX-lea, din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca. Despre acest proiect iniţiat de generaţiile Bisericii din catacombe, a dat câteva detalii dl. Cristian Teglaş. "Am reuşit să parcurgem etapa a IV-a a lucrării şi sperăm ca în acest an să reuşim să punem cupola, până în luna iunie. Sume semnificative pentru continuarea construcţiei au fost primite din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Judeţean Cluj, alte sume au venit de la Conferinţa Episcopilor Americani, din partea Asociaţiei Kirche in Not şi o contribuţie a adus parohia Floreşti".

În acest cadru a fost abordat şi subiectul organizării, la Cluj, a Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic, în perioada 22-26 iulie 2015, întâlnire la care sunt aşteptaţi în jur de 3000 de participanţi din toată ţara. Pr. Radu Tălpălariu, consilier pentru tineret, a dat detalii organizatorice ce pot fi accesate pe situl www.INTC.ro, invitând la disponibilitate de implicare: "Avem nevoie de implicarea tuturor, nu doar prin fapte ci şi prin rugăciune". Întâlnirea a continuat printr-un moment de dialog, s-au pus întrebări, la care părinţii consilieri au oferit răspunsuri, în funcţie de specificul problemelor ridicate.

Cuvântul de încheiere l-a avut PS Florentin: "Anul 2014 a fost un an cu mari investiţii şi cu mari realizări. Nu ne-am imaginat în anul 2010 că în 2015 vom fi deja la etapa a IV-a a construcţiei Catedralei noastre – este un ajutor care vine cu totul providenţial şi neplanificat. Ne bucurăm că, de la reluarea construcţiei Catedralei, nu am fost nevoiţi să întrerupem în mod semnificativ lucrările. Chiar şi pe timp de iarnă, atunci când se poate, construcţia avansează. Vă invit să susţineţi acest obiectiv. Ne bucurăm pentru cele două vise împlinite acum, Şcoala Generală şi noua clădire a Liceului, care ne ajută să mergem înainte cu procesul de învăţământ. Suntem în măsura logistică, teoretic, de a închide ciclul de învăţământ de la grădiniţă şi până la bacalaureat".

PS Florentin a amintit şi sectorul mass-media, Editura "Viaţa Creştină" care, în 2014, a oferit cititorilor titluri de rezonanţă, precum cartea "Prilej sau ispită" a pr. iezuit Silvano Fausti. A fost încurajată activitatea Departamentului pentru Tineret "care îşi continuă mersul ascendent. Pregătirea INTC-ului ne obligă să strângem rândurile şi, de aceea, invit preoţii să rămână disponibili în perioada 22-26 iulie a acestui an; de asemenea, va fi nevoie şi de persoane laice. Ne-a bucurat o totală disponibilitate din partea Universităţii Babeş-Bolyai în organizarea INTC-ului. Mulţumim sectorului pentru tineret, pr. consilier Radu Tălpălariu."

"Important a fost şi Planul Integrat de Dezvoltare, care ne-a pus să gândim împreună. Sigur, rămâne o carte de identitate a Bisericii noastre pe care o putem prezenta oricărei persoane interesate de prezentul şi liniile viitoare ale Eparhiei noastre, dar PID-ul nu rezolvă problemele, el ne ajută să stabilim nişte priorităţi, în continuare trebuie ca noi să găsim soluţii pentru problemele pe care le avem".

Au fost amintite şi câteva probleme pentru care se caută în continuare soluţii, precum cea a salarizării preoţilor, problemă pentru care "contăm în continuare pe ajutorul credincioşilor, al laicilor". "Aş dori să mulţumesc tuturor membrilor Consiliului Pastoral care se află aici, organizatorilor întâlnirii şi tuturor celor prezenţi. Cu toţii ne rugăm să putem merge înainte în pace şi linişte sufletească". Întâlnirea s-a încheiat cu rugăciune şi binecuvântarea dată de Episcopul eparhial.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *