Vizită pastorală și sfințirea picturii bisericești la Țentea, protopopiatul Beclean

Publicat pe: 18 septembrie 2017|Secțiunea: Ştiri|

Frumusețea și harul și-au dat mâna, la Țentea, în protopopiatul Beclean, prin programul de rugăciune organizat de pr. paroh Vasile Sabo, profesor la Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" din Cluj-Napoca, cu ocazia sfințirii, de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, a picturii bisericești realizată de artistul plastic Marian Furtună în biserica parohială cu hramul "Nașterea Maicii Domnului".

Evenimentul s-a desfășurat duminică, 10 septembrie 2017 și a constat în oficiul sfințirii pereților frumos zugrăviți și a iconostasului, urmat de celebrarea Sfintei Liturghii. Au participat, alături de Episcopul eparhial, pr. Călin Bot, Vicarul general al Eparhiei, pr. Felician Neagoș, protopop de Beclean, preoți din protopopiat și invitați, între ei și preotul ortodox din localitate, autoritățile locale, Silași Vasile, primarul comunei Ciochiș, persoane consacrate din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare și mulți credincioși de diferite confesiuni.

imagine

"Am venit cu bucurie aici, în parohia Țentea, a spus Episcopul eparhial la momentul predicii, amintindu-ne de sfințirea acestei biserici din anul 2005 și care astăzi a fost din nou binecuvântată pentru această frumoasă scriere cu care a fost bine împodobită în interior." Preasfinția Sa a mulțumit și artiștilor care au realizat această frumoasă operă de artă, lui Marian Furtună, dar și pr. Vasile, menționând: "Dl. Marian, fiind originar din Țentea, s-a preocupat să putem avea aici un locaș frumos împodobit și interior și exterior. Să nu uităm că, dacă locașul este frumos împodobit, trebuie să împodobim și sufletele noastre."

Și pentru că a fost duminica dinaintea Sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, în această zi Biserica propune spre meditare "un fragment scurt, dar profund, care are ca și cuvântul esențial, credința. Mai întâi, Isus spune: «nimeni nu s-a suit la Ceruri, decât Cel care s-a coborât din Cer, Fiul omului care este în cer». Pare o contradicție în termeni, dar nu este așa: El este cel dintâi și singurul care s-a coborât din ceruri s-a întrupat pentru a noastră mântuire, El este Fiul Tatălui, care, așa cum frumos spune troparul, «s-a născut din veșnicie din Tată fără de mamă iar pe pământ din mamă fără de tată». El este cu adevărat Acela căruia i se poate spune «Fiul Tatălui» dar și «Fiul Omului», este deopotrivă acolo, în veșnicie, cu Tatăl prezent și nedespărțit și pe pământ împreună cu noi, în timpul viețuirii Sale pământești, pentru a purta sarcina păcatelor noastre spre mântuire. El este cel dintâi care, înălțându-se la ceruri, ne-a deschis nouă tuturor, prin Învierea Sa, porțile Raiului închis de păcatul strămoșesc."

imagine

După încheierea celebrării liturgice, care a avut loc în curtea bisericii sub razele soarelui de toamnă, parohul din Țentea a adresat câteva cuvinte de mulțumire, spunând: "Dragi consăteni, în primul rând aș vrea să mulțumim bunului Dumnezeu pentru înfrumusețarea acestui sfânt lăcaș de rugăciune, dar, să nu ne oprim aici, să avem grijă de bisericile sufletelor noastre, ca ele să fie înzestrate cu virtuțile teologale, cu credință, speranță și iubire, să fie înzestrată cu virtuțile cardinale, să meargă pe calea poruncilor dumnezeiești și bisericești, să fie pline de har prin Sfintele Sacramente și prin darurile Spiritului Sfânt. Mântuitorul nostru Isus Hristos a chemat-o pe Sfânta Tereza de Calcutta și i-a spus: «vino după Mine, fii lumina Mea»; și pe noi, pe toți, ne cheamă să fim lumină într-o lume parcă din ce în ce mai întunecată, să spunem întotdeauna «da» lui Dumnezeu și «nu» păcatelor și viciilor și să avem câte un zâmbet de iubire pentru toată lumea."

Pr. paroh a mărturisit că are și un motto pe care îl repetă și își propune ca, în primul rând el, să îl trăiască: "«Rugăciunea este un izvor cu apă lină cristalină, din care sufletul, cu cât bea mai mult, cu atât devine mai însetat de Dumnezeu». Și noi, fiecare și toți împreună, să fim însetați de Dumnezeu pentru că Isus Cristos i-a spus femeii samarinence: «Eu sunt Viața, Eu îți dau apa vieții»". Preasfinția Sa Florentin a mulțumit pr. Vasile pentru invitația la Țentea, alăturându-se mulțumirilor aduse. O mulțumire specială a adresat pr. Paul de la comunitatea ortodoxă, cu urarea ca "astfel de semințe de împăcare se refacă frățietatea dintre credincioșii români de diferite confesiuni, la fel ca înainte de anul 1948, când exista o bună relație și colaborare. "Sper să vină și ceasul unității, așa cum Mântuitorul cerea, ca «toți să fie una»!"

În continuare s-au oferit diplome "Iuliu Hossu", și, pr. paroh a oferit Episcopului eparhial câteva semne de amintire. La final s-a anunțat agapa fraternă, cu invitația ca nimeni să nu plece fără să participe la masa de prânz.

imagine

album foto: aici