Hramul Catedralei "Schimbarea la Față" – invitație la schimbarea la față a sufletelor

Publicat pe: 7 august 2020|Secțiunea: Ştiri|

Biserica, atât de rit latin cât și cea de rit bizantin, a celebrat joi, 6 august 2020, sărbătoarea Schimbării la față a Domnului Isus Hristos pe muntele Tabor. Pentru Eparhia de Cluj-Gherla s-a sărbătorit în această zi hramul Catedralei episcopale din Cluj-Napoca. Un alt prilej de sărbătoare a fost împlinirea celor 18 ani de când Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu a primit toiagul arhieresc la Intronizarea sa ca Episcop eparhial de Cluj-Gherla în această Catedrală.

A fost o zi de bucurie și mulțumire adusă Domnului chiar în contextul stării de alertă ce continuă să influențeze viața Bisericii, ca și a întregii societăți. Credincioșii care au dorit să participe direct, la cele trei celebrări liturgice ale sărbătorii, au respectat condițiile pentru protejarea sănătății lor și a celor din jurul lor. Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de la ora 10.30. Episcopul și preoții au intrat în biserică în procesiune purtând moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu. Au fost prezenți, împreună cu PS Florentin, pr. Marius Cerghizan, Vicar general, preoți vicari și consilieri eparhiali, preoți ce slujesc în catedrală, persoane consacrate, cu Maica Teodorina, superioara generală a Congregației Surorilor Maicii Domnului și Maica Veridiana, Superioara provincială a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de studenți seminariști. S-au aflat în comuniune cu cei din Catedrală, atât credincioși care au ales să participe indirect la celebrare, prin "fereastra" oferită de mijloacele electronice la transmisia în direct, cât și toți cei care, în rugăciune, și-au adus aminte de acest frumos moment sărbătoresc, unul dintre momentele de referință din calendarul pastoral al anului liturgic în Eparhia de Cluj-Gherla.

La predică PS Florentin a vorbit despre Schimbarea la față a Domnului, "unul dintre evenimentele vieții lui Isus cuprins în trei din cele patru Evanghelii: la Matei, Marcu și Luca; un eveniment cu un simbolism puternic, ce trimite la Vechiul Testament, Isus fiind «noul Moise», Cel ce vine să elibereze poporul lui Dumnezeu". Ierarhul a descris în câteva cuvinte protagoniștii și semnificația simbolică a fragmentului evanghelic (Mt 17, 1-9), arătând cum, la Schimbarea la față a Domnului, "hotarul morții cade; este, nu numai o viziune divină, dar o trecere dincolo de moarte, și apoi, mai mult chiar, este teofanie – apariția lui Dumnezeu în cele trei Persoane: prin vocea Tatălui, strălucirea norului Spiritului Sfânt și a Fiului întrupat, acum în strălucire; vocea Tatălui, care Îl arată și Îl confirmă pe Fiul – ne amintim pe malul Iordanului aceeași voce Îl arăta oamenilor – dar aici apare un cuvânt în plus: «pe El să îl ascultați»".

Preasfinția Sa a meditat asupra rolului "acestui strălucitor eveniment" din viața apostolilor, Schimbarea la Față, cel "de a ne invita ca, alături de apostoli, să trecem dincolo de ceea ce vedem, să știm că există viață dincolo de hotarul morții, să știm că cei plecați dintre noi sunt vii pentru Dumnezeu! Trecerea acest acestui hotar al morții ne invită să credem și noi în viața veșnică, mai mult chiar, să credem că această strălucire a Lui o vom putea dobândi și noi. Astfel, rolul Schimbării la Față pentru noi, cei de astăzi, este invitația de a ne schimba și noi la fața sufletelor noastre, pentru a putea dobândi această Schimbare la față a strălucirii divinității Sale; pentru că, așa cum frumos interpretează Părinții Bisericii, de fapt, nu Hristos S-a schimbat la față, ci apostolii au primit harul de a înțelege mai mult decât puteau înțelege de obicei. Isus a păstrat mereu această strălucire, dar apostolii nu au avut mereu capacitatea de a-l vedea așa cum era, în aceeași comuniune cu Tatăl, în Spiritul Sfânt" – a subliniat Preasfinția Sa, invitând, la lumina acestei lecturi, la întărirea credinței, la a rămâne în ascultare față de Tatăl, la înălțarea sufletului "spre acea frumoasă imagine a strălucirii divine la care suntem cu toții chemați".

După Sf. Liturghie, pr. vicar Anton Crișan, rector al Catedralei a oferit Preasfinției Sale Florentin un buchet de flori la aniversare, în timp ce noul Vicar general, pr. Marius Cerghizan, a spus: "este un prilej de a-I aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru bogatele și frumoasele realizări din acești 18 ani împliniți de la intronizarea Preasfinției Sale Florentin ca Episcop de Cluj-Gherla și urmaș în scaunul arhieresc al fericitului Cardinal Iuliu Hossu. Vă asigurăm, Preasfinția Voastră, de toată recunoștința, prețuirea și dragostea întregului cler, a persoanelor consacrate și a credincioșilor Eparhiei pe care o păstoriți. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mai departe sănătate, putere și mult har pentru împlinirea slujirii la care El v-a chemat, și, vă urăm cu toții: «întru mulți, fericiți și binecuvântați ani, Preasfințite părinte Episcop!»"

În această atmosferă sărbătorească, PS Florentin a mulțumit pentru cei 18 ani de slujire lui Dumnezeu și tuturor colaboratorilor: preoți, persoane consacrate, asociații de laici, de tineri, grupuri de rugăciune, tuturor credincioșilor. Totodată, Ierarhul a adăugat o scurtă reflecție asupra timpului pe care omenirea îl parcurge în ultimele luni, adresând un apel la a se conștientiza acest timp istoric, invitând la vindecarea societății prin "schimbarea la față a sufletelor", prin conștientizarea valorii pe care o are familia în societate. Preasfinția Sa a încheiat sub un alt semn, cel al prezenței spirituale a Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu: "Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate harurile Sale și am dorit, la această sărbătoare, să purtăm în procesiune și relicvariul cu moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu. Știm cu toții că aici, Arhiereul nostru – care ocrotește Catedrala acum și din fața sfântului locaș, de la statuia ce i-a fost înălțată în urmă cu doi ani -, a păstorit efectiv în tronul acestei Catedrale vreme de 18 ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru urmele de sfințenie pe care ni le-a lăsat aici, în această biserică, în Eparhia noastră. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să putem călca pe urmele pașilor săi."

La final, ca în fiecare an, PS Florentin a făcut «Rugăciunea unui Episcop»: "Doamne, curăță-mi mintea și inima, condu-mă pe calea dreaptă ca o rază de lumină strălucitoare, dăruiește-mi cuvânt ferm când deschid gura, dă-mi o limbă clară prin mijlocirea «limbii de foc» a Spiritului Tău iar prezența Ta să mă însoțească mereu. Păstorește-mă Tu, Doamne, și păstorește-i alături de mine pe cei încredințați mie, pentru ca inima mea să nu mă ducă nici la dreapta, nici la stânga, ci Spiritul tău cel Bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, pentru ca faptele mele să fie după voința Ta și să fie cu adevărat așa până la ultima suflare a vieții mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin."

Album foto: aici
Video: aici

imagine

imagine

imagine