CER: Vizita Papei, familia și educația tineretului în atenția Episcopilor catolici

Publicat pe: 5 mai 2017|Secțiunea: Ştiri|

Vizita Papei Francisc în România, familia și educația tinerelor generații au fost câteva dintre temele abordate de Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinței Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc în zilele de 3-5 mai 2017, fiind găzduite la Cluj-Napoca, de Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care a organizat și programul de rugăciune al ierarhilor.

După ce în toamna trecută CER i-a transmis Suveranului Pontif o invitație oficială de a veni în țara noastră, câțiva Episcopi l-au invitat și personal pe Papa în Diecezele și Eparhiile pe care le păstoresc, pentru a vizita comunități semnificative și locuri de pelerinaj, precum Blaj, Șumuleu-Ciuc, Maria Radna, Bacău. În cadrul întâlnirii dintre Nunțiul Apostolic și Episcopii catolici, Mons. Muary Buendìa le-a transmis acestora că Sfântul Părinte dorește să vină în țara noastră, într-o vizită pusă sub semnul unității.

Referindu-se la centenarul aparițiilor Sfintei Fecioare Maria la Fatima, Portugalia, Episcopii au discutat despre celebrarea și de către Biserica Catolică din România a Jubileului aparițiilor. Ca urmare, în perioada 13 mai – 13 octombrie a.c., în Diecezele și Eparhiile din țară vor avea loc diferite inițiative și rugăciuni de consacrare a țării noastre și a comunităților catolice Maicii Domnului.

În dorința de a apăra și promova adevărul despre căsătorie și familie, episcopii au reafirmat, într-o scrisoare deschisă, necesitatea revizuirii art. 48, alin. 1 din Constituția României. Ierarhii reiterează, astfel, "că înlocuirea termenului soți din actuala Constituție cu sintagma un bărbat și o femeie reflectă cu mai mare claritate modul de înțelegere a ceea ce este căsătoria creștină și familia în România".

În cadrul sesiunilor de lucru, Episcopii au dezbătut și unele aspecte referitoare la educație. În două scrisori adresate Ministrului Educației Naționale, Ierarhii catolici își manifestă dorința de dialog cu reprezentanții Statului, pentru soluționarea, printr-un dialog deschis, a unor teme care nu și-au găsit încă o rezolvare integrală în legislația actuală. Printre acestea se numără predarea religiei în școală, statutul liceelor teologice, învățământul confesional, examenul de Bacalaureat, unele aspecte legate de structura anului școlar și de respectarea zilelor de sărbătoare religioasă, consiliul de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar etc. Episcopii amintesc, totodată, că până acum Biserica Catolică a înaintat, în mai multe rânduri, propuneri legislative pertinente, care "nu au fost înțelese și valorificate din cauza lipsei de dialog".

Episcopii au discutat și despre activitatea tineretului catolic din țara noastră în cadrul grupurilor de cercetași, precum și în cadrul asociațiilor de acțiune catolică. De asemenea, au abordat tema participării delegației României la Simpozionul organizat la Barcelona, în luna martie a.c., în vederea pregătirii Sinodului despre tineri, convocat de Papa Francisc, care se va desfășura în 2018, având ca temă: "Tinerii, credința și discernământul vocațional".

Un alt subiect abordat de Episcopi, aflat mereu pe agenda de lucru a CER și rămas încă nerezolvat, a fost cel referitor la retrocedarea bunurilor care au aparținut Bisericii. De asemenea, Ierarhii au analizat rapoartele de activitate ale Confederației Caritas România, a Asociației Medicilor Catolici din România și a Operelor Misionare Pontificale din România, și au luat act de buna desfășurare a Olimpiadei naționale la religie, pentru cultul romano-catolic și greco-catolic, care a avut loc la Timișoara, în perioada 25-28 aprilie a.c.

Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune plenară a CER să se desfășoare la Iași, în perioada 18-20 septembrie 2017. Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România și exprimă unitatea Bisericii locale și uniunea intimă cu urmașul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara și toamna.

pr. Francisc Ungureanu,
secretar general
via BisericaCatolica.ro

imagine