Episcopii catolici reafirmă susținerea proiectului de modificare a Constituției României

Publicat pe: 20 septembrie 2018|Secțiunea: Ştiri|

Referendumul pentru revizuirea Constituției, incendiul care a distrus palatul episcopal din Oradea, tinerii și educația au fost câteva dintre temele abordate de Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinței Episcopilor din România (CER). Adunarea a avut loc la Șumuleu Ciuc, la Centrul Jakab Antal, în zilele de 18-20 septembrie 2018, fiind găzduită de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia. La această sesiune de lucru a participat și noul Episcop de Timișoara, Excelența Sa József-Csaba Pál. De asemenea, a participat ca invitat permanent și Episcopul de Chișinău, Excelența Sa Anton Coșa.

La deschiderea lucrărilor a luat parte și Nunțiul Apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendía, cu care Episcopii au discutat în detaliu despre vizita „ad limina Apostolorum” pe care ierarhii din România și Republica Moldova o vor face la Roma, în perioada 5-10 noiembrie 2018. Totodată, Episcopii au considerat necesar să transmită un îndemn către preoții și credincioșii catolici din România și toți oamenii de bunăvoință de a participa la Referendumul stabilit în zilele de 6-7 octombrie 2018, pentru modificarea Articolului 48, aliniatul 1, din Constituția României. Așa cum spuneau și în Scrisoarea deschisă din 04 mai 2017, Constituția are menirea de a sta la baza unei legislații adecvate în domeniul familiei în care să fie tutelate drepturile fiecăruia și să fie respectată natura lucrurilor în tradiția creștină; termenul căsătorie neputând fi utilizat decât pentru a defini realitatea uniunii stabile și deschise la viață dintre un bărbat și o femeie.

Episcopii au fost informați despre starea palatului episcopal al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, după incendiul suferit recent, și au discutat despre posibilitățile pe care le au la dispoziție pentru a sprijini refacerea acestuia, manifestând apropierea și susținerea față de Preasfințitul Virgil Bercea. În cadrul sesiunilor de lucru, Episcopii au discutat și unele aspecte referitoare la educație, organizarea Olimpiadelor de Religie Catolică în limba română și maghiară; despre participarea la Sinodul dedicat tinerilor, convocat de Papa Francisc, care se va desfășura în octombrie 2018 la Roma, cu tema „Tinerii, credința și discernământul vocațional”; despre beatificarea, pe 22 septembrie a.c., la Nisiporești, Neamț, a tinerei Veronica Antal, fecioară martiră, care va deveni astfel o mijlocitoare și un model de trăire a credinței și despre viitoarea beatificare a Episcopilor martiri greco-catolici.

Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune plenară a CER să se desfășoare în perioada 7-9 mai 2019, la București, găzduită de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București. Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România și exprimă unitatea Bisericii locale și comuniunea cu urmașul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara și toamna. (pr. Francisc Ungureanu, secretar general al CER; foto Gego Imre)

imagine

ÎNDEMN
cu privire la Referendumul din 6-7 octombrie 2018
către preoții și credincioșii catolici din România și toți oamenii de bunăvoință

Noi, Episcopii de ambele rituri ai Bisericii Catolice din România, reuniți la Șumuleu Ciuc în sesiunea plenară de toamnă a Conferinței Episcopale Române, salutăm plini de speranță decizia de declanșare a Referendumului ce va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie 2018 pentru revizuirea Constituției României.

Inițiativa demarată încă din anul 2015 de Coaliția pentru familie din care fac parte și Asociația Familiilor Catolice Vladimir Ghika și Acțiunea Catolică din România, de a înlocui actuala formulare a articolului 48, aliniatul 1, din Constituție: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți", cu formularea: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor", își propune să înlăture orice echivoc cu privire la termenul "soți", precizând că numai uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie se poate constitui în căsătorie. Precizarea este în deplin acord cu învățătura Evangheliei, dar și în spiritul tradiției neamului românesc, motiv pentru care Biserica Catolică a susținut încă de la început inițiativa venită din partea laicatului și a unui mare număr de cetățeni.

Constituția are menirea de a sta la baza unei legislații adecvate în domeniul familiei în care să fie tutelate drepturile fiecăruia și să fie respectată natura lucrurilor în tradiția creștină; termenul căsătorie neputând fi utilizat decât pentru a defini realitatea uniunii stabile și deschise la viață dintre un bărbat și o femeie (cf. Scrisoare deschisă din 04 mai 2017). De aceea, reafirmăm necesitatea acestei precizări în Constituția țării noastre, prin modificarea articolul 48, aliniatul 1.

În documentul Amoris Laetitia, dedicat familiei din zilele noastre, Papa Francisc ne încurajează să apărăm căsătoria între un bărbat și o femeie ca temei al familiei naturale și să nu ne fie teamă în a o promova, cu riscul de a contrazice sensibilitatea actuală ori curentele de gândire la modă (cf. nr. 35). În acest sens, noi, toți Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, vă îndemnăm să susțineți modificarea articolului 48 din Constituție prin prezența la vot în ziua Referendumului. De asemenea vă îndemnăm călduros să faceți cunoscut acest eveniment acasă, la muncă, în grupurile de prieteni și cunoscuți, și, ca formă de apostolat, să promovați participarea la vot.

Episcopii Catolici din România