Sfințirea la Târgu Lăpuș a primei biserici închinată Episcopilor greco-catolici martiri

Publicat pe: 2 septembrie 2019|Secțiunea: Ştiri|

Sfințirea, la Târgu Lăpuș, a primei biserici
închinată Fericiților Episcopi greco-catolici martiri,
biserica Mănăstirii "Sfinții Îngeri Păzitori"
a Ordinului Fraților Minori Capucini – Custodia Fericitul Ieremia

Duminică, 1 sept. 2019, prima zi a noului an bisericesc, va rămâne în istoria Bisericii Catolice din România drept ziua sfințirii, la Târgu Lăpuș, în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini – Custodia «Fericitul Ieremia» din Protopopiatul Lăpuș al Eparhiei de Cluj-Gherla, a primei biserici închinată Fericiților Episcopi greco-catolici martiri pentru credință beatificați la 2 iunie 2019 de către Sfântul Părinte Francisc, la Blaj.

La invitația pr. stareț Cristinel Ghiurca, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla și Preasfinția Sa Vasile Bizău, episcopul de Maramureș au sfințit noua biserică a Mănăstirii «Sfinții Îngeri Păzitori», cu hramul «Fericiții Episcopi martiri pentru credință». Au participat la programul dedicat acestui eveniment, alături de cei doi Ierarhi și de un sobor de preoți, pcuv. pr. Leonardo Fanzese, Ministru Provincial OFMCap de Napoli, pcuv. pr. Lucian-Iosif Dumea, Custode OFMCap din România și pr. Ioan Silviu Albu Hodiș, protopop de Lăpuș. Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu a fost întâmpinat în fața bisericii protopopiatele din Târgu Lăpuș de către pr. protopop Silviu Hodiș, de frații minori capucini, împreună cu preoți și credincioși. Programul a debutat la ora 10.00, printr-o procesiune de la biserica «Buna Vestire» (str. Liviu Rebreanu nr. 10), prin centrul orașului și strada Stadionului, până la sediul Mănăstirii Fraților Minori Capucini (nr. 80A).

La pornire, Preasfinția Sa a rostit câteva cuvinte reamintind cele trei valențe ale pelerinajului: "Suntem trecători pe acest pământ, suntem pelerini. În al doilea rând, pelerinajul este un moment de mortificare și în al treilea rând, pelerinajul are un scop precis, să ajungem să celebrăm prezența Dumnezeului nostru printre noi în acest nou locaș sfânt de rugăciune, așa cum și viața noastră are un scop precis: mântuirea sufletului". Mănăstirea «Sfinții Îngeri Păzitori» este situată cam la o oră de mers, la pas, într-o zonă împădurită unde frumusețea naturii a fost înnobilată de cea a micului locaș bisericesc în stil maramureșan. Și cu această ocazie, de la sediul Episcopiei din Cluj a fost adus ostensoriul cu o relicvă ex osibus a Fericitului Arhiereu martir Iuliu Hossu. Acest semn al prezenței spirituale a celui care a fost Episcop de Cluj-Gherla și primul Cardinal al neamului românesc, a fost purtat în procesiune de către pr. protopop Silviu Hodiș. Pelerinii au mers în cântări, reculegere și rugăciune, iar la mănăstire PS Florentin a fost întâmpinat de pr. stareț Cristinel Ghiurca și de copii în port popular, cu pâine și sare. La scurt timp, s-a făcut la fel și primirea PS Vasile Bizău, Episcopul de Maramureș.

De la ora 11.00 s-a oficiat rânduiala sfințirii bisericii. În prima parte a ceremoniei pr. stareț a citit hrisovul, depus apoi în masa altarului împreună cu moaștele Sf. Cosma și Damian și ale Sf. Ieremia Valahul. Documentul menționează faptul că biserica a fost construită "cu sprijinul și efortul credincioșilor din Protopopiatul Lăpuș și al multor binefăcător din țară și din străinătate. În anul 2016 au început lucrările de ridicare a sfântului locaș. Lucrările interioare au fost realizate în întregime de călugării Capucini. Pentru întreaga lucrare s-a folosit lemnul de brad, un arbore semnificativ în tradiția populară românească, simbol al vieții și al nemuririi, devenind un semn vizibil al întâlnirii cu Hristos, Calea, Adevărul și Viața care ne conduce la veșnicie".

În semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu a urmat Sfânta Liturghie Arhierească celebrată în foișorul din curtea mănăstirii cu participarea câtorva sute de credincioși. De la începutul cuvântului de învățătură, PS Florentin a salutat oaspeții: pe pr. Leonardo Franzese și pe pr. Lucian Iosif Dumea, cel care coordonează activitatea Minorităților Capucini în România. Nu în ultimul rând a salutat pe pr. Cristinel, starețul acestei mănăstiri, "care s-a îngrijit de bunul mers al lucrării" și pe pr. protopop Silviu Hodiș, "și el gazda acestei manifestări". Preasfinția Sa a mai salutat prezența pr. protoegumen Ioan Laurian Daboc, superiorul Călugărilor Bazilieni din Provincia «Sf. Apostoli Petru și Pavel» din România și prezența persoanelor consacrate din mai multe ordine călugărești. A mulțumit celor 23 de preoți pentru participare și oaspeților, între care un pastor protestant și un preot romano-catolic. A mulțumit tuturor credincioșilor veniți atât din Eparhia de Maramureș cât și din Eparhia de Cluj-Gherla, în mod particular Surorilor din Ordinul «Sf. Vasile cel Mare» care împreună cu fam. Opreanu (Carmen Opreanu fiind dirijoarea corului și cu cei trei copii la instrumente muzicale), au oferit răspunsurile liturgice. A fost salutată și prezența viceprimarului Vasile Klaus.

A urmat o scurtă prezentare a Ordinului călugăresc al Fraților Minori Capucini "întemeiat de către Sf. Francisc de Assisi în sec. al XIII-lea, cu aprobarea Papei Inocențiu al III-lea, aprobare primită în anul 1209, adică acum 810 ani!". S-a menționat că acest ordin este, în prezent, cel mai numeros din lume: "sunt peste 30.000 de membri ai acestui ordin în diferitele lui ramuri, în peste 100 de țări". Ierarhul a adăugat: "Suntem onorați pentru că și pe teritoriul țării noastre actualmente se află ambele ramuri ale Fraților Franciscani Minori, adică Frații Minori Conventuali, cu sediul și curia provincială la Bacău și Frații Minori Capucini cu sediul la conventul «Fericitul Ieremia» din Onești, superior local fiind pr. custode Lucian Iosif Dumea. Custodia din România face parte din Provincia de Napoli, iar pr. provincial Leonardo Franzese este prezent și el la acest moment". "Frații Capucini sunt cunoscuți în lume prin sfinții care au ieșit la lumină din această ramură a franciscanilor, între care amintim pe Sf. Camillo de Lellis, pe Sf. Pio sau Padre Pio, desigur pe Fer. Ieremia Stoica Valahul (declarat fericit la 30 oct. 1983, de către Sf. Papă Ioan Paul al II-lea) și bine-cunoscutul Sf. Anton de Padova".

A urmat un istoric al comunității franciscane din Târgu Lăpuș: "Această mănăstire, «Sfinții Îngeri Păzitori», respectiv această comunitate călugărească a Fraților Minori Capucini este cea mai recent înființată din cadrul Custodiei «Fericitul Ieremia» din România. La solicitarea parohului din Târgu Lăpuș, pr. Silviu Hodiș, Episcopia de Cluj-Gherla a dat binecuvântarea pentru ca Frații Capucini să întemeieze o comunitate pe teritoriul acestei parohii și a Eparhiei noastre, adaptându-se ritului bizantin și tradițiilor locale în serviciile pastorale pentru credincioși. La 14 octombrie 2012 a fost binecuvântată o casă, în partea de jos a orașului, unde locuiau membrii comunității." Preasfinția Sa a adăugat aici un cuvânt de mulțumire și pentru fratele Marian, care s-a dus recent la Domnul, "răspunzând ultimei chemări a lui Dumnezeu cu aceeași demnitate cu care a dus și rasa de călugăr minor capucin. Mai târziu, la 23 martie 2014 a fost binecuvântată clădirea mănăstirească și locul unde în prezent află bisericuța cu hramul «Fericiții Episcopi martiri pentru credință». Treptat, după binecuvântarea locului, bisericuța s-a înălțat, prin grija pr. stareț Cristinel Giurca și a fost binecuvântată astăzi, ca o mireasă gata de nuntă, care așteaptă să îl coborâm pe masa sf. altar pe Hristos Mirele, Cel care va rămâne prezent aici în Sf. Taină Euharistică, așa cum a spus apostolilor: «iată sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor» (Mt 28,20)".

Preasfinția Sa a dorit să mai adreseze un cuvânt de mulțumire Fraților Minori Capucini "care s-au angajat pe deplin în activitatea pastorală, liturgică și catehetică, în beneficiul parohiei din Târgu Lăpuș și al Eparhiei de Cluj-Gherla, participând cu regularitate la consiliile pastorale, la momente de comuniune, de formare cu preoții". Partea a doua a predicii a cuprins meditarea textului evanghelic al Duminicii a 11-a după Rusalii, «a datornicului nemilostiv». "Este o pildă despre împărăția cerurilor pe care Isus o spune, ca răspuns la întrebarea Apostolului Petru: «Doamne, de câte ori să îl iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?» (Mt 18,21). Petru se referă la cifra șapte, care este cifra plinătății – plinătatea iertării. Iar răspunsul Mântuitorului: «Nu îți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte» (Mt 18,22). Cifra plinătății și cifra perfecțiunii, împreună. Nu este suficient să iertăm doar o singură dată perfect, ci trebuie să iertăm perfect ori de câte ori este necesar".

Preasfinția Sa a încheiat cu urarea: "Să fie această nouă bisericuță pe care astăzi, de mila Domnului, am binecuvântat-o, o oază de iubire milostivă și de har, și, așa cum se spunea în vremea lui Solomon: «să nu vină nimeni aici, să nu primească un cuvânt de iertare și de consolare». Să fie această bisericuță un loc de cinstire a memoriei Episcopilor greco-catolici martiri pentru credință, dar și o oază de binecuvântare spirituală în care exemplul vieții lor să fie cinstit și urmat".

La finalul Sfintei Jertfe liturgice, pr. stareț Cristinel a adus, înainte de toate, "mulțumire Bunului Dumnezeu, pentru darul pe care ni l-a făcut nouă, fraților capucini, să fim prezenți în acest minunat colț al Maramureșului, pentru darul pe care l-a făcut comunității de aici, să aibă o mică comunitate a fraților capucini la dispoziția oamenilor, așa cum este și specificul: «să fim frați ai poporului», și, mulțumire pentru darul pe care îl avem azi cu toții, această mică bisericuță în care să îl întâlnim pe Hristos. Această Liturghie să fie o continuare a mulțumirii noastre, o mulțumire din suflet adresată ctitorilor și binefăcătorilor acestei biserici, care sunt în număr mare" și pe care pr. Cristinel i-a asigurat că vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii care se vor celebra în această biserică. Pr. stareț a mulțumit totodată celor care s-a implicat în organizarea sărbătorii și tuturor celor prezenți. A fost anunțat și programul celebrărilor în această bisericuță: "Zilnic, Sf. Liturghie va fi dimineața, de la ora 7.30. Duminica, Sf. Liturghie va fi dimineața, de la ora 8.30. De asemenea, în fiecare zi de la ora 18.30 în biserică se va face Sfântul Rozariu."

Mulțumiri a adresat și Preasfinția Sa Florentin, în primul rând Preasfințitului Episcop Vasile, "care a avut disponibilitatea de a fi alături la acest moment celebrativ". A mulțumit oaspeților, preoților, corului, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor. O mulțumire specială a fost pentru pr. stareț Cristinel, căruia PS Florentin i-a oferit pentru acest așezământ călugăresc un dar spiritual de mare însemnătate: "un relicvariu cu o așchie din osemintele deshumate în acest an, ale Cardinalului Iuliu Hossu, Fericitul Episcop martir pentru credință, împreună cu certificatul în limba latină de atestare a autenticității acestor moaște semnat de către pr. Vasile Man, postulator al cauzei de beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri". De asemenea, Preasfinția Sa a oferit Ordinului Fraților Capucini un semn din partea Papei Francisc: o medalie cu amintirea vizitei sale România.

Pe acordurile Imnului Martirilor intonat de către fam. Opreanu – autorii cântecului -, credincioșii s-au îndreptat către intrarea în biserică pentru a se împărtăși din sfințenia aceste zile. Aici s-a făcut venerarea moaștelor Fericitului Episcop Iuliu Hossu și fiecare a avut ocazia să intre și să sărute masa altarului, primind și o imagine a Fer. Episcop Iuliu, care are inserată o bucățică de pânză ce a fost atinsă de moaște. Agapa fraternă la care, prin pr. stareț, au fost invitați toți participanții, a încheiat programul acestei frumoase duminici de început de toamnă și nou început în credință, zi plină de binecuvântări cerești.

imagine

imagine

imagine

imagine

imagine

Mai multe fotografii: aici