Sărbătoarea Învierii Domnului și vizită regală în Catedrala din Cluj-Napoca

Publicat pe: 4 mai 2016|Secțiunea: Ştiri|

Duminică, 1 mai 2016, Sfânta Liturghie solemnă din Sărbătoarea Învierii a fost celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, în Catedrala "Schimbarea la Față", răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul "Magnificat" al catedralei, dirijat de prof. Alexandru Suciu. Între preoții concelebranți, au împărtășit lumina sărbătorii pr. Mihai Todea, Vicar general, pr. Anton Crișan, Vicar cu preoții și rector al Catedralei și pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I. O surpriză în ziua însorită a măritei sărbători, a fost vizita Alteței Sale Principesa Maria a României, care a participat la Sf. Liturghie de Înviere.

Urmând tradiția Bisericii, în cuvântul de învățătură PS Florentin și-a prezentat mesajul la Sărbătoarea Învierii, cu tema "Fiți milostivi precum Tatăl", reamintind faptul că, "Sărbătorim Învierea Domnului nostru Isus Hristos în cadrul Anului Milostivirii Divine. Îndemnul pe care Papa Francisc ni-l face este; «fiți milostivi, precum și Tatăl milostiv este»". Astfel, în lumina Jubileului Bisericii Catolice, ne întrebăm, cum am putea să descoperim milostivirea Tatălui? Ne-o descoperă Chipul Tatălui – Fiul, care ne-a vorbit despre Tatăl într-o pildă foarte frumoasă, de la cap. al 15-lea, în Sf. Evanghelie de la Luca, de aceea, în mesajul pastoral din anul acesta am dorit să mă opresc asupra acestei pilde, numită «a fiului risipitor» sau «a Tatălui milostiv», dar, poate mai profund, «a Tatălui risipitor a iubirii milostive în lume»."

imagine

"În această pildă, tatăl a dorit să le ofere celor doi fii acea inimă care poate oferi o avere neprețuită, adică iubirea milostivă. Recunoaștem cele două dimensiuni ale iubirii Tatălui: iubirea iertării milostive pe care o dobândim prin Spovadă și, de asemenea, invitația Tatălui la iubirea dintre frați, dintre noi. Regăsim, așadar, semnul crucii, semnul în care abisul păcatelor noastre se întâlnește cu infinitatea iubirii lui Dumnezeu. Este semnul în care suntem și noi botezați, este semnul în care ne ferim de cel rău, este semnul sub care plecăm din această viață: semnul Crucii pe care s-a răstignit El, Isus Hristos, Chipul milostivirii Tatălui." O altă concluzie a meditării acestei pilde este faptul că: "o adevărată convertire cere ca noi să avem o imagine corectă despre Dumnezeu în viața noastră: Dumnezeu este iubire! Dumnezeu este iubire milostivă, Dumnezeu este acel Tată care ne iubește ca o mamă și ne așteaptă să ne întoarcem întotdeauna cu bucurie la El. Nu este un Dumnezeu stăpân, nu este un Dumnezeu care dorește să ne fure libertatea sau averea; este, în primul rând un Dumnezeu Tată! De aceea, oriunde și în orice situație a vieții noastre am fi, să știm că avem un Dumnezeu care ne iubește. Avem și o mamă care ne iubește, Maica Milostivirii, Maica Bisericii, dar cel dintâi și «Izvorul milostivirii» este Tatăl milostiv."

În încheierea celebrării liturgice, Episcopul de Cluj-Gherla, în nume personal și în numele Curiei episcopale, a urat tuturor credincioșilor Eparhiei de Cluj-Gherla, "Sărbători fericite și binecuvântate cu bogate haruri cerești!" Totodată, Preasfinția Sa a salutat prezența distinsei reprezentante a Familiei Regale. Alteța Sa Regală Principesa Maria a României este a cincea fiică, între principesele României, a Majestăților lor Regale, Regele Mihai I și Regina Ana de Bourbon-Parma. A locuit și a studiat în Elveția, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Statele Unite. În prezent locuiește în București și reprezintă familia regală cu diverse ocazii, în București, în comunitățile locale și în străinătate.

imagine

Mulțumindu-i că a acceptat invitația de a participa și la serviciul religios din Catedrala greco-catolică clujeană, Preasfinția Sa i-a oferit Principesei Maria "o imagine care arată legătura peste timp dintre Familia Regală și Arhiereii Eparhiei de Cluj-Gherla" – un tablou reprezentând primirea, în gara din Gherla, în 1919, de către Episcopul de venerată amintire Iuliu Hossu, a Reginei Maria și a Regelui Ferdinand. Totodată Ierarhul de Cluj-Gherla i-a oferit o icoană a Preasfintei Fecioare Maria și Diploma și Crucea "Sf. Iosif" – distincțiile Eparhiei de Cluj-Gherla, ca apreciere pentru activitatea social-caritabilă și culturală depusă în slujba neamului românesc și în amintirea acestei vizite. Un alt semn de comuniune oferit a fost volumul intitulat "Catolicism și comunism în România", al prof. George Cipăianu, care vorbește despre persecuția Bisericii Greco-Catolice și a Episcopilor români uniți cu Roma în perioada regimului comunist. La rândul său, Alteța Sa Regală, Principesa Maria a României a făcut un dar Preasfinției Sale Florentin și a adresat credincioșilor salutul tradițional "Hristos a Înviat!"

Semnul Milostivirii lui Dumnezeu în Anul Milostivirii pentru Biserica Catolică – indulgența jubiliară -, a fost, la final, primit în sufletele tuturor credincioșilor: după rugăciunile rânduite și trecerea prin Poarta Jubiliară din Catedrală, Ierarhul clujean a dat binecuvântarea pentru primirea indulgenței, după care fiecare credincios a primit arhiereasca binecuvântare și câte o iconiță – ca semn al Învierii Domnului.

imagine