Sărbătoare în parohia "Sf. Iosif" – Cluj, Someşeni în Duminica Sfintei Cruci

Publicat pe: 18 martie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Ziua de 15 martie 2015, Duminica Sfintei Cruci, a fost o zi deosebită pentru comunitatea parohiei greco-catolice Cluj-Someşeni, care a serbat hramul bisericii parohiale (de pe str. Branului nr. 17), aflată sub protecţia Sfântului Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare Maria, tatăl ocrotitor al lui Isus, Patronul Bisericii Universale. Sfântul Iosif este şi Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla, de aceea, ziua pomenirii lui în calendarul liturgic – 19 martie, a fost decretată sărbătoare de poruncă pe teritoriul acestei Eparhii.

Programul sărbătorii a început prin primirea, în faţa bisericii parohiale, a Ierarhului de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, de către pr. paroh Cristian Goia şi preoţii invitaţi la momentul sărbătoresc: pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I, pr. Sabin Brudaşca, din parohia Gheorgheni, pr. Florin Pop, îndrumător spiritual eparhial al Reuniunii Mariane, pr. Florin Isac, ceremonier. După ce s-a intrat în biserică, un prim moment a fost susţinerea, de către copiii din parohie pregătiţi de Sara Marişca şi Ana Maria, a unui program de cântece. Sfânta Cruce a fost apoi adusă în procesiune, înălţată în faţa altarului şi venerată, ca semn al biruinţei lui Hristos asupra răului. Totodată, PS Florentin a binecuvântat cu apă sfinţită basoreliefurile reprezentând staţiunile Căii Crucii – donaţie a credincioşilor, cei care zilnic în perioada Postului Mare urmează aceste staţiuni rugându-se Calea Crucii.

imagine

A urmat Sfânta Liturghie Arhierească, cu răspunsurile liturgice date de corul parohiei. În cadrul celebrării, un fiu al parohiei, Mihai, a făcut profesiunea de credinţă, primind, la momentul rânduit, Prima Sfântă Împărtăşanie, prilej pentru întreaga comunitate de a-şi reînnoi promisiunile de la botez.

În cuvântul de învăţătură, PS Florentin a vorbit despre Crucea Mântuitoare căreia i se face pomenirea în această duminică, a III-a a Postului Mare. Preasfinţia Sa a prezentat trei aspecte referitoare la Cruce: "În primul rând, subliniez faptul că misterul central al credinţei noastre este misterul Învierii, dar pentru actul răscumpărător este esenţial momentul Crucii. Aşa cum nu este Cruce fără Înviere, la fel, nu este Înviere fără Cruce. Un al doilea aspect: atunci când ne rugăm în faţa Crucii, ne amintim că acest moment al istoriei mântuirii este esenţial atât pe plan personal, pentru fiecare dintre noi, dar şi pe plan comunitar, pentru că acolo, pe Cruce, Hristos cu mâinile întinse a îmbrăţişat şi păcatele noastre, ale fiecăruia, acolo ne-a dobândit mântuirea. În acelaşi timp – cum scrie Sf. Ambrozie: «dacă Eva este din coasta lui Adam (Cartea Genezei), noua Evă – Biserica, este din coasta lui Hristos» – locul naşterii Bisericii este Crucea. Se spune: Dies natalis Ecclesiae, Pentecoste – într-adevăr la Rusalii are loc botezul în Spirit Sfânt şi foc, dar pe lemnul Crucii, din coasta străpunsă a lui Hristos, din apa Botezului şi sângele Euharistiei, se naşte noua Evă, Biserica."

"În al treilea rând, lemnul Crucii rămâne pentru noi un model: întotdeauna când suntem puşi în faţa suferinţei, dacă vrem să dăm sens suferinţei fără sens, să privim la Cruce şi să alăturăm suferinţa noastră, suferinţei Lui Hristos. Să îndemnăm bolnavii de a-şi alătura suferinţa celei a lui Isus pe Cruce, pentru ca, astfel, ea să capete un sens, sensul mântuirii. Iubiţi credincioşi, aceasta este lecţia Crucii pe care trebuie să o reţinem şi să o păstrăm în sufletele noastre. Nu putem să ajungem acolo unde El ne-a pregătit locul dacă nu parcurgem şi noi Calea Crucii, dacă nu avem şi noi curajul şi responsabilitatea de a purta până la sfârşit, cu perseverenţă, iubire, credinţă şi speranţă, crucea care ne-a fost încredinţată. De aceea Evanghelia de astăzi ne invită să ne luăm crucea şi să îl urmăm pe Isus. (…) Rănile cuielor care au rămas până astăzi în trupul glorificat al Mântuitorului sunt rănile iubirii Sale faţă de oameni, faţă de fiecare dintre noi. Crucea trebuie purtată cu aceeaşi iubire cu care El a purtat-o şi cu aceeaşi veneraţie, pentru că este instrumentul sfinţirii noastre. De aceea, să spunem cu bucurie astăzi: «Crucii Tale ne închinăm, Hristoase şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o preamărim întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin»."

imagine

La finalul Sfintei Liturghii, Reuniunea Mariană parohială "Buna Vestire", în care activează peste 20 de credincioşi, a primit în rândurile ei o nouă membră. Pr. Florin Pop, îndrumător spiritual eparhial al Reuniunii Mariane (RM) şi Monica Culea, preşedinta RM, au conferit noii membre diploma şi însemnele de apartenenţă la această asociaţie a Bisericii, prezentă în Eparhia de Cluj-Gherla de la începutul secolului trecut şi despre care Episcopul martir Ioan Suciu spunea: «Reuniunile Mariane sunt stâlpii pe care se sprijină societatea». Cu ocazia Anului Vieţii Consacrate, toţi membrii RM şi-au reînnoit adeziunea.

Pr. Cristian Goia a adresat apoi un cuvânt de mulţumire credincioşilor care i-au fost alături în pregătirea şi reuşita sărbătorii, dar şi mulţumire pentru roadele spirituale, nu puţine, primite din îndurarea lui Dumnezeu de către comunitatea pe care o are în păstorire. În contextul serbării hramului, a rostit câteva cuvinte şi despre modelul oferit de Sfântul Iosif – "Şi noi suntem chemaţi astăzi să îl alegem pe Sfântul Iosif ca model de viaţă de credinţă, de slujire şi de dăruire şi să i ne încredinţăm cu familiile noastre. Este o zi de înălţare sufletească în care suntem îndemnaţi să medităm la credinţa noastră şi la modul în care putem să îi slujim pe ceilalţi. Vrem ca Sfântul Iosif, ocrotitorul acestei parohii, cel ce a ocrotit Sfânta Familie, pe Isus şi pe Preacurata Fecioară Maria, să ocrotească această mare familie creştină ce s-a reunit sub acoperământul bisericii din Someşeni şi să ne călăuzească paşii pe calea mântuirii."

Acelaşi îndemn l-a rostit în continuare şi PS Florentin: "Să urmăm exemplul Sfântului Iosif, cel care s-a supus cu ascultare cererilor şi voinţei divine". Preasfinţia Sa a continuat: "Amintindu-ne momentele începutului acestei parohii, în anii 90, să ne rugăm pentru păstorii ce s-au perindat la cârma parohiei, desfăşurându-şi programul liturgic în diferite locuinţe particulare, apoi în biserica romano-catolică din apropiere. Între ei, pr. Ioan Andreica a slujit aici o perioadă îndelungată. După ce a ridicat biserica din Păuşa, l-am rugat pe tânărul pr. Cristian să ia în primire o nouă sarcină de construcţie a acestui lăcaş de cult, pe care, cu multă sârguinţă şi perseverenţă a dus-o la bun sfârşit. Permiteţi-mi să îi mulţumesc pr. Cristian pentru tot ceea ce a făcut în aceşti ani de preoţie şi pentru ce face în continuare pentru această parohie. În semn de gratitudine şi recunoştinţă îi oferim diploma şi crucea Sfântul Iosif."

imagine

Mulţumiri au fost adresate de către Episcopul eparhial tuturor participanţilor la aceste momente de bucurie, în mod particular membrelor Reuniunii Mariane şi preşedintei Monica Culea. În memoria acestei sărbători, Ierarhul de Cluj-Gherla a primit din partea parohiei "Sf. Iosif", Someşeni, un crucifix sculptat în lemn iar din partea copiilor de la atelierul de pictură, o icoană pe sticlă pictată de ei. În încheiere PS Florentin a oferit iconiţe cu Sfântul Iosif şi câte o binecuvântare fiecărui credincios. Toţi cei prezenţi au fost apoi invitaţi la agapa fraternă pregătită cu generozitate de membrii parohiei "Sf. Iosif".