Hirotonirea întru diacon a unui tânăr iezuit

Publicat pe: 4 noiembrie 2022|Secțiunea: Ştiri|

Hirotonirea întru diacon a călugărului iezuit Andrei Roman,
în Catedrala greco-catolică din Cluj – chemare la bucurie și la slujire

Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca a fost plină în după-amiaza de joi, 3 noiembrie 2022. Vicari, protopopi, preoți, diaconi, călugări și călugărițe din mai multe ordine și congregații religioase, numeroși credincioși – clerici și laici împreună, oaspeți sosiți din alte regiuni, s-au unit în rugăciune cu Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, cu pr. Henryk Urban, Superiorul Iezuiților din România, cu pr. Vasile Tofană SJ, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla, în jurul unui tânăr subdiacon, Andrei Roman, călugăr al Ordinului Societatea lui Isus, care, prin mâinile Preasfinției Sale Claudiu, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești care s-a celebrat în biserică, a primit hirotonirea diaconală. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Angeli” dirijat de prof. Angela David.

Noul diacon a fost prezentat de către pr. Marius Taloș SJ: „Subdiaconul Andrei Roman, născut la 11 noiembrie 1979, în loc. Constanța, jud. Constanța, fiul lui Fabian și al Corinei-Ioana, membru al Societății lui Isus, aparținând comunității din Centre Sèvres – Paris, hirotesit lector în Catedrala din Blaj la 25 martie 2002 și subdiacon la 4 aprilie 2016, a intrat în noviciatul Societății lui Isus la 1 octombrie 2016, iar la 15 septembrie 2018, a depus primele voturi la Genova, fiind trimis pentru experiență pastorală de magisteriu, mai întâi la Istituto Massimo din Roma iar apoi la Cluj. Actualmente studiază la Institutul Catolic din Paris. Înainte de a intra în Societatea lui Isus a fost seminarist al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, formându-se în cadrul Institutului Teologic ‘Bunavestire’ din Blaj, dar și al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. Între anii 2003 și 2007, a urmat cursurile Academiei de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj-Napoca, obținând licența în Pedagogie muzicală. Între anii 2007-2014, a frecventat cursurile Institutului Pontifical de Muzică Sacră din Roma, unde a obținut diplomele de licență și de master în compoziție. Constatându-se îndeplinirea tuturor cerințelor canonice și ale celor interne ale Societății lui Isus, Superiorul Provincial, pr. Roberto Del Riccio SJ, îl recomandă pe scolasticul Andrei Roman la primirea treptei diaconatului. Se prezintă pentru primirea treptei diaconatului prin punerea mâinilor de către Episcopul nostru, Preasfinția Sa Claudiu.”

Pr. Marius Taloș a încheiat prin invocația: „Dumnezeu-Unul în Preasfânta Treime să își reverse binecuvântarea și bogăția harurilor Sale asupra celui care va deveni astăzi diacon și să îi însoțească pașii pe calea slujirii în Societatea lui Isus, pentru Sfânta Biserică, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu, a Sf. Ignațiu de Loyola, a Fericitului Arhiereu Iuliu, a Fericiților Arhierei martiri ai Bisericii Române Unite, a Sf. Ștefan Pongratz, Patronul Iezuiților din România, a Fericitului Rupert Mayer, preot iezuit și mărturisitor al credinței, a cărui pomenire o facem astăzi și ale tuturor sfinților. Amin.”

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa Claudiu și-a exprimat bucuria pentru această celebrare, la orele serii, „într-un moment în care întunericul se așterne peste oraș, în care ne dăm seama și în mod simbolic, că adevărata lumină o găsim aici, în Catedrală, în bisericile noastre, o găsim în sufletele noastre atunci când Dumnezeu luminează sufletele noastre, atunci când viața noastră este cu adevărat o viață de creștini și, în mod simbolic, percepem care este misiunea noastră în această lume. Misiunea noastră este de a lua o parte din această lumină pe care noi o regăsim aici, ori de câte ori celebrăm Sfânta Liturghie sau intrăm pentru a ne ruga, pentru a-l regăsi pe Dumnezeu, pentru a-i cere iertarea, ajutorul, a lua o parte din această lumină și a o duce cu noi în lumea în care trăim”. A subliniat: „niciodată creștinismul nu a fost o chestiune de număr. Isus a chemat 12 apostoli și a început o misiune, nu modestă, nu limitată la o regiune, la o țară, la un continent, ci pentru întreaga lume.” Astfel, ne dăm seama că „nu calitățile noastre” ci, „singurul care face ca acțiunea noastră să fie eficientă, rodnică în această lume este bunul Dumnezeu. Și atunci, avem o libertate și o bucurie care pleacă din întâietatea lui Dumnezeu în viața noastră.”

Ierarhul a amintit continua „confruntarea între lumină și întuneric” din această lume în care „avem de dus lumină”. „Experiența persecuției comuniste, mărturia Episcopilor noștri, a preoților, a călugărilor și credincioșilor din Biserica noastră este aceea că întunericul nu poate cuprinde lumina. Lumina răsare fiindcă este lumina lui Dumnezeu” iar noi, „ne încredem în Dumnezeu și Dumnezeu nu ne abandonează.” Iar, această celebrare, care are loc la căderea serii, amintește de faptul că, dacă „umbrele se așază peste oraș, umbrele nu se vor așeza asupra cetății din sufletul nostru, dacă în ea îl avem întotdeauna pe bunul Dumnezeu, dacă o luăm pe Maica Sfântă ca păzitoare a sufletului nostru, dacă în rugăciune cerem ajutorul îngerilor păzitori și a sfinților”.

Preasfinția Sa Claudiu a vorbit și de o a doua bucurie a aceste seri și anume „aceea că suntem cu adevărat o mare familie: suntem noi, credincioșii din această Catedrală, dar și prieteni dragi, apropiați sunt cu noi astăzi”. Preasfinția Sa a mulțumit tuturor preoților, protopopilor, credincioșilor veniți din alte regiuni ale țării: din București, Blaj, Târgu-Mureș, Târnăveni ș.a. Ei au sosit „pentru a participa la bucurie”, pentru că, „de fapt aceasta este esența celebrării noastre: o celebrare a bucuriei”, acea bucurie dorită de Isus până în momentele dinaintea Patimii Sale: „Aș vrea ca bucuria lor să fie deplină”. A continuat: „Iar bucuria de pe acest pământ, care este limitată, se va împlini în bucuria vieții veșnice. Pentru aceasta avem nevoie cu toții să devenim lucrători în via Domnului.” Iar „unii dintre cei chemați sunt chemați pentru a sluji. Și este cazul momentului festiv pe care îl avem în cadrul Liturghie de astăzi, când unul dintre frații noștri este chemat la treapta diaconiei, o treaptă a slujirii.”

„Exemplul Mântuitorului Cristos ne vorbește tocmai de slujire. El, care este Domnul Dumnezeul nostru s-a făcut la fel ca noi, a îngenuncheat în fața apostolilor, le-a spălat picioarele pentru a le da mărturie. Iar pe Cruce vedem exemplul suprem, momentul de împlinire a acestei slujiri când, pentru noi, El moare. El moare pentru noi ca noi să putem trăi veșnic. Și atunci înțelegem că este misiunea prin excelență a creștinilor, aceea de a sluji celorlalți.” Așadar, „suntem chemați să ne rugăm pentru el, în primul rând, dar să ne aducem aminte și în ce fel noi putem trăi diaconia noastră, iar cel mai simplu mod de a o trăi este să ne aducem aminte să-i slujim pe ceilalți”.

După Sfânta Liturghie și împlinirea ritualului ridicării sale la treapta diaconală, noul diacon Andrei Roman a dorit să spună „doar două cuvinte importante pentru mine, pentru Societatea lui Isus și pentru Biserică”: a mulțumit, „în primul rând lui Dumnezeu pentru marele har primit”, apoi, a mulțumit superiorilor, tuturor celor care s-au rugat pentru el, i-au stat alături și l-au încurajat pe drumul spre preoție. A spus: „lor le dedic această celebrare și Sfânta Liturghie de hirotonire”. La final Preasfinția Sa Claudiu s-a adresat tânărului frate și diacon prin cuvinte de încurajare, de apropiere sufletească, așa cum se întâmplă într-o mare Familie care este Biserica, toți cei de față. A mulțumit și Corului „Angeli”, „fiindcă toți participăm la acest spectacol divin” și „avem ca spectatori îngerii și sfinții din Cer, pe bunul Dumnezeu și pe Maica Sfântă”.

„Mă bucur că și prin acest moment de hirotonire” a adăugat Ierarhul, „ca și prin misiunea de Vicar general a Eparhiei de Cluj-Gherla pe care o împlinește tot un călugăr iezuit, se vădește și mai mult comuniunea și prietenia dintre Biserica noastră și Societatea lui Isus. Suntem daruri unul pentru altul” – a încheiat, invitând la rugăciune a unora pentru alții și la rugăciune pentru călugărul iezuit Andrei Roman, cel mai tânăr diacon al Bisericii Greco-Catolice.