Învierea Domnului celebrată la Catedrala "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca

Publicat pe: 10 aprilie 2018|Secțiunea: Ştiri|

Cea mai mare sărbătoare a anului liturgic, Sărbătoarea Învierii Domnului, a coborât strălucirea vieții în suflete, odată cu celebrarea Utreniei Învierii, în seara de 7 aprilie 2018. La Catedrala "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, Ierarhul de Cluj-Gherla PS Florentin Crihălmeanu, împreună cu pr. vicar general Călin Bot, vicari, preoți consilieri eparhiali și parohi, au dăruit credincioșilor lumina Învierii, simbolizată de lumânările aprinse, mai întâi, afară, în întunericul nopții, apoi în incinta bisericii luminată și frumos împodobită.

În comuniune cu preoții și credincioșii greco-catolici, au luat parte la acest moment distinși oaspeți, între care pr. Veres Stelian, de la Catedrala romano-catolică "Sf. Mihail" din Cluj, pr. Henryk Urban, Superiorul comunității din Cluj a Societății lui Isus, un grup de preoți franciscani și pelerini din Italia, împreună cu prof. Cesare Alzati, pe care, în timp ce adresa mulțumiri tuturor pentru participare, PS Florentin l-a numit "unul dintre cei mai mari specialiști în istoria Bisericilor în comuniune cu Biserica Romei, mare iubitor al românilor și al țării noastre, care a învățat limba română pentru a putea citi istoria în limba noastră".

imagine

Ca o încununare a timpului de intensă rugăciune și pregătire spirituală din Postul Mare a fost celebrarea de Înviere, izbucnire de bucurie înălțată spre cer cu cântarea: "Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!" Rugăciunea care a fost intensă în Catedrală, pe urmele pașilor lui Hristos aflat sub Cruce în timpul Săptămânii Mari, cu studenții Seminarului Teologic eparhial, a fost de această dată rugăciune de bucurie și biruință, în noaptea în care Mironosițele femei cercetau, cu înfiorare, mormântul Domnului și l-au găsit gol, pentru că, Hristos a Înviat! Reuniți în cor sub bagheta profesoarei lor de muzică, sr. Cecilia din Congregația Maicii Domnului, studenții acum au cântat Învierea, preamărindu-L pe Dumnezeu.

În cuvântul de la slujba Utreniei, PS Florentin a descris această zi, a Învierii, ca fiind "centrul vieții noastre de credință", reamintind modul în care o prezintă imnografia, ca pe "Sărbătoarea sărbătorilor, Praznicul praznicelor, aleasa și sfânta zi întâi a săptămânii". Tot din imnografia sărbătorii, a citat: «Te-ai urcat pe Cruce, Isuse, Tu, Cel ce te-ai coborât din Cer, ai venit la moarte, Tu, Viața cea fără de moarte; Ai coborât la cei din întuneric, Tu, Lumina cea adevărată. Ai venit la cei căzuți, Tu, ridicarea tuturor. Prin patima Ta, Tu, pe cel muritor în podoaba nemuririi Tale l-ai îmbrăcat. Cel ce ești luminarea și Mântuitorul nostru, Doamne, mărire Ție»". Preasfinția Sa a adăugat: "Suntem chemați să ne lăsăm pătrunși de bucuria Învierii. Să trăim acea bucurie pe care au trăit-o apostolii în momentul în care l-au întâlnit pe Isus care a apărut în mijlocul lor, înviat, și apoi au putut spune tuturor: Hristos a înviat!"

Cântarea de preamărire a continuat și a doua zi, în Duminica Învierii, când Sfânta Liturghie arhierească – a doua din cele trei Liturghii ale sărbătorii programate în Catedrală – a fost celebrată solemn de către PS Florentin și preoții concelebranți, în catedrala devenită neîncăpătoare, răspunsurile liturgice fiind date de Corul "Magnificat" dirijat de prof. Alexandru Suciu. "Suferința dătătoare de viață" – Scrisoarea Pastorală a Episcopului eparhial, prezentată în această zi în toate bisericile Eparhiei de Cluj-Gherla și în biserica Catedrală, a deschis filele Scripturii la acele pagini ale Sfintelor Patimi, Morții și măritei Învieri a lui Hristos, dar din perspectiva vieții, dinspre bucuria vieții în, și cu Dumnezeu, privind cu venerație și recunoștință spre ceea ce a generat-o – suferința și moartea asumată de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mântuirea neamului omenesc, a tuturor celor ce cred în El și în Înviere.

imagine

În ultima parte a mesajului său pastoral (publicat aici), Ierarhul de Cluj-Gherla subliniază: "Ne-am îndreptat privirea spre Crucea pe care Hristos Domnul a suferit și a murit, pentru a putea lăuda cu bucurie Sfânta Lui Înviere: «Crucii Tale ne închinăm Hristoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și-o preamărim!» Rănile suferințelor lui Hristos rămân ca sigilii vii, din care acum izvorăște mântuirea noastră, victoria definitivă a binelui și a vieții asupra răului și morții păcatului. Acesta trebuie să fie și motivul bucuriei, care să umple sufletele noastre și să ne dea puterea de a învia din mormântul necredinței la o viață nouă, hrănită de suferința răscumpărătoare și iubirea Lui nemărginită."

"Iubiți credincioși, ne aflăm în anul comemorativ al Centenarului Unirii Transilvaniei cu România, precum și în Anul omagial dedicat memoriei arhipăstorului nostru de vrednică pomenire, Iuliu Hossu. Amintindu-și de bucuria Unirii, Arhiereul nostru afirma că Biserica noastră a purtat lupta dreaptă de veacuri alături de Biserica soră, pentru unitatea neamului, a Ardealului cu Țara Mamă, și că "această unire binecuvântată de Domnul, pentru suferința de veacuri a părinților noștri și a neamului întreg, a fericit sufletele tuturor și am rostit cu toții: Amin." (cf. Memorii, p. 132-133) Ne propunem în acest an omagial să continuăm seria simpozioanelor și aparițiilor editoriale dedicate Cardinalului nostru Iuliu Hossu, precum și să binecuvântăm o statuie a Eminenței Sale în apropierea Catedralei ‘Schimbarea la față’, dar, cu voia Domnului, și în alte localități ale Eparhiei noastre. De asemenea, dorim ca, în luna noiembrie, să organizăm un moment comemorativ care să împreuneze aniversarea a 165 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla cu evocarea unor momente din viața ultimului episcop de Gherla, Cardinalul mărturisitor Iuliu Hossu."

"În acest an în care Biserica Catolică va celebra Sinodul dedicat tinerilor, Pontiful Roman ne invită să ne reamintim că prin Învierea lui Hristos, forța iubirii divine transformă suferința în victoria Mântuitorului și a noastră, cu speranța că într-o zi vom contempla împreună, pentru totdeauna, veșnicul Izvor al vieții și al iubirii, din Preasfânta Treime (cf. Papa Francisc). Vă dorim tuturor Sărbători luminate și binecuvântate, în bucuria lui Hristos Înviat în sufletele noastre! a încheiat PS Florentin, cu urarea – Hristos a Înviat!"

imagine