Bust al Fericitului Card. Hossu așezat în fața bisericii din Florești

Publicat pe: 12 decembrie 2019|Secțiunea: Ştiri|

Binecuvântarea bustului Fericitului Card. Iuliu Hossu
și celebrarea hramului la Florești – Cluj, sub semnul comuniunii sfinților

Paginile istoriei parohiei "Sf. Nicolae" din Florești, Protopopiatul Cluj II, vor păstra ca memorabilă ziua de duminică, 8 decembrie 2019, prin sărbătoarea cu valențe multiple care a bucurat inimile celor ce s-au aflat în această zi în biserica parohială "Sf. Nicolae", de pe str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 3, comuna Florești.

Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla a binecuvântat în curtea bisericii un bust al Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, "cel de-al nouălea monument care se ridică pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, în memoria Fericitului Arhiereu martir pentru credință, întâiul cardinal al neamului românesc și Vestitorul Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 dec. 1918. Un monument reprezentativ, care ne invită la aducere aminte: în soclu a fost așezat pământ de la Milaș, localitatea natală a Arhiereului Iuliu Hossu, și pământ de la Nicula, din sanctuarul marian care a fost dus la desăvârșire de către Episcopul Iuliu Hossu."

Pr. protopop și paroh Marius Ungureșan i-a avut oaspeți pe Mons. Luciano Agaroni, vicarul Arhiepiscopului Mario Delpini, capul Bisericii ambroziene cu sediul la Milano, împreună cu Don. Mauro și cu Don. Adriano, care au adus moaștele Sf. Ambrozie, protectorul Arhidiecezei de Milano și moaștele Sf. Paul al VI-lea, "Papa reformator care a încheiat Conciliul Vatican al II-lea". La Sfânta Jertfă Liturgică, ce a urmat ceremoniei binecuvântării bustului din curtea bisericii, doi copilași au făcut Prima Sf. Împărtășanie, s-au hrănit pentru prima dată, solemn, cu Trupul și Sângele lui Hristos.

PS Florentin a început cuvântul de învățătură mulțumind oaspeților pentru prezența lor și pentru marele dar pe care l-au adus, de asemenea a mulțumit și celorlalți preoți celebranți: preoții din Florești, pr. Nicolae Oltean și pr. Florin Pop, pr. Marius Cerghizan, vicar cu preoții, pr. ceremonier Florin Ioan Isac și celor trei diaconi care au însoțit celebrarea. A mulțumit și oficialităților de față, între care Ministrul Agriculturii, prof. univ. dr. Adrian Oros și Horea Șulea, primarul com. Florești, o mulțumire specială fiind adresată pr. Marcel Andreica, preotul comunității ortodoxe din Florești prezent împreună cu soția sa, Daciana.

"Este timpul binecuvântat al Postului Crăciunului", a continuat Ierarhul, "în care se face pregătire pentru mărita Sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Isus Hristos, un timp în care suntem invitați să ne ridicăm din gârbovirea păcatului și să avem curajul să privim spre în sus, spre Sfinții care sunt în preajma Domnului și îi cântă laudă, dar și spre în jos, spre Acela care a dorit să devină mic, pentru ca noi să putem deveni mari, să putem călca pe urmele sfinților, Acela care a venit ca un Prunc în Ieslea din Betleem, născându-se în lume, pentru ca noi, lărgindu-ne sufletele, să îi putem face loc, să îl lăsăm să se nască în viața noastră, să învățăm să devenim și noi mici, săraci, încercând în toate să facem voința Tatălui."

"Evanghelia de astăzi (a Vindecării femeii gârbove / Lc 13,10-17) ne invită, cu perseverența femeii, să mergem înainte în viața noastră, să nu ne lăsăm aplecați de povara păcatelor, să avem încredere că, la ceasul rânduit, Dumnezeu este Cel care, prin Fiul Său, va pune mâna asupra noastră și ne va ridica, dacă vom ști să ne recunoaștem cu smerenie păcatele noastre, să-L rugăm să vină asupra noastră, și în acest Post să facem și noi un examen de conștiință și o bună mărturisire, spovedania păcatelor, pentru ca mâna Lui iubitoare să ne ridice și pe noi, ca, la timpul rânduit, să putem celebra împreună cu toți ceilalți credincioși mărita Sărbătoare a Nașterii Domnului."

"Ne bucurăm pentru Moaștele care de astăzi vor rămâne în Biserica noastră. Ne bucurăm pentru că, o viață de sfințenie, așa cum Dumnezeu ne cere: «fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt», o viață de sfințenie înseamnă mai întâi o puternică viață spirituală și o mărturie de viață creștină cu totul deosebită. Acestea, putem spune în rezumat că sunt apanajele sfinților și, poate, este o fericită și providențială coincidență între cei doi mari sfinți pe care astăzi îi celebrăm și care sunt trecuți în calendarele noastre, atât ale Bisericii de rit oriental, cât și ale Bisericii de rit occidental: este o mare asemănare între viața Sf. Nicolae și viața Sf. Ambrozie, sunt doi laici care, împotriva voinței lor, ajung să fie episcopi și păstori ai comunităților lor."

Preasfinția Sa a continuat cu prezentări ale vieților, mai întâi ale celor doi mari sfinți: Sf. Nicolae, arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni (ale cărui relicve se află, din 1087, în subsolul Catedralei din Bari) și a Sf. Ambrozie al Milanului, apoi, a vorbit credincioșilor și despre Sf. Papă Paul al VI-lea și Fericitul card. Iuliu Hossu. Mai apoi, la încheierea Sfintei Jertfe Liturgice, pr. protopop Marius Ungureșan s-a adresat cu recunoștință Preasfinției Sale Florentin, preoților, oaspeților acestei sărbători, consiliului pastoral, corului, credincioșilor: a mulțumit PS Florentin pentru prezență și mai ales pentru cadoul făcut parohiei Florești – moaște ale Fericitului Card. Iuliu Hossu, precum și pentru pământul din dreptul inimii Cardinalului Iuliu Hossu din mormântul de la București. A mulțumit Mons. Luciano și delegației din Italia, pentru că au făcut posibilă prezența moaștelor Sf. Ambrozie și ale Sf. Papă Paul al VI-lea; a mulțumit membrilor consiliului parohial din Florești, care s-au implicat în buna desfășurare a evenimentului, au ajutat la montarea bustului Fericitului Cardinal Iuliu Hossu în curte, le-a mulțumit pentru tot sprijinul pastoral-administrativ acordat în acest an. Mulțumiri au fost adresate și Corului parohiei, "Glasuri Curate" condus de Anca Mona Mariaș, de asemenea, artiștilor care au cântat la Împărtășanie: tenorul Marius Budoiu, basul Petru Burcă, soprana Mălina Ungureșan și prof. Mira Gavriș. A mulțumit credincioșilor, oficialităților religioase și laice prezente, a adresat calde mulțumiri tuturor colaboratorilor: poliției locale, poliției rutiere, postului Radio Maria și ascultătorilor acestui post care au urmărit în direct întreaga celebrare.

Apoi, Pr. protopop și paroh a pus întrebarea: "De ce? De ce în curtea bisericii a fost binecuvântat, cu ocazia serbării hramului din 2018, Clopotul Cardinalului – un clopot care în urmă cu peste 100 de ani a fost binecuvântat de către Episcopul Iuliu Hossu -?; de ce la această sărbătoare a fost binecuvântat, tot în curtea sfântului locaș, bustul Fericitului Cardinal Iuliu Hossu?; de ce strada pe care se află biserica greco-catolică din Florești a primit numele Cardinalului Iuliu Hossu?; de ce iconostasul bisericii a fost realizat după modelul iconostasului din Nicula?" A oferit și răspunsul: "cred că, Fericitul Cardinal Iuliu Hossu vrea să se mute la Florești, să rămână aici, cu noi, să trăim spiritul Cardinalului și să încercăm să nu îl decepționăm. Mulțumesc rugăciunilor pe care în cer le face pentru noi!" Programul s-a încheiat cu o colindă tradițională interpretată de un grup de copii, de la Casa de Cultură din Florești, reuniți în Ansamblul "Șoimii Carpaților".

În încheiere, pr. Marius Ungureșan a oferit câteva semne de recunoștință Preasfinției Sale Florentin, un frumos potir și un disc, alături de reprezentare artistică a Familiei Sfinte. De asemenea, cei doi copii au primit diplome de amintire de la Prima Sf. Împărtășanie, alături de mici cadouri. În continuare, oaspetele din Italia, Mons. Luciano, a rostit câteva cuvinte despre schimbul de relicve care s-a făcut între Dieceza ambroziană de Milano și Eparhia de Cluj-Gherla: "Am primit relicvele Fericitului Card. Iuliu Hossu și am avut onoarea să aduc, în numele Arhiepiscopului Milanului, Mario Enrico Delpini, cele două relicve ale Episcopilor noștri, Sf. Ambrozie și Sf. Paul VI. Acesta este semnul unei frumoase și profunde comuniuni între Bisericile noastre, o comuniune care se exprimă și prin prietenie și colaborare. Dar acestea duc la o comuniune mult mai profundă, pentru că suntem moștenitorii mărturiei de credință a acestor sfinți. Dorim să cerem Domnului, prin mijlocirea acestor sfinți, să fim vrednici de această mărturie, pentru a mulțumi pentru ceea ce am primit și la rândul nostru pentru a deveni mărturisitori ai evangheliei. Orice dar pe care-l primim de la Domnul, nu este doar pentru noi, ci este și pentru ceilalți, iar Papa Francisc ne invită ca aceste daruri primite să le împărtășim cu toți oamenii, astfel ca sfinții noștri protectori să ne ajute și să ne îndrume pe drumul credinței". A mulțumit în mod particular PS Florentin pentru prietenia sa și pentru apropierea pe care a arătat-o.

La rândul său, PS Florentin a mulțumit Mons. Luciano și celor doi însoțitori pentru relicvele pe care le-au adus, a amintit că Sf. Ambrozie este un mare sfânt și pentru Orient și pentru Occident – "pentru Biserica Una", amintind și de "cei trei martiri, Protasie, Gervazie și Celsie, care au fost trimiși de Sf. Ambrozie în Orient pentru a sprijini predicația și lupta împotriva ereziilor vremii și au fost martirizați și acum, relicvele lor se află împreună cu relicvele Sf. Ambrozie în catedrala din Milano". Preasfinția Sa a oferit în dar câte o icoană a Sf. Nicolae, Mons. Luciano, lui Don Mauro și Fratelui Adriano. Ierarhul de Cluj-Gherla a oferit, în semn de recunoștință, Pr. protopop Marius Ungureșan, relicve ale Fer. Arhiereu Iuliu Hossu, care vor rămâne în locașul special amenajat în stânga Sf. Altar, împreună cu documentul care atestă că, "prin aceste litere" relicvele sunt recunoscute ca autentice. De asemenea, a oferit preotesei Mihaela Ungureșan, un rozariu de la Sf. Părinte.

Câte o icoană a Sf. Nicolae a fost darul Preasfinției Sale pentru Pr. Marius Ungureșan, pentru Primarul com. Florești și pentru actualul Ministru al Agriculturii, bun credincios al Parohiei Florești. Un rozariu de la Sf. Părinte Francisc a fost oferit și Pr. ortodox Marcel, "care conferă nota ecumenică celebrării". În încheiere, s-a făcut venerarea moaștelor sfinților: Sf. Ambrozie, Sf. Paul al VI-lea și Fer. Card. Iuliu Hossu, fiecare credincios primind binecuvântarea arhierească și câte o iconiță, după care s-a trecut în curte unde era pregătită cu dărnicie, o bogată agapă fraternă pentru toți.

Din cuvântul de învățătură a PS Florentin la Florești – despre Sfinții Nicolae, Ambrozie, Paul al VI-lea și Fericitul card. Iuliu Hossu:

Sfântul Nicolae (270-343): "Din copilărie era plin de milă și îndurare, mai ales față de cei lipsiți. Fără voia lui, dar prin semn de la Dumnezeu, a fost ales să fie episcop la Mira. A fost unul din cei mai vrednici episcopi din Orient, care a participat și la Conciliul I al Bisericii, la Niceea, în 325, s-a numărat între cei 318 părinți conciliari. Viața lui nu a fost lipsită de persecuții și chiar închisoare, din cauza verticalității în credință, în timpul ereziei ariene (a celor care nu recunoșteau divinitatea Fiului lui Dumnezeu). Se spune că a fost un om foarte caritabil, care în multe situații a ajutat persoane aflate în dificultate, dar în așa fel încât să nu fie văzut, să nu fie cunoscut. Din această cauză Sf. Nicolae a rămas ca aducătorul de daruri spirituale în tradiția Bisericii.

Relicvele lui se află la Bari, marea punte dintre Orient și Occident, este simbolic pentru că acest sfânt este cinstit și în Orient și în Occident și din acest motiv moaștele sale nu pot fi deplasate. Este cinstit în zonă și la 5 mai, când se strânge un Mir prețios care se spune că izvorăște din oasele sale."

Aspecte din viața Sf. Ambrozie (340-397): "Se naște în anul 340, familia sa trece la creștinism. Este un vrednic soldat roman, dar și cu o educație aleasă, o înaltă cultură, devine prefect într-o zonă foarte delicată și o zonă importantă, zona Milanoului (cel care era prefect de Milano, practic acoperea tot nordul Italiei, după cum spun obiceiurile vremii). Era un om înțelept, prudent, echilibrat, cunoscut pentru judecata lui dreaptă. La moartea Episcopului Auxențiu, sediul episcopal rămâne vacant. Se strâng clericii și laicii în catedrala din Milano pentru alegeri, dar nu pot ajunge la o opinie comună. Din acest motiv este chemat prefectul să facă ordine. El vine cu slujitorii săi și fiind un om înalt de statură și bine întremat și cu o voce puternică, reușește să facă liniște, să facă ordine, să invite la reculegere, pentru că așa ar fi fost normal să se facă alegerea unui episcop. Cuvintele lui sunt atât de frumoase, încât unul dintre copii pune mâna pe el și strigă: «Ambrozie episcop!». Toată lumea, uimită, se întoarce spre prefectul care se afla în Catedrală și, atât arienii, cât și creștinii, strigă împreună «Ambrozie Episcop!». Este aclamat de popor și – vox Populi, vox Dei – cum se spunea în vremea aceea. Ca urmare, este luat, mai înainte de a putea fugi și rânduit să devină Episcop. Se opune cu multă forță, prin diferite mijloace, dar nu reușește să scape. Ca urmare, este mai întâi botezat și apoi urmează treptele necesare pentru a deveni un bun creștin și un cleric vrednic, respectiv păstorul regiunii Milano din vremea aceea.

Și el a fost persecutat, de asemenea a avut mai multe întâlniri destul de dure cu Împăratul Teodosie: în primul rând, Împăratul avea pretenția să stea în prezbiteriu împreună cu clerul și Ambrozie, foarte ferm, îi explică că nu se cuvine să facă așa ceva, mai mult, îi cere să-și ceară iertare pentru așa o îndrăzneală. Și, într-adevăr, Împăratul Teodosie își cere iertare. Un al doilea moment este când Teodosie conduce o armată care omoară cam 7000 de oameni și apoi vine senin la biserică. Episcopul Ambrozie îi spune: «nu poți să vii la biserică până când nu te vei căi de păcat». Și Teodosie amintește de Regele David, care și el lupta în numele Domnului și apoi venea la Templu să aducă jertfă. Ambrozie îi răspunde, foarte înțelept: «dacă vrei să urmezi exemplul regelui David, urmează-l, nu numai în luptă, dar și în penitența pe care a făcut-o». Și într-adevăr, Împăratul Teodosie a făcut așa cum i s-a spus.

Ambrozie ajunge unul dintre cei mai înțelepți oratori, tocmai pentru că nu se considera vrednic de marea misiune la care Dumnezeu l-a chemat. Citea foarte mult, cunoștea limba greacă, limba latină, a citit mult Părinții Bisericii. Actualmente, este considerat unul dintre cei patru Doctori ai Bisericii Occidentale, împreună cu Sfântul Ieronim (347-420), Sfântul Augustin (354-430) și Sfântul Grigorie cel Mare (540-604). Ca urmare a predicilor foarte profunde ale Sf. Ambrozie, este convertit Sf. Augustin. În subsolul Catedralei de la Milano se află acel baptisteriu unde Sf. Ambrozie l-a botezat pe Sf. Augustin și care se poate vizita și astăzi, este impresionant faptul că a rămas acest baptisteriu din sec. al IV-lea.

Sf. Ambrozie rămâne unul din marii Episcopi ai Bisericii creștine din Orient și Occident, iar memoria lui, în general este celebrată în 7 decembrie – se spune că a fost ziua hirotonirii lui (ziua morții lui a fost 4 aprilie). A murit la 57 de ani și a rămas în memoria Bisericii încă din primele veacuri, prin mozaicuri, prin scrierile sale exegetice și, așa cum aminteam, este considerat unul dintre Părinții Bisericii. Ne bucurăm că, de astăzi, Moaștele Sf. Ambrozie vor fi și în Eparhia noastră și vor binecuvânta pe toți aceia care îi vor invoca numele."

Papa Paul al VI-lea (1897-1978): "Deși aparținea, după naștere, Diecezei de Brescia, a fost Păstorul și Arhipăstorul Bisericii din Milano pentru mulți ani, apoi, ajungând Pontif Roman, el i-a succedat Papei Ioan al XXIII-lea, cel care a început Conciliul Vatican al II-lea. Papa Paul al VI-lea, preia conducerea Bisericii în momentul în care Conciliul Vatican II este în desfășurare și este cel care încheie Conciliul Vatican al II-lea. El este cel care deschide larg porțile Vaticanului pentru vizite, merge mult în străinătate, în Țara Sfântă, este un adevărat lucrător pentru pace și pentru ecumenism. Este memorabilă îmbrățișarea cu Patriarhul Athenagoras I și ridicarea anatemelor care au fost date în 1054. Există o placă de marmură pe care și astăzi o putem vedea în bazilica Sfântul Petru din Roma, semn despre opera lucrării – împreună pentru a repara greșelile trecutului.

A fost declarat sfânt în anul trecut (2018) și, mulțumim lui Dumnezeu, am reușit să particip la acest moment cu totul deosebit din piața San Pietro. Rămâne unul dintre Pontifii romani cu totul deosebiți, care a avut o deschidere față de toți și o dorință de a trăi în simplitate. El este cel care renunță la sedia gestatoria (obiceiul prin care Papii erau purtați pe umeri slujitori), a renunțat și la mantiile lungi, de până pe la 8-9 m, pe care le aveau Cardinalii, a renunțat și la obiceiul marilor adunări episcopale.

El este cel care a inițiat o nouă structură de consultare a episcopilor, care merge până la 450-500 de Episcopi din întreaga lume desemnați de către Bisericile locale și a deschis calea Sinoadelor episcopale, o structură mult mai practică de consultare, prin care aceste persoane, în decurs de o lună, pot să emită anumite reguli, norme, în Biserică, ratificate de Sfântul Părinte împreună cu Colegiul Cardinalilor, pentru a actualiza doctrina Bisericii în diferite domenii. În general, după un Sinod, urmează un document pontifical care rămâne în așa numitul Magisteriu al Bisericii, tezaurul de învățământ al Bisericii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem moaștele acestui înțelept Pontif Roman."

Cu privire la Fericitul card. Iuliu Hossu, Preasfinția Sa a reamintit câteva aspecte semnificative: "în 7 – 8 martie 2019 am reușit să facem deshumarea osemintelor Fericitului arhiereu Iuliu, de la cimitirul Bellu din București, unde se aflau și se află încă o parte a moaștelor și să le aducem la Cluj. Ne-am bucurat, de asemenea, pentru că la 19 martie anul acesta – la sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul eparhiei noastre, se încheia cauza de beatificare a Episcopilor martiri și Sfântul Părinte Papa Francisc ratificând voturile Congregației Cauzelor Sfinților, a declarat: "Se constată martiriul și cauza lui pentru Slujitorii lui Dumnezeu Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Tit Liviu Chinezu, Episcopi, în acest caz și efectul despre care este vorba".

La 25 martie 2019, în sărbătoarea Bunei Vestiri, Sfântul Scaun a comunicat faptul că duminică 2 iunie 2019, Sfântul Părinte Papa Francisc îi va beatifica pe cei șapte episcopi români greco-catolici morți în faimă de martiri în timpul regimului comunist, în cadrul Sfintei Liturghii de pe Câmpia Libertății din Blaj. În general Pontiful Roman nu se mai deplasează pentru beatificări, canonizările să fac la Roma, este o tradiție pe care a introdus-o Papa Benedict al XVI-lea și, de aceea, este o excepție pe care Papa Francisc a dorit să o facă cu Episcopii Bisericii noastre."

imagine

imagine

imagine

Mai multe fotografii: aici