Șapte seri de rugăciune ecumenică la Bistrița în cadrul Octavei pentru unitatea creștinilor

Publicat pe: 26 ianuarie 2023|Secțiunea: Ştiri|

În cadrul celebrărilor dedicate Octavei Mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor (din perioada 18-25 ianuarie 2023) de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, sunt cuprinse și acțiunile care au loc în orașul Bistrița – centru multicultural unde s-a format o tradiție de 14 ani prin care Bisericile istorice organizează pe rând momente de rugăciune ecumenică la care se sunt prezenți protopopii, preoții, pastorii și credincioșii acestor Biserici.

Pr. Cristian Goia, protopop de Beclean, Bistrița și Rodna a transmis, pentru Biroul de Comunicații din cadrul Episcopiei de Cluj-Gherla, detalii despre celebrările prin care reprezentanți și credincioși ai diferitelor confesiuni s-au rugat împreună. A menționat faptul că, în fiecare seară, timp de șapte zile, la Bistrița s-a organizat rugăciune ecumenică într-o altă Biserică, de fiecare dată cu participare din cadrul tuturor cultelor și confesiunilor prezente în oraș: „șase Biserici istorice din Bistrița organizează cele șapte seri de rugăciune: Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică, Biserica Luterană Maghiară, Biserica Evanghelică C.A., Biserica Ortodoxă (în bisericile «Intrarea în Biserică a Maicii Domnului» și «Sf. Ioan Botezătorul»), Biserica Greco-Catolică (în biserica «Buna-Vestire»)”.

Cea dintâi seară se rugăciune ecumenică a fost organizată de Biserica Reformată, din partea comunității greco-catolice fiind prezent pr. Ioan Frișan, paroh în parohia Buna-Vestire din Bistrița. Următorul moment de întâlnire între creștini din diferite culte și confesiuni a fost joi, 19 ianuarie, zi în care celebrarea ecumenică a avut loc în biserica romano-catolică din oraș. Cu această ocazie, pr. Cristian Goia a ținut un cuvânt de învățătură, meditând asupra Evangheliei de la Matei (23, 23-26) despre episodul în care Isus se adresează fariseilor: „Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici”. Părintele protopop a arătat modul în care creștinii trebuie să fie modele de concordanță între gânduri, vorbe și fapte, spre a nu se asemăna fariseilor pe care Isus îi mustră. A evidențiat faptul că aceia care doresc să îl urmeze cu adevărat pe Isus sunt chemați să trăiască o viață în conformitate cu voința divină. Pr. Cristian Goia i-a chemat pe cei prezenți la rugăciune, i-a îndemnat să fie uniți și să fie slujitori ai celorlalți mai ales în timpul actual în care nedreptatea, neînțelegerile, ura par să câștige teren. A concluzionat, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru darul unității și pentru momentele de înălțare sufletească petrecute împreună spre mărirea lui Dumnezeu.

Șirul întâlnirilor de rugăciune ecumenică a continuat vineri, 20 ianuarie, în organizarea Bisericii Luterane Maghiare, din partea Protopopiatului de Bistrița fiind prezent pr. Ilie Arieșan, profesor de religie la școlile din Bistrița, care a ținut și un cuvânt de învățătură, apoi, sâmbătă, 21 ianuarie a Bisericii Evanghelice C.A., cu participarea pr. Iosif Chiciudean, paroh în parohia greco-catolică „Sf. Ioan Botezătorul” Herina, duminică, 22 ianuarie, organizatorul serii de rugăciune fiind Biserica Ortodoxă.

Următorul eveniment din cadrul Octavei a avut loc în după-amiaza de luni, 23 ianuarie, când gazda serii de rugăciune a fost parohia greco-catolică „Buna-Vestire”, în a cărei biserică parohială s-au reunit protopopi, preoți și pastori ai cultelor istorice din Bistrița și credincioși din toate comunitățile pe care aceștia le păstoresc. Au fost de față: pr. Cristian Goia, protopop greco-catolic, pr. Alexandru Vidican, protopop ortodox de Bistrița, pr. Péter Géréd, protopop romano-catolic de Bistrița, pastorul Johann Dieter Krauss, de la parohia evanghelică de Bistrița, pastorul Péter András de la parohia reformată, pr. Ioan Bujor de la parohia ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul”. Alături de invitați, au fost prezenți preoții greco-catolici: pr. Ioan Frișan, parohul parohiei greco-catolice „Buna Vestire” și gazda întâlnirii, pr. Narcis Pop, pr. Teodor Costin, pr. Ilie Arieșan, profesor de religie, pr. Iosif Chiciudean, pr. Cosmin Moldovan.

Întâlnirea a început cu o procesiune a protopopilor, preoților și pastorilor în fața bisericii, s-a trecut prin fața statuii Fericitului Card. Iuliu Hossu și apoi s-a intrat în biserică pe acordurile Corului „Sanctus Spiritus” (al acestei biserici) care a susținut programul serii. Pr. protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt introductiv și a prezentat invitații, apoi protopopii, pastorii și preoții au dat o binecuvântare de început. Au urmat rugăciuni pe care le-au rostit pe rând preoții și pastorii participanți, intercalate cu lecturi din Sfintele Evanghelii. În continuare, reprezentanții diferitelor culte și confesiuni au rostit fiecare câte un cuvânt de învățătură (în trei limbi). Programul s-a încheiat cu ectenia de pace, după care, fiecare preot a binecuvântat credincioșii, aceeași binecuvântare a lui Dumnezeu a fost mijlocită de slujitori ai Părintelui ceresc din Biserici și confesiuni diferite. La final a avut loc agapă fraternă la care au participat invitații acestei seri de rugăciune.

Programul serilor de rugăciune ecumenică s-a încheiat în 24 ianuarie, la biserica ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul”. În cadrul acestei întâlniri, pr. protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de învățătură, pe baza textului propus pentru această zi: Imnul de bucurie Magnificat al Preacuratei Fecioare Maria, „una dintre cele mai frumoase cântări ale credinței creștine”. A spus: „Cuvintele prin care Fecioara Maria preamărește lucrarea divină la care devine părtașă prin lucrarea Sfântului Spirit arată că omenirea beneficiază de mântuirea promisă. În imnul de preamărire, Maica Domnului îmbină smerenia cu grija slujirii. Această cântare a Fecioarei Maria, exprimă bucuria personală a celei care a acceptat să fie «roaba Domnului», continuată de speranța poporului Israel prin întruparea Cuvântului. Inima Mariei vibrează de bucurie, bucurie ce nu poate fi stăpânită și îi contaminează pe toți cei la care ajunge. Care este secretul bucuriei? Unul singur, izvorul bucuriei este Dumnezeu: «s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu», spune Maria.”

„Preacurata Fecioara Maria vede cu ochii credinței lucrarea lui Dumnezeu în istorie, mergând dincolo de ce se vede în exterior. De aceea este Fericită, pentru că a crezut: prin credință, de fapt, a primit Cuvântul Domnului și a zămislit Cuvântul întrupat. Credința ei a făcut-o să vadă că tronurile celor puternici ai acestei lumi sunt toate temporare, trecătoare, doar tronul lui Dumnezeu este singura stâncă ce nu se schimbă și nu cade. Iar în imnul Magnificat, se regăsește la o distanță de milenii cea mai profundă interpretare a istoriei. Multe imperii și împărății de-a lungul timpului s-au destrămat însă Biserica creștină a rezistat deși a fost supusă multor încercări. Să purtăm în noi aceleași sentimente de laudă și de mulțumire ale Mariei față de Domnul, credința și speranța ei, abandonul ei în mâinile Providenței divine. Să imităm exemplul ei de disponibilitate și generozitate în a-i sluji pe frați. De fapt, numai primind iubirea lui Dumnezeu și făcând din existența noastră o slujire dezinteresată și generoasă a aproapelui, vom putea să înălțăm cu bucurie o cântare de laudă Domnului.”

Pr. protopop Cristian Goia a încheiat spunând: „Am parcurs timp de o săptămână o tematică biblică care ne îndeamnă la iubire, unitate, pace, dreptate, armonie și slujire. Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, când ne-a vizitat în luna mai a anului 1999, a vorbit despre România numind-o «Grădina Maicii Domnului». Această imagine a «Grădinii Maicii Domnului» se poate integra foarte bine în contextul acestei săptămâni de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Să ne imaginăm această «Grădină a Maicii Domnului» ca o gradină de flori, de diverse culori, cu diverse parfumuri, o grădină minunată prin diversitatea ei. Așa suntem noi creștinii din România, creștinii din Bistrița. În aceste zile ne afirmăm unitatea în diversitate fiecare contribuind la frumusețea acestei grădini. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem într-o zi rânduită de Dumnezeu, să fim din nou împreună îndeplinind dorința lui Isus: «Ca toți să fie una».”